Genre >

Canto >

Cántiga

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 111.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A muller para ser boa A muller para ser boa, ten que ter o cu de palo +2+1-1+1+2+2=0 MISIÓN M64
A muller que ha de ser miña A muller que ha de ser miña ha de ter cara de risa +5=0-5+5+4+3=0=0 MISIÓN M64
A nena que fala pouco A nena que fala pouco, e non di mal de ninguén +5=0+2+2+1+2=0=0 MISIÓN M64
A pesar de sus astucias A pesar de sus astucias quedó vencido Luzbel =0+5=0+4-4+5 CONCURSO C01
A sardiña no panel A sardiña no panel +5-1+3=0-2-1 MISIÓN M59
Adios a [á] feira da Serra Adios a [á] feira da Serra +3+4+5-1+3=0-5-7 MISIÓN M64
Alá no medio do mar Alá no medio do mar +5=0=0=0-1-2+2 MISIÓN M62
Anque che son das mariñas Anque che son das mariñas -2-2=0+2+2+1 MISIÓN M45
Anque tua nai medira Anque tua nai medira +3+4=0+1-3+2-4 MISIÓN M60
Aparta loureiro verde Aparta loureiro verde +1+2+5=0=0=0 MISIÓN M62
Aquela menina chora Aquela menina chora +5-1+1-1-2-2 MISIÓN M59
Arboriños da ribeira Arboriños da ribeira =0-3-4=0=0=0=0+4 MISIÓN M60
As estrelas miudiñas As estrelas miudiñas =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M47
As mozas de Santa Comba As mozas de Santa Comba, non é unha que son todas =0-2-1=0+1+2-2+2 MISIÓN M64
As nenas de baixo As nenas de baixo +2+1+2+2=0=0 MISIÓN M45
As tellas do meu tellado As tellas do meu tellado +5-1+1-1-2-2 MISIÓN M46
Ben te vin entrar na misa Ben te vin entrar na misa, ben te vin arrodillare +4+3=0=0=0=0-3+1 MISIÓN M64
Bótalle coplas á eito Bótalle coplas á eito, xa que llevamos a sona =0=0=0-2-1+1 MISIÓN M64
Cántiga de Nuestra Señora ¡Salve Virgen pura; salve Virgen Madre! -4+1+2-4-1-2+3 MISIÓN M03
Carballeira de San Xusto Carballeira de San Xusto, Carballeira de ramada +5+2+1-1-2+2-4-3 MISIÓN M64
Carballiña, Carballosa Carballiña, Carballosa, Carballiña, Carballosa +2+2+1-1-2+5-3-4 MISIÓN M64
Chamásteme, moreniña Chamásteme, moreniña, éche do polvo da eira +5=0=0+4+1+2-2-1 MISIÓN M64
Chora meu pai que arrabea Chora meu pai que arrabea =0=0+1+2-2-1-4 MISIÓN M60
Coloradiña da cara Coloradiña da cara eu non che quixera ser =0+5-1-2-2+2-2 MISIÓN M60
Como chove miudiño Como chove miudiño =0+5=0-1+1+2 MISIÓN M46
Como queres que che queira Como queres que che queira =0-3-4+4+1+2=0 MISIÓN M60
Con aire te vas a Misa Con aire te vas a Misa, con aire entras en el templo +5=0=0-1+1+2 CONCURSO C01
Cortesías Patrona Santa Ana, dadnos asistencia =0=0+2+2-2+2 CONCURSO C01
Costureriña garrida Costureriña garrida, dame o alfinete de prata +1-1-4+4=0=0 MISIÓN M59
De Santiago nos mandaron De Santiago nos mandaron +2+2=0+1-1-2 MISIÓN M62
Debaixo dunha figueira Debaixo dunha figueira +5=0=0-1+1+3 MISIÓN M46
Déixame subir ao alto Déixame subir ao alto +4+3=0=0=0+2-2 MISIÓN M60
Déixame subir ao alto Déixame subir ao alto -3-4+7=0=0=0-2 MISIÓN M60
Deus cho pague, queridiña Deus cho pague, queridiña =0=0=0+2+2-2-2 MISIÓN M62
Dices que non me queres Dices que non me queres, porque son probe =0+2+1-1=0-2+2 MISIÓN M60
Don Pedro Alcántara Don Pedro Alcántara, dulce señor +5+2+2-2-2+2 CONCURSO C01
E véndeme o boi E véndeme o boi =0=0=0+2=0=0 MISIÓN M47
Eí ven o gaiteiro Eí ven o gaiteiro, deixaino pasar +5-1-2-2-3+3 MISIÓN M62
Eicho de dar, queridiña Eicho de dar, queridiña =0+1+2=0=0=0 MISIÓN M64
Esta vai de desafío Esta vai de desafío -1-2+3-1-2+2 MISIÓN M59
Eu a San Campio non vou Eu a San Campio non vou =0+5=0-1+3-2 MISIÓN M59
Eu caseime na mariña Eu caseime na mariña, en terra de moito pan +1+2=0+2=0-2=0 MISIÓN M60
Eu non podo andar de noite Eu non podo andar de noite =0+5=0=0-1+1-3+2 MISIÓN M62
Eu non sei qué [que] pasó [pasou] no muiño Eu non sei qué [que] pasó [pasou] no muiño +3=0-2-1+1=0+4=0 MISIÓN M64
Eu peteiche na porta Eu peteiche na porta =0+2-2-2+2-3 MISIÓN M59
Eu tiña un amor moi firme Eu tiña un amor moi firme =0+5=0+2=0+1 MISIÓN M62
Ganadeiriños de Cee Ganadeiriños de Cee +5=0=0=0+4+3 MISIÓN M45
La villa de sariñena La villa de Sariñena por todas partes nombrada =0=0=0=0=0+2 CONCURSO C01
Márchome para Bos Aires Márchome para Bos Aires =0=0=0=0+2-3 MISIÓN M47
Marica da casa alta Marica da casa alta, ten unhas zocas de pino =0-2-1+1+4-2 MISIÓN M59
Mariquiña da Forneira Mariquiña da Forneira, hoxe tua mai coceu =0+5=0=0=0-2-3+5 MISIÓN M64
Mariquiña disque ten Mariquiña disque ten sete saias de algodón -2-3+5=0+2-2-1-4 MISIÓN M64
Maruxiña da Forneira, tu que coces faime un bolo Maruxiña da Forneira =0=0=0=0-1-2 MISIÓN M64
Mi madre llora Marcho de quinto, mi madre llora +1-1-2-1+1+2 MISIÓN M62
Miña nai como é tan probe Miña nai como é tan probe =P=0+5=0+2+1 MISIÓN M62
Miña nai miña naiciña Miña nai miña naiciña +2+3=0=0+2=0 MISIÓN M45
Miña nai por me casar Miña nai por me casar ofreceume boi e vacas +1+2=0-3+1+2+2=0 MISIÓN M64
Miña nai, miña naiciña Miña nai, miña naiciña +4=0-1+1+2-2 MISIÓN M62
Miña nai, miña naiciña Miña nai, miña naiciña =0+5-1-2+2-4-3 MISIÓN M60
Miña nai, miña naiciña Miña nai, miña naiciña, como miña nai, ningunha =0=0=0=0=0+2 MISIÓN M64
Miña naiciña Miña nai, miña naiciña +1+2-3+5+1-3 MISIÓN M47
Miña Santa Margarida Miña Santa Margarida, este ano alá non vou =P+1+2=0=0-2 MISIÓN M62
Moito te precias, guapiño Moito te precias, guapiño +5=0=0=0-1+1 MISIÓN M47
Moza que estás na fenestra Moza que estás na fenestra +1+2=0+2=0-2=0+2 MISIÓN M64
Moza que estás na ventana Moza que estás na ventana =P+1+2=0+1=0 MISIÓN M60
No teño cofia que poña No teño cofia que poña +5=0=0-1+3-2=0 MISIÓN M60
Non seas mala, rapaza Non seas mala, rapaza, miña frol, meu caravel =0=0=0=0+1+2 MISIÓN M64
Non sei por qué das paseos Non sei por qué das paseos =0+1+2+2-2+2 MISIÓN M47
Non t'a sañes non rapaz Non t'a sañes non rapaz -3+1+2-3+1+2 MISIÓN M46
Nosa Señora de Vares Nosa Señora de Vares +1+2=0+2-2-2 MISIÓN M59
Nosa Señora do Carmen Nosa Señora do Carmen -4-3+7=0 MISIÓN M60
O anillo do meu dedo O anillo do meu dedo non e [é] meu, que é de María =0=0=0-2=0+2 MISIÓN M64
O capucho de Perucho O capucho de Perucho +2+2+1-1+1=0 MISIÓN M60
O cuco está bailando O cuco está bailando na punta de un amieiro +3-2-1-2-2-2 MISIÓN M59
O cura chamoume Rosa O cura chamoume Rosa +2+2+1+2+1+2 MISIÓN M60
O cura de Vigo é xastre O cura de Vigo é xastre +5=0=0=0+2+1-1 MISIÓN M60
O merliño e mais a merla O merliño e mais a merla =0-3-4+7=0=0 MISIÓN M62
O meu amor olvidoume O meu amor olvidoume, coidando que eu choraría +5=0+2+3-2=0 MISIÓN M59
O meu home trata en peras O meu home trata en peras +5=0=0=0-1-2=0+2 MISIÓN M62
O páxaro [paxaro] cando canta O paxaro cando canta, met'o [mete o] rabo na silveira =0=0+5=0-1+1 MISIÓN M64
O piollo e mail-a pulga [O piollo e maila pulga] O piollo e mail-a pulga [O piollo e maila pulga] =P=0=0=0-5+2+1-3 MISIÓN M64
O río cando vai cheo O río cando vai cheo +5=0=0-1+1+3 MISIÓN M47
Os mozos de Pontevedra Os mozos de Pontevedra -2-1+3=0+2-2 MISIÓN M46
Para ser bon mariñeiro Para ser bon mariñeiro, hai que nacer en Marín +1+2=0+1=0-1 MISIÓN M62
Peleouse unha formiga Peleouse unha formiga -3-4+2+2+1+2 MISIÓN M46
Por ahí vai o camiño Por ahí vai o camiño, por ahí vai o carreiro +5=0+2+1=0-1 MISIÓN M62
Por andar de parranda Por andar de parranda ¡cómo me vexo! =0+5=0=0=0=0 MISIÓN M59
Prende, salgueiriño, prende Prende, salgueiriño, prende -3+1+2-3+1+2 MISIÓN M46
Quéixome, porque me queixo Quéixome, porque me queixo -1-2+5=0=0=0 MISIÓN M59
Quéroche ben, queridiña Quéroche ben, queridiña =P=0=0-3+3=0+5 MISIÓN M60
Rosa de las rosas. Cantiga 10 de Alfonso X Rosa de las rosas, flor de las flores, Virgen de vírgenes -1+1+2+1+2-2-1-2=0-1+1+2 Z1932 Schindler
Santo que estás no caizo [canizo] Santo que estás no caizo [canizo] +1+2-1+1+2-2 MISIÓN M59
Si chove, deixa chover Si chove, deixa chover, si venta, deixa ventar =0=0=0+2+2+1+2 MISIÓN M60
Teño tres cartos e medio Teño tres cartos e medio metidos nun cañoteiro =0=0=0+2=0-2-3+3 MISIÓN M64
Tente dereita, Marica Tente dereita, Marica +4+3=0-2+2-3-4 MISIÓN M60
Tócalle o pito, Farruca Tócalle o pito, Farruca =0=0=0+1-1-2-1 MISIÓN M60
Todos me din que me caso Todos me din que me caso, todos me din que vou ben +4+3=0=0=0+2 MISIÓN M64
Toma catrocentos bicos Toma catrocentos bicos +5-1+1+3+2+2 MISIÓN M46
Tua nai ten un faiado Tua nai ten un faiado =P=0+5=0-1+3-2 MISIÓN M60
Unha vella dixo a [á] outra Unha vella dixo a [á] outra, polo furado da porta =0+2+2=0=0+1 MISIÓN M64

Pages

Com citar

"Cántiga", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3918