Genre >

Canto >

Glosa

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 57 de 57.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A Ca'n Parra no hi han roques A Ca'n Parra no hi han roques =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
Bona nit Bona nit, ja som aquí Concurso C52a
Bona nit, blanca roseta Bona nit, blanca roseta =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
Cavallet Tu anaves ben pentinat Concurso C52a
Décimas glosadas llamadas vulgarmente El Paño Diga usted señor platero =0+2=0+1=0+2=0 Z1877 Calvo
El dia de Nadal era (La Mola, Formentera, 7/1952) El dia de Nadal era Z1952-1953 LOMAX
Em pas es temps cavil·lant (La Mola, Formentera, 7/1952) Em pas es temps cavil·lant Z1952-1953 LOMAX
En el cel manca una estrella En el cel manca una estrella =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
Es glosat (Gloses) Piscolabis trementina =0-2=0-2-1-2=0+7=0-2-2+4-2-2 CONCURSO C31
Glosa: A can Paperets hi anàrem A can Paperets hi anàrem -2+2+1+2=0-2 MISIÓN M30
Glosa: Al·lota, vols un real Al·lota, vols un real   MISIÓN M30
Glosa: Anit passada ja hi érem Anit passada ja hi érem =0+5+2-3-2+2 MISIÓN M30
Glosa: Digueu-me què vols sa pixa Digueu-me què vols sa pixa   MISIÓN M30
Glosa: Diuen que la té petita Diuen que la té petita   MISIÓN M30
Glosa: En arribar-hi m'hai post En arribar-hi m'hai post   MISIÓN M30
Glosa: En mig d'un camp t'ho vaig fer En mig d'un camp t'ho vaig fer   MISIÓN M30
Glosa: En Pep Gonella té En Pep Gonella té +5=0=0=0-1=0 MISIÓN M30
Glosa: Es béc i es collons renyaven Es béc i es collons renyaven +2+2+1-1-2-2 MISIÓN M30
Glosa: Es pixó m'he fet cerà Es pixó m'he fet cerà   MISIÓN M30
Glosa: Espixot Déu mos ha dat Espixot Déu mos ha dat =0=0=0+4+1+2 MISIÓN M30
Glosa: Fadrinets que anau pel mon Fadrinets que anau pel =0=0+5=0+2+2 MISIÓN M30
Glosa: Glosa, glosa, glosador Glosa, glosa, glosador +2+1=0-1=0-4 MISIÓN M30
Glosa: Jo i un companyero méu Jo i un companyero méu +1+2-3+3=0-2 MISIÓN M30
Glosa: Jo tinc una enamorada Jo tinc una enamorada =0=0+5=0+2+2 MISIÓN M30
Glosa: La mare val un real La mare val un real   MISIÓN M30
Glosa: Les festes de Santa Eulari Les festes de Santa Eulari +1+2-3+3=0-2 MISIÓN M30
Glosa: Ma mare, quan me va fer Ma mare, quan me va fer   MISIÓN M30
Glosa: Na Catalina des Cónsul Na Catalina des Cónsul +1+2-3+3=0-2 MISIÓN M30
Glosa: Na Maria de Parella Na Maria de Parella   MISIÓN M30
Glosa: Quan sa truja va calenta Quan sa truja va calenta   MISIÓN M30
Glosa: Sa pixa no me la tocs Sa pixa no me la tocs   MISIÓN M30
Glosa: Sant Pere tenia llagues Sant Pere tenia llagues   MISIÓN M30
Glosa: Som un parei de fadrins Som un parei de fadrins +1+2-3+3=0-2 MISIÓN M30
Glosa: Un muscard en calçons blancs Un muscard en calçons blancs   MISIÓN M30
Glosa: Una atlota que dormia Una atlota que dormia +2+2=0=0+1-3=0 MISIÓN M30
Glosa: Una atlota que dormia Una atlota que dormia   MISIÓN M30
Glosa: Una figa en sa figuera Una figa en sa figuera   MISIÓN M30
Glosa: Vaig 'nar a festejar a sa Cala Vaig 'nar a festejar a sa Cala   MISIÓN M30
Glosas: N'ha vengut un barquet nou N'ha vengut un barquet nou +1+2-3+1-1-2 MISIÓN M51
Jo hei fet una cançó nova Jo hei fet una cançó nova +1+2=0=0+2-2 MISIÓN M30
Jo hi fet una cançó nova Jo hi fet una cançó nova =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
Jo resava a Sant Antoni Jo resava a Sant Antoni =0+5=0=0+2+2=0 MISIÓN M30
L'al·lota en haver sopat L'al·lota en haver sopat =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
L'amo de Son Fabiol L'amo de Son Fabiol Concurso C52a
Mo mare en pastà fa coques Mo mare en pastà fa coques, mo ne fa una per hom. Una an sal i una en sucre i un altra qui no te nom. Concurso C52a
Mo mare me diu: ¡Bandera! Mo mare me diu: ¡Bandera! Concurso C52a
Mo mare, en pastà, fa coques Mo mare, en pastà, fa coques Concurso C52a
Mon pare i un altra vei Mon pare i un altra vei Concurso C52a
O, cara de rosa fresca O, cara de rosa fresca =0-1-4+2+2-2 MISIÓN M30
Quant en Toni va arribà Quant en Toni va arribà, amb aquelles sabatotes Concurso C52a
Sant Antoni Sant Antoni mos du peres Concurso C52a
Ses porgueres Ses porgueres que tu fas Concurso C52a
Som Marquès i no duc corona Som Marquès i no duc corona, un punt bo de discutir. -4-3-2-2-1=0+12=0 Concurso C40
Toni, mengem-nos sa truja Toni, mengem-nos sa truja -2-1+3=0=0-2 MISIÓN M30
Un tort dalt una figuera Un tort dalt una figuera Concurso C52a
Una figa per ser bona Una figa, per ser bona Concurso C52a
Una tonada del glosador Jo estodíi sense lliçó ni llibre no he mirat +1+2=0=0=0=0+1+2-2 CONCURSO C43

Com citar

"Glosa", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 29 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3221