Genre >

Canto >

Foliada

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 142.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A moza que é caladiña A moza que é caladiña +2=0+1-3+2-2-1 MISIÓN M45
A unha vella moi ben vella Dixoll'un que si o quería [Díxolle un que si o quería] -1-2+2+1+4-2 MISIÓN M62
Adiós, miña queridiña Adiós, miña queridiña +4=0-2-2-2-1 MISIÓN M45
Adios, rapaciña, adios Adios, rapaciña, adios +2+1+2+2+2-2 MISIÓN M46
Aldeiña de Baldaio Aldeiña de Baldaio, aldea de poucos homes =P=0=0=0=0=0+2 MISIÓN M62
Amores de largo tempo Amores de largo tempo, moi malos de esquencer son -2-2=0=0+4-2 MISIÓN M64
Amoriños collin Por decir, viva San Roque -3=0=0=0+1+2 MISIÓN M46
Anque de min digan, digan Anque de min digan, digan =0+2+2-2-2=0 MISIÓN M60
Antes que a falar te poñas Antes que a falar te poñas -3-4=0=0=0+2 MISIÓN M45
Aquí me teño de estar Aquí me teño d'estar +1+2+2+2+1=0 MISIÓN M46
Arboriños da ribeira Arboriños da ribeira =0-3-4+4+1+2 MISIÓN M60
Arriba, pandeiro roto Arriba, pandeiro roto =0=0=0=0+2+2 MISIÓN M60
As mulleres preguntaban As mulleres preguntaban =0=0=0+2+2-2 MISIÓN M45
As peras do meu peral As peras do meu peral =0=0=0=0=0+2 MISIÓN M46
Bico torto, rebellido Bico torto, rebellido =P+3+4=0-7+3 MISIÓN M60
Cantan os galos ao dia Cantan os galos ao dia +3-3+3-2-6+3 MISIÓN M45
Carpinteiro de ribeira Carpinteiro de ribeira =P+2+1=0+2-5 MISIÓN M62
Cásate conmigo, nena Cásate conmigo nena =0+2+2-2-2+2 MISIÓN M46
Catro cartos para pan Catro cartos para pan -1-2=0+2+1+2 MISIÓN M47
Chamácheme moreniña Chamácheme moreniña +4=0=0-2+2+1 MISIÓN M62
Chamásteme trubisqueira Chamásteme trubisqueira, herba que o gando non come =0-3-4+4=0=0 MISIÓN M59
Coloradiña da cara Coloradiña da cara eu non che quixera ser =P+1+2=0+2=0 MISIÓN M60
Cómo queres que lle chame Cómo queres que lle chame =0+2+2+2=0-2 MISIÓN M46
Costureiriña bonita Costureiriña bonita =0=0=0=0+2+1 MISIÓN M45
De Portugal me mandaron De Portugal me mandaron, catro peras nun paniño +3=0-2-1+1+2 MISIÓN M62
Deixáchesme a min por fea Deixáchesme a min por fea, tras da fermosura fuche =0=0+2-4+2 MISIÓN M62
Déjate querer, rianxeira Deixate [deíxate] querer, rianxeira, non te poñas enoxada +2+1=0-1-2+5-2-1 MISIÓN M64
Desde o Son a Portosín Desde o Son a Portosín +1+2+2+2+1-3 MISIÓN M59
Desde que chegou a moda Desde que chegou a moda -2-1=0+1+2+2 MISIÓN M59
Desgraciadiña de min Desgraciadiña de min =P-1-2+2+1+2 MISIÓN M62
Dices que te vas mañán Dices que te vas mañán +2=0=0-2=0-2 MISIÓN M46
Dios cho pague, churrusqueira Dios cho pague, churrusqueira =P+1+2=0=0=0 MISIÓN M60
Dios cho pague, churrusqueira Dios cho pague, pague, Churrusqueira +1+2-3+3-3+3 MISIÓN M59
Dixestes que me querías Dixestes que me querías +3-3+3-2-6+3 MISIÓN M59
Eiche de contar un conto Eiche de contar un conto +3-3+1-3+2-4 MISIÓN M47
El señor cura no baila ¡Ai! El señor cura no baila =0=0+1+2-2-1 MISIÓN M45
Este refaixo que levo Este refaixo que llevo +3-3+3-2-5+3 MISIÓN M62
Eu caseime alá arriba Eu caseime alá arriba +3=0-2-1+1+2 MISIÓN M47
Eu caseime por un ano Eu caseime por un ano +5+4+3=0=0-2 MISIÓN M60
Eu non sei por qué o xuez Eu non sei por qué o xuez ha de castigar os pillos =0=0=0-2-2-1-2+2 MISIÓN M64
Eu pasei o mar a nado Eu pasei o mar a nado +5=0=0=0+4+3 MISIÓN M46
Eu teño cinco xustillos Eu teño cinco xustillos +1+2+2+2+1+2 MISIÓN M59
Eu ven vin estal'a morte Eu ven vin estal'a morte dipinicando nas uvas =0=0=0-4+2+2 MISIÓN M62
Folías que se cantan despues del "Mayo" Lo primero: como capitan de guerra siempre voy rompiendo el fuego =0-1-2-1-4=0+2+2+1+2 MISIÓN M11
Fun a Corme por un día Fun a Corme por un día =0=0=0+4-4+2 MISIÓN M62
Heiche de contar un conto Heiche de contar un conto +3+2-4-1+1+2 MISIÓN M59
Heiche de dar viño tinto Heiche de dar viño tinto, sopas de pan valorento +5=0=0=0+2-3 MISIÓN M60
Leva carballos e follas Leva carballos e follas +10=0+2-3+1-4 MISIÓN M45
Mariñeiro quero, madre Mariñeiro quero, madre +2=0=0+1-3+2 MISIÓN M59
Mariñeiro quero, madre Mariñeiro, quero, madre +3+2-4-1+1+2 MISIÓN M46
Maripepa ten un niño Maripepa ten un niño +2-7+5=0=0+2 MISIÓN M46
Meu San Roquiño bendito Meu San Roquiño bendito, feito de pau de ameneiro +3-7+4+3=0+2 MISIÓN M62
Miña lanchiña de vela Miña lanchiña de vela =0+1+2=0-2-1 MISIÓN M62
Miña nai a mais a túa Miña nai a mais a túa foronche á romería -3-4=0=0=0+2 MISIÓN M62
Miña nai por me casar Miña nai por me casare =0=0+2-4+2-3 MISIÓN M46
Miña nai ten tres ovellas Miña nai ten tres ovellas =P-2-1+5-2-2 MISIÓN M62
Miña nai, miña naiciña Miña nai, miña naiciña +2+1-1+1-1-2 MISIÓN M62
Miña nai, sáqueme o caldo Miña nai, sáqueme o caldo +1+2=0-2-1+8 MISIÓN M59
Miña Santa Margarita Miña Santa Margarita +1+2=0=0=0=0 MISIÓN M62
Mociños de San Ourente Mociños de San Ourente +5=0=0-1+1+3 MISIÓN M64
Monforte ten dúas pontes =0=0-3-4+4+3 MISIÓN M62
Moza que vendes as peras ¡Ai! moza que vendes as peras +2+2=0-2-2+2 MISIÓN M59
Non canto porque ben cante Non canto porque ben cante +5-1+1+2+1+2 MISIÓN M60
Non me quixeches a min Non me quixeches a min -3+1+2=0+2-2 MISIÓN M60
Non me tires con pedriñas Non me tires con pedriñas -2-1=0+1+2+2 MISIÓN M59
Non quero nada das vilas Non quero nada das vilas +4+3=0+2-2-2 MISIÓN M46
Non quero ser costureira Non quero ser costureira, ni [nin] poñer a man na agulla +3-1+1+4-2-1=0+2 MISIÓN M64
Non quero ser moiñeiro Non quero ser moiñeiro +1+2=0+2=0=0 MISIÓN M62
Non quero zapato baixo Non quero zapato baixo +3-2-1-2+2+1 MISIÓN M46
Non regues mais a roseira Rosiña, Rosiña, Rosa, non regues máis a roseira MISIÓN M59
Non sei que ten a morena Non sei que ten a morena +5+2+1-1-2+2 MISIÓN M60
Non teño pena ningunha Non teño pena ningunha -3=0=0+1+2+2 MISIÓN M60
Non teño pena ningunha Non teño pena ningunha -3=0=0+1+2+2 MISIÓN M62
Nosa Señora do Carmen Nosa Señora do Carmen =P=0=0=0+4=0-2 MISIÓN M64
O caravel cando nace O caravel cando nace =0+1+2+2=0=0 MISIÓN M47
O carballo da Portela ¡Ai! O carballo da Portela +1+2+2-2-3+1 MISIÓN M46
O gaiteiro de Soutelo O gaiteiro de Soutelo =0=0=0=0+2-2 MISIÓN M47
O meu amor foise, foise O meu amor foise, foise +2+1=0+2=0-2 MISIÓN M59
O meu corazón che mando O meu corazón che mando =0=0+2+1+2+2 MISIÓN M62
O noso curiña novo O noso curiña novo +3+2=0=0=0+2 MISIÓN M59
O páxaro cando chove O páxaro cando chove, mete o rabo entr'a silveira +3=0-2-1+1+2 MISIÓN M62
O raposo está chorando O raposo está chorando, no alto de Camariñas +1=0+2+2+1-3 MISIÓN M59
O raposo vai berrando O raposo vai berrando -2-1=0+1+2+2 MISIÓN M47
O San Roque de Melide E das boas romerías =P+2+2=0+1+2 MISIÓN M62
O xastre de Carricoba O xastre de Carricoba +4=0-2+2-4+2 MISIÓN M62
Olvidácheme por probe Olvidácheme por probe -1-2-3+1+2+2 MISIÓN M46
Olvidácheme, olvideite Olvidacheme, olvideite =0=0=0=0+2-2 MISIÓN M46
Olvidáchesme por probe Olvidáchesme por probe +1+2+2=0-2+2 MISIÓN M62
Os amores da muller Os amores da muller +3=0-3+1-3+2 MISIÓN M45
Os amores de algún día Os amores de algún día, eu non lle teño cubiza -2-1-2+2+1+2+2+2 MISIÓN M64
Os mociños qu'hai agora Os mociños qu'hai agora =P-1-2+2+1+2=0-2 MISIÓN M64
Os ollos con que me miras Os ollos con que me miras =0=0=0+1-1-2 MISIÓN M62
Os vaqueiros vanse, vanse Os vaqueiros vanse, vanse =0=0-4=0=0+2 MISIÓN M60
Para ser bon mariñeiro Para ser bon mariñeiro, hai que ser como os de Corme +1+2+2=0-2+2 MISIÓN M60
Para ser bon marinero Para ser bon marinero hai que ser coma os de Corme +5-8+3=0=0+2 MISIÓN M62
Pasei pola tua porta Pasei pola tua porta +5-1+1-3+2-4 MISIÓN M46
Pasei pola tua porta Pasei pola tua porta -4=0+2=0=0+2 MISIÓN M59
Paxariño millarengo Paxariño millarengo -2-2+2+2-2-2 MISIÓN M47
Paxariño, pena verde Paxariño, pena verde -2-1+1+2+2=0 MISIÓN M62
Páxaro que vas voando Páxaro que vas voando =0=0-3+3+4-2 MISIÓN M46

Pages

Com citar

"Foliada", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 07 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3397