Publicació >

El auge de la música en Sevilla durante los años veinte

Vol. i nombre de la revista: 
XX/1
Any de publicació: 
1997
Rang de pàgines: 
655-58
Àrea geogràfica del contingut: 
Idioma de la publicació: 
Tipus de publicació: