Genre >

Canto >

Pandeirada

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 98 de 98.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A mariña teno todo A mariña teno todo =0=0=0=0=0+1 MISIÓN M47
A min no [non] me gusta a lebre A min no [non] me gusta a lebre =0=0+5=0=0-2+2-2 MISIÓN M64
A miña muller morrio [sic] [morreu] A miña muller morrio =0=0+4=0=0-1 MISIÓN M62
A nosa meniña chora A nosa meniña chora +5=0=0-5+5=0 MISIÓN M46
A perdís anda no monte A perdís anda no monte =0-5=0+5+2+1 MISIÓN M59
Ábreme a porta, María Ábreme a porta, María +5=0=0=0=0=0 MISIÓN M59
Alá riba naquel monte Alá riba naquel monte, hai unha vaca morrida =0+3+2+2=0+1-1-2 MISIÓN M64
Anque me vexas con outra Anque me vexas con outra, non me vires mala cara +2+1-1-2+2+1-1-2 MISIÓN M64
Antre pedras e pedriñas Antre pedras e pedriñas, naceu ramiñas de zarza =0=0=0=0=0-2-1+3 MISIÓN M64
Aquel bico que me diche Aquel bico que me diche =0=0+2+1+2+2 MISIÓN M60
Arriba, pandeiro vello Arriba, pandeiro vello +2+2+1+2+1-1 MISIÓN M60
As catuxas desta vila As catuxas desta vila =0=0=0+2+2+1 MISIÓN M59
As estrelas corren, corren As estrelas corren, corren =P=0+5=0+2=0 MISIÓN M60
As estrelas miudiñas As estrelas miudiñas +4+3=0-2+2-3 MISIÓN M59
As mozas de Santa Comba As mozas de Santa Comba +1+2=0=0-2=0 MISIÓN M59
Baila, queridiño, baila Baila, queridiño, baila +7=0=0=0=0+1 MISIÓN M45
Baila, queridiño, baila Baila, queridiño, baila =0+5=0-2=0+2 MISIÓN M59
Bailador que estás bailando Bailador que estás bailando +1+2+1+2+2-2 MISIÓN M46
Botei as redes ao mar Botei as redes ao mar +7=0+2-2-2-2 MISIÓN M60
Canta ti, miña meniña Canta ti, miña meniña +4+3=0=0=0+2 MISIÓN M46
Canta, miña cantaruxa Canta, miña cantaruxa =0+5=0=0+2+1 MISIÓN M60
Casadiña non a quero Casadiña non a quero =0+2=0-2=0+2 MISIÓN M46
Costureiriña bonita Costureiriña bonita, dáme das túas agullas =0+5+2+1-3+2 MISIÓN M59
Da miña ventana á túa Da miña ventana á túa =0+5=0-1=0+1 MISIÓN M47
Dime, casadiña, dime Dime, casadiña, dime =0+5=0=0-1+1 MISIÓN M47
Eiche de tocar as conchas Eiche de tocar as conchas +5=0=0=0-1-2 MISIÓN M47
Eres alta como un pino Eres alta como un pino +5=0=0=0-1=0 MISIÓN M60
Esta gaitiña que toco Esta gaitiña que toco unhas veces canta e rie =0+7=0-1+1+2 MISIÓN M64
Este cantariño novo Este cantariño novo =0-2=0+2=0-2 MISIÓN M59
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco =0=0=0+4=0+1 MISIÓN M59
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco +4=0=0-2=0+2 MISIÓN M60
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M45
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco +3=0=0=0-1=0 MISIÓN M62
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco =0+5+2+1+4=0 MISIÓN M59
Este pandeiro que toco Este pandeiro que toco +1+2=0-3+1+2 MISIÓN M47
Eu caseime cunha nena Eu caseime cunha nena =0=0=0-2=0+2 MISIÓN M59
Eu caseimo no Araño Eu caseimo no Araño +7=0=0-2+4-2 MISIÓN M62
Eu fun ao mar a pescar Eu fun ao mar a pescar +3=0+2-2-2-1 MISIÓN M59
Eu non me caso contigo Eu non me caso contigo +2+1+2+2+1-1 MISIÓN M46
Eu non quero home grande Eu non quero home grande -1-2+2+1-1-2 MISIÓN M59
Eu pasei por Vilariño Eu pasei por Vilariño +2+1+2-2-1=0 MISIÓN M60
Eu teño un can de palleiro Eu teño un can de palleiro =0=0=0+2+2+1 MISIÓN M46
Indo pola calle abaixo Indo pola calle abaixo +5=0=0=0-2+2 MISIÓN M62
Mala feira fixo Rosa Mala feira fixo Rosa +1+2+2+2+1+2 MISIÓN M62
María, miña María María, miña María =0=0+1-3+3-3 MISIÓN M62
Miña nai por me casare Miña nai por me casare =0+7=0=0+2-3 MISIÓN M62
Miña nai ten tres ovellas Miña nai ten tres ovellas -1+1+2+1-1-2 MISIÓN M62
Mociños da Igresia Feita Mociños da Igresia Feita =P+5-1+1+3-1 MISIÓN M62
Moza que vas peneirando Moza que vas peneirando +2+1+2+2+1-1 MISIÓN M46
Non busques moza na feira Non busques moza na feira e menos na romería =0+2-2-1+1=0 MISIÓN M59
Non me mires de reollo Non me mires de reollo =0=0=0=0+1=0-1 MISIÓN M60
Non poñas o pé no meu Non poñas o pé no meu +5=0=0-1+1+2 MISIÓN M46
Non teñas, non teñas ansia Non teñas, non teñas ansia +2+2=0-2+3-1 MISIÓN M46
Nosa Señora do Faro Nosa Señora do Faro -1+1+2+1-1-2 MISIÓN M62
O carballo de Abeleiras O carballo de Abeleiras =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M60
O cura e maila criada O cura e maila criada ordenaron de cocer =0=0=0=0=0+2-2 MISIÓN M62
O día que ti te cases O día que ti te cases +2+2+1+2+1+2 MISIÓN M47
O escribano morreu hoxe O escribano morreu hoxe +5=0-1+1+2-2-1-4 MISIÓN M64
O pandeiro e mai las cunchas O pandeiro e mai las cunchas =0=0=0=0=0+5 MISIÓN M59
O pandeiro ten a culpa O pandeiro ten a culpa +7=0=0=0-2-1 MISIÓN M46
O pandeiro ten a culpa O pandeiro ten a culpa =0=0=0=0=0+5 MISIÓN M47
O pandeiro ten a culpa O pandeiro ten a culpa +2+2+1+2+2-2 MISIÓN M59
O río cando vai cheo O río cando vai cheo +5=0=0=0-2-3 MISIÓN M46
O señor cura non baila O señor cura non baila =0-2=0+2=0-2 MISIÓN M59
O teu refaixo, María O teu refaixo, María +5=0=0-1+3-2 MISIÓN M60
Olvidásteme por probe Olvidásteme por probe +2+2=0-2+3-1 MISIÓN M46
Os solteiros valen ouro Os solteiros valen ouro, os casados valen prata =0+5=0-1+3-2 MISIÓN M59
Para cantar veño eu Para cantar, veño eu +5-1+3-2-1+1 MISIÓN M59
Para cantar veño eu Para cantar veño eu =0-2=0-2-1-2 MISIÓN M46
Para cuñas, pau de toxo Para cuñas, pau de toxo =0=0=0=0=0-2-1 MISIÓN M62
Pasei pola tua porta Pasei pola tua porta =0=0=0+1-3+2 MISIÓN M46
Pasei pola túa porta Pasei pola túa porta =0=0=0+2+2+1 MISIÓN M62
Pasei pola tua porta Pasei pola tua porta =0+5=0-1+1+2 MISIÓN M59
Pasei pola tua porta Pasei pola tua porta =0=0=0=0-4-3 MISIÓN M45
Pasei un día no Grove Pasei un día no Grove =0+5=0+2=0-4 MISIÓN M62
Pola miña porta pasa Pola miña porta pasa +5-1+1+2+1-1 MISIÓN M60
Polo ben que bailas, nena Polo ben que bailas, nena +2+1+4=0=0-2 MISIÓN M45
Pra sardiñas frescas Vigo Pra sardiñas frescas Vigo +9=0=0=0=0=0 MISIÓN M46
Quedaches de vir ás nove Quedaches de vir ás nove =0=0+5=0-1+1 MISIÓN M62
Quen me dera estar tan alto Quen me dera estar tan alto =0=0=0=0=0+2 MISIÓN M47
Sei cantar e sei bailar Sei cantar e sei bailar +4+3=0+2=0-2 MISIÓN M60
Sei cantar e sei bailar Sei cantar e sei bailar +5+2+1-1-2-1 MISIÓN M46
Si por probe me olvidastes / [Si por pobre me olvidaste] Si por probe me olvidastes / [Si por pobre me olvidaste] =0+5=0+2+1-3 MISIÓN M46
Si por rico me deixaches Si por rico me deixaches, por eso a min non me pesa =0=0+5=0-1+1-5+3 MISIÓN M64
Teño feito testamento Teño feito testamento =0+5=0+2+1-1 MISIÓN M46
Tirei un limón a rolos Tirei un limón a rolos =0=0=0+3+1+2 MISIÓN M62
Toca dorada pandeira Toca dorada pandeira =0+5=0-2=0+2 MISIÓN M59
Toca gaitiña galega Toca gaitiña galega, toca pronto a muiñeira +5=0=0=0=0-2+2-2 MISIÓN M64
Toca, pandeiriño, toca Este pandeiro que toco =0=0+2+1+2+2 MISIÓN M47
Todas costureiras son Todas costureiras son, brancas e coloradiñas +3=0-3=0+3=0-3+3 MISIÓN M64
Todas las mozas solteiras Todas las mozas solteiras +7=0=0-2+3-1 MISIÓN M45
Todos me din que me caso Todos me din que me caso =0+5=0=0=0+5 MISIÓN M47
Trasalviña ten a sona Trasalviña, viña, viña +9=0=0=0=0=0 MISIÓN M59
Un cego caeu nun pozo Un cego caeu nun pozo =0+1-1-2-2+2 MISIÓN M46
Unha noite no muiño Unha noite no muiño, trai la la +1+2=0+2=0=0-2-2 MISIÓN M64
Unha noite no muiño Unha noite no muiño =0=0=0=0=0+2 MISIÓN M47
Unha volta polo medio Unha volta polo medio +2+1=0=0-1=0 MISIÓN M62
Xa chegaron de pescar Xa chegaron de pescar, os mariñeiros de Esteiro +9=0=0=0+1+2-3+5 MISIÓN M64

Com citar

"Pandeirada", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 15 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3892