Genre >

Canto >

Alalá

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 148.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A gracia de cantar ben A gracia de cantar ben +4=0=0+1+2-2 MISIÓN M46
A miña muller é vella A miña muller é vella +1+2+2-2-2+2 MISIÓN M59
A porta da miña sogra A porta da miña sogra +3=0=0-2+4-2-3=0 MISIÓN M64
Á porta do cazador Á porta do cazador -3+1+2-3+1+2 MISIÓN M62
Á túa porta me tes Á tua porta me tes =0+5+2+1-3+5 MISIÓN M47
A Virxen de Pastoriza A Virxen de Pastoriza +1+2=0+1=0-1 MISIÓN M62
Acabáronse as vendimas Acabáronse as vendimas -2-1=0-2+2+1 MISIÓN M46
Adios ríos, adios fontes Adios ríos, adios fontes =0=0=0-2-2-1 MISIÓN M46
Adios, miña queridiña Adios, miña queridiña, ¡tiñas un bo lavadoiro! +4=0-4=0+4+1 MISIÓN M47
Adios, non ti non mo digas Adios, non ti non mo digas -5+5+2+1+2+2 MISIÓN M60
Ailalá (Ourense, 11/1952) Z1952-1953 LOMAX
Ailalá de Ribadavia (Ourense, 11/1952) Z1952-1953 LOMAX
Alá enriba, non sei donde Alá enriba, non sei donde =0+5=0-1+3-2 MISIÓN M60
Alá riba na Costilla Alá riba na Costilla, hai un home pequeniño +3=0=0-2+2-2 MISIÓN M64
Alá riba na montaña Alá riba na montaña +4+3=0-2+4-2-3=0 MISIÓN M64
Anda decindo tu madre Anda dicindo tu madre +1+2=0-2+3-1 MISIÓN M46
Anda, ti, falso e refalso Anda, ti, falso e re re fal falso -1-2=0+2-4-3 MISIÓN M46
Anque che son das Mariñas Anque che son das mariñas +2+2+1+2-2-1 MISIÓN M62
Anque fun a Pontevedra Anque fun a Pontevedra +2+2+1-3+2-2 MISIÓN M46
Anque me vexas con outra Anque me vexas con outra +2+1-1-2+2-4 MISIÓN M59
Anque me vexas con outra Anque me vexas con outra +2+2+1+2+2-2 MISIÓN M46
Aparta loureiro verde Aparta loureiro verde +3-3+1+2+5-3 MISIÓN M46
Aparta, loureiro verde Aparta, loureiro verde +5=0=0-2+2-2 MISIÓN M47
Arrebeas porque canto Arrebeas porque canto =0+5+2+1+2+2 MISIÓN M47
As mulleres son o demo As mulleres son o demo +2+1+2+2+1+2 MISIÓN M59
As mulleres son o diaño As mulleres son o diaño +2+2+1+2-2+2 MISIÓN M46
As rapazas de Mondoy As rapazas de Mondoy +1+2-2-1+1+2 MISIÓN M62
Aunque me digan que eres Aunque me digan que eres =0+5=0+2+1-1 MISIÓN M62
Aviva a gaita, Farruco Aviva a gaita, Farruco +2+2-4+2+2+1 MISIÓN M59
Baila tu, meu bailarín Baila tu, meu bailarín +1+2-3+1+2=0 MISIÓN M60
Cando canto, canto rabias Cando canto, canto rabias +1+2+1-1-2+2 MISIÓN M60
Cando poño os bois ao carro Cando poño os bois ao carro =0=0=0+3+2+2 MISIÓN M59
Cando queiras vir a verme Cando queiras vir a verme, vente pola ventaniña =0=0=0+4+1+2 MISIÓN M47
Cando tiña vinte anos Cando tiña vinte anos +5=0+3-1-2+5 MISIÓN M59
Canta o merlo na silveira Canta o melro na silveira +2+2+1+2+1+2 MISIÓN M62
Canta rula, canta rula Canta rula, canta rula =0=0=0-2-2-1 MISIÓN M59
Cantade, mozas, cantade Cantade, mozas, cantade +5=0=0-1+1+2 MISIÓN M60
Carmela ten un tinteiro Carmela ten un tinteiro =0=0+1-1+1+2 MISIÓN M59
Chamácheme moreniña Chamácheme moreniña +2+1=0-1-2+2 MISIÓN M59
Cinco e catro, fanche nove Cinco e catro, fanche nove +3=0-2-1-2+2-4+4 MISIÓN M64
Comín castañas asadas Comín castañas asadas +2+3+2-2-1-2 MISIÓN M59
Cómo queres que che queira ¡Ai! Cómo queres que che queira +7+2-2-2+2-2 MISIÓN M62
Corredoiras apretadas ¡Ai! la le lo ¡ai! la la +3+4=0-7+3+4 MISIÓN M59
Costureiriña bonita Costureiriña bonita +3-2+2-3+1-1 MISIÓN M59
Da miña ventana vexo Da miña ventana vexo +3=0+1-3+2-2 MISIÓN M46
Dalle o aire, dalle o vento Nosa Señora de Meira -2-1+3-2-1+1 MISIÓN M62
Desde que che vin o xustillo Desde que che vin o xustillo +4+3-2+2-2=0 MISIÓN M45
Eiche de dar por un manto (Corcubión, A Coruña, 12/1952) Eiche de dar por un manto Z1952-1953 LOMAX
El anillo de mi dedo (Alalá muiñeira) (Corcubión, A Coruña, 12/1952) Z1952-1953 LOMAX
En "Laxeiras" hai xurelo En "Laxeiras" hai xurelo =P+2+2+1+2+1 MISIÓN M62
Eres un anxel que adoro Eres un anxel que adoro +7+1-1-2+2-2 MISIÓN M46
Esta gaitiña que eu toco Esta gaitiña que eu toco =0+1+2-2=0-1 MISIÓN M45
Esta noite hei de ir aló Esta noite hei de ir aló =0-2-1+3+1-3 MISIÓN M45
Este son non é de Burón Este son non é de Burón +5+2=0+1+2-3 MISIÓN M45
Eu collín os meus boiños Eu collín os meu boiños e leveinos a [á] arada +3=0=0-2+2-2-1+1 MISIÓN M64
Eu querer, quéroche ben Eu querer, quéroche ben +4+3+2=0+2-2 MISIÓN M46
Farruquiño, ¿dóenche os ollos? Farruquiño, ¿dóenche os ollos? +2+2+1=0=0-1 MISIÓN M62
Fuches a Villagarcía Fuches a Villagarcía +1+2+2-4+2-2 MISIÓN M46
Fun a [á] feira da Golada Fun a [á] feira da Golada +2+2+1+2-2+2-2+2 MISIÓN M64
Fun a [á] horta por verdura Fun a horta por verdura, fun coller habilidades +3=0=0-2-1-2-2+4 MISIÓN M64
Fun ao Santiaguiño Apostol Fun ao Santiaguiño Apostol +5=0+2=0-2-1 MISIÓN M59
Haiche mozas en Mugardos Haiche mozas, haiche mozas +1+2+1-1+1+2 MISIÓN M46
Heiche de dar un boi roxo Heiche de dar un boi roxo +2+1+2+2+1-3 MISIÓN M59
Heime de embarcar nun barco Heime de embarcar nun barco +2+2+1+2+1-3 MISIÓN M46
Lugariño de Retorta Lugariño de Retorta +2+2+1-3+2-2 MISIÓN M45
Madruguei por la mañán Madruguei por la mañán =0+5+2+1-3+2 MISIÓN M64
Marica, se teu pai quere Marica, se teu pai quere +5=0=0=0-5+5 MISIÓN M45
Meniña si te arrepentes Meniña si te arrepentes +4+3-2+2-2=0 MISIÓN M46
Miña nai como é tan probe Miña nai como é tan probe =0+5=0=0+2-3 MISIÓN M45
Miña nai deume unha tunda Miña nai deume unha tunda =0=0+2-2-2-1 MISIÓN M46
Miña nai do corazón Miña nai do corazón +1+4-2-2+2-3 MISIÓN M62
Miña nai doume unha tunda Miña nai doume unha tunda =0=0=0+4+1+2 MISIÓN M46
Miña nai e mais a tua Miña nai e mais a tua =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M46
Miña nai ten unto vello Miña nai ten unto vello -2-2+4-2-2+4 MISIÓN M45
Miña nai, a probeciña Miña nai a probeciña +3=0=0-2+2-2 MISIÓN M46
Miña nai, miña naiciña Miña nai, miña naiciña +4+3-3+1+2+2 MISIÓN M59
Miña nai, por me casar Miña nai, por me casar =0=0=0+1-1+1 MISIÓN M60
Miña terra, miña terra Miña terra, miña terra -1-2=0+2-4-3 MISIÓN M46
Mira para min dereito Mira para min dereito +3=0+2-2-2+2-2 MISIÓN M64
Moito te precias, guapiño Moito te precias, guapiño -2+2+1-1-4-3 MISIÓN M59
No camiño de Castilla No camiño de Castilla, moito pican as abeas +5=0=0-1+1+3-1 MISIÓN M64
No outro lado do rio (Sobrado do Obispo, Ourense, 11/1952) No outro lado do rio Z1952-1953 LOMAX
No outro lado do rio (Sobrado do Obispo, Ourense, 11/1952) No outro lado do rio Z1952-1953 LOMAX
Non canto por cantar ben Non canto por cantar ben =0=0=0-3-2+2 MISIÓN M45
Non che canto por cantar Non che canto por cantar =0=0=0+4+1+2 MISIÓN M46
Non che canto por cantar Non che canto por cantar +5+3+4=0=0+1 MISIÓN M46
Non che quero, non che quero Non che quero, non che quero +7=0+1-3+2-3 MISIÓN M60
Non me tires con pedriñas Non me tires con pedriñas =P+4+3+2-4+4 MISIÓN M62
Non quero zapato baixo Non quero zapato baixo =0+2-2=0-1+1 MISIÓN M46
Non te fíes das mulleres Non te fíes das mulleres, que son feitas do revés +2+2-4+5-3+2 MISIÓN M59
Non torzas tanto o fociño Non torzas tanto o fociño +5=0=0-1-4+5 MISIÓN M46
Nosa Señora da Barca Nosa Señora da Barca +4-2-2=0-1+1 MISIÓN M62
Nosa Señora da Barca Nosa Señora da Barca =0=0+2-2-2-1 MISIÓN M59
Nosa Señora de Meira Nosa Señora de Meira -3+1+2=0=0-2 MISIÓN M46
Nunca vi carballo torto Nunca vi carballo torto, botar a rama direita +5+2+1-3+2-2 MISIÓN M60
O alalá foi a Roma O alalá foi a Roma +5+3+2-5+2-2 MISIÓN M59
O amor da costureira O amor da costureira =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M45
O carballo da Portela O carballo da Portela +1+2=0-2-1+3 MISIÓN M59
O ferreiro ten a tiña O ferreiro ten a tiña, a muller o xarampón +2+2+1+2+1+2 MISIÓN M60
O meu corazón che mando O meu corazón che mando +4+3=0=0=0=0 MISIÓN M46

Pages

Com citar

"Alalá", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 15 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3396