Genre >

Canto >

Canción dialogada

Comentaris:

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 265.
Títol Incipit de text Íncipit musical Localitat Font
A l'horta de mon pare un taronger n'hi ha A l'horta de mon pare un taronger n'hi ha [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
A l'horta de mon peire A l'horta de mon peire n'hi ha nascut un pi =0-3+1+2-2-1+3=0-3+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A l'hostal de la Llanterna A l'hostal de la Llanterna carreteres de Madrit =0+5+3-1+3-2-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A l'hostal de la Llanterna A l'hostal de la Llanterna del camí ral de Madrid [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
A l'hostal de la Llanterna A l'hostal de la Llanterna carretera de Madrid -1-4-3+1+2+2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la ciutat de Lleida A la ciutat de Lleida =0-2+2+2-2-2-1-2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la ratlla de França A la ratlla de França si n'hi ha una presó -3+3+5-1-2-2+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la vila d'Olesa ditxos qui hi podrà anar A la vila d'Olesa ditxos qui hi podrà anar =0=0+3-1+3-2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la vila de Tortosa A la vila de Tortosa n'hi ha tres estudiants +1+2+2-2+2+2-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la vileta de Lleyda A la vileta de Lleyda lalalalá +4+3=0=0=0+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la vileta de Reus A la vileta de Reus tota la gent n'han fugit +2+1-1-2-1+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la virgen de los Dolores Cuando presentáis a Dió, mucho / Cuando presentáis a Dios, mucho +2+2-4=0+2+2-2+1=0 CONCURSO C20
A la vora de la mar A la vora de la mar bandim bandam barrabim barrabam =0+5-1+1+2+1-1-2+2+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la voreta del mar A la voreta del mar a la vora de l'arena +2+2+1-1-4+2-2+2+2+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A la voreta del mar si n'hi havia una donzella A la voreta del mar si n'hi havia una donzella =0+5+2-3-4+5 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A Madrit n'hi ha una vella A Madrit n'hi ha una vella passa de cent i un any -1-2-2+2+2-4-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A Paris hi ha una vella A Paris hi ha una vella passa de cent cinquanta anys -1-2-2+4-2-2-2-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
A Paris n'hi ha una vella A Paris n'hi ha una vella que té cent i vint i un anys [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Agur, adixkidia Agur, adixkidia, Yainkuak egun on +5=0=0+2=0-2-1=0+1=0+2=0=0 MISIÓN M05
Agur, Ixtebe Agur, Ixtebe +2=0-2-1+1+2+2-2-2-1 MISIÓN M05
Ai a l'hostal de la Llantia Ai a l'hostal de la Llantia hostal de gran fama i crit =0-3+3=0=0+3-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ai adeusiau Maria al cel ens veiem els dos Ai adeusiau Maria al cel ens veiem els dos -2-1-2+2+1+2-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró -1-4-3+3+4+1-5 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró Ai quan jo m'hi passejava pels carrers de Mataró -1-4-3+3=0+4-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Allí als portals de França Allí als portals de França, la vida mía =0=0=0=0=0-4=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Anant a complir el devot a sant Jaume de Galicia Anant a complir el devot a sant Jaume de Galicia =0+5=0=0+2-2+2+2+3=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta baixa a l'hort Angeleta baixa a l'hort =0+5=0+2=0-2-1-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix Adéu planta de marduix, la planta més estimada =0-2-2+4+1+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Adéu siau clavellets, jo cada dia us regava =0+5+4+3=0-2-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Angeleta baixa a l'hort Angeleta baixa a l'hort a despedir-se de ses flores =0+5=0+2=0-2-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Angeleta de Manresa Angeleta de Manresa a Tarragona n'és casada =0=0=0+3+2+2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Angeleta se'n va a l'hort Angeleta se'n va a l'hor a despedir-se de les plantes [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé L'Angeleta de Cal Solé, de Cal Solé de la Plana -3+3-3+1-1-2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé L'Angeleta de Cal Solé, de Cal Solé de la Plana =0-3=0-2+2+1-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa L'Angeleta de Manresa a Tarragona l'han casada =0+5+2+1+2=0+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa L'Angeleta de Manresa a Tarragona l'han casada =0+5-1+1+2+1=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. L'Angeleta se'n va a l'hort L'Angeleta se'n va a l'hort a despedir-se de les plantes +2+1-3+5=0-2-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Un dia de bon matí Un dia de bon matí el meu jardí jo regava +5=0-1-4+2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Una cançó vull cantar no hi ha molt que n'és dictada =0+5-1+1+3-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Aqui baix a vora el mar Aqui vaix a vora el mar banyim banyam =0+5+3-1-3+1+3-1-3+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Aqui dalt del Plà ja ballen al Plà de Sant Francesc Aqui dalt del Plà ja ballen al Plà de Sant Francesc =0=0+4-2+2-4=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ara ve lo mes de maig regalada primavera Ara ve lo mes de maig regalada primavera +5+2-2+2+1-1-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ara ve lo mes de maig regalada primavera Ara ve lo mes de maig regalada primavera =0=0-2+3-1-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ara ve lo mes de maig, regalada primavera Ara ve lo mes de maig, regalada primavera [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ara ve lo mes de maig, regalada primavera Ara ve lo mes de maig, regalada primavera [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ara ve'l mes de segar Ara ve'l mes de segar que jo a l'Urgell bé hi anava =0-2-2+2+2+2-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Brianita. Brianita es paseava dintre una sala molt llarga Brianita es paseava dintre una sala molt llarga [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Brianita. Brianita on està? Brianita on està? en cadira d'or sentada =0=0=0+2+2+1-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Brianita. L'Adriana se'n passeja pel jardino del seu padre L'Adriana se'n passeja pel jardino del seu padre -3+1+2=0+2+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Brianita. L'Adriana se'n passeja per les hortes del seu pare L'Adriana se'n passeja per les hortes del seu pare +3-5+2+1+2-2-1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Brodava la Blancaflor sota del brot de la menta Brodava la Blancaflor sota del brot de la menta +3+5-1-2-2-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Catarina se'n va al riu Catarina se'n va al riu a rentar la bugada +2-2-1+1=0+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre L'ingrata filla d'un pobre +1+2=0=0+2-2-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Demano llicencia al Conde Demano llicencia al Conde no me l'ha volguda dar +1+2+2-2-5+5-3-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Depart. No t'espantis vida mia No t'espantis vida mia, que jo tornaré algun dia +5=0=0+2-3+1-5 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Don Lluis la teua dona Don Lluis la teua dona se n'ha tornada a casar =0+5=0-1+1+3-1-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Donya Arbuela es passejava Donya Arbuela es passejava -1+1-3+3+2+2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El bon cassador A la matinada fresca, sota la cueva +4+3=0=0=0=0-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El dia de sant Joan El dia de sant Joan es un dia molt alegre +3-2-1+5+2-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El dia de sant Joan dia de molta alegria El dia de sant Joan dia de molta alegria =0+5=0+2+2-4+4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El dilluns de cincogesima El dilluns de cincogesima [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
El mati de Sant Joan El mati de sant Joan quan sant Joan se desia =0=0=0+4=0+3+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El mati de sant Joan El mati de sant Joan com es matí d'alegria +1+2=0+2+2-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El mati de Sant Joan El mati de Sant Joan es un mati d'alegria +5=0=0+2-2-2+4+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El petit vailet El petit vailet al mati es llevà +1+2+2-2-3+1+2+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Ai fill meu quan tu vas néixer -2-1-2+2=0=0=0+1+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia La mare sempre m'ho deia =0+5-1+1+2-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. Quan son pare se moria Quan son pare se moria =0+5=0=0=0+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Quina cantaria mare, quina cantaria jo? =0+5=0=0=0+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Una cançoneta nova bé la sentireu cantar +4+3+5-1-4+2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
El princep de l'Aronge boga del mariner El princep de l'Aronge boga del mariner +9=0=0-2=0-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Els garbers de Cerdanya. Si n'hi havia tres garberets Si n'hi havia tres garberets a la plan de Cerdanya +2+1+2-2-1-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Els tres dallaires. N'hi ha una polla rossa petita bonica N'hi ha una polla rossa petita bonica +4=0=0-2-2=0-1+1+2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Els tres dallaires. Si hi havien tres dallaires dallaven un parat Si hi havien tres dallaires dallaven un parat +4=0-4-1+1+2=0-2+4=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Els tres dallaires. Si n'eren tres dallaires dallaven un prat Si n'eren tres dallaires dallaven un prat +5+4+1-1-2-2=0-5 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Els tres dallaires. Si n'hi havien tres dallaires petita i bonica Si n'hi havien tres dallaires petita i bonica [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Em llevo matinet me'n vaig a la solana clara Em llevo matinet me'n vaig a la solana clara +4+3=0-2+2+2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
En las montañas de Asturias En las montañas de Asturias +4+1+2-3-4+7 MISIÓN M39
Engany descobert. Ma mare me dona quartos Ma mare me dona quartos perquè me'n vagi defora -1-2+7-2+3-1-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Engany descobert. Me mare me dona qüertos Me mare me dona qüertos que me'n vaigo a defuera -1-2=0+8-1-2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Engany descobert. Mi madre me dona xabos Mi madre me dona xabos perque me'n vaya a defuera =0+5+4+3-2-1-2+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Fadrins que festegeu Fadrins que festegeu deu-me l'enhorabona =0-2-1+1-1+3=0=0=0+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Fes-te ensà bailet Fes-te ensà bailet fes-te ensà a esmorzar =0+5-1+3-2-2-3=0+5 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Francisca de Vilabertran Fadrinets d'avui al dia una cosa us encomano +3+2+2+1-5+2-2-3 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gerineldo está en ventana Gerineldo está en ventana en ventana d'or florida [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gran ditxa ha tingut la Carmelitana Gran ditxa ha tingut la Carmelitana =0-2=0-2+4+3+5-1-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gran ditxa ha tingut la Samaritana Gran ditxa ha tingut la Samaritana =0+4=0+1-2+2+2=0-3+1 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gran ditxa tingué la Carmelitana Gran ditxa tingué la Carmelitana +4+1-3-2+4+3+5-1-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gran ditxa tingué la Carmelitana Gran ditxa tingué la Carmelitana [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Gran ditxa tingué la Samaritana Gran ditxa tingué la Samaritana =0+2+2=0=0+3-3+1-1-2-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Guarda los moltons renta la bugada Guarda los moltons renta la bugada [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Haurieu vist lo meu senyor Haurieu vist lo meu senyor ai lo meu senyor en França =0=0+5=0+2=0+2+1-1-2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
I onde està la Blancaflor? I onde està la Blancaflor? Sota'l el rodet de la menta [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ja no hi ha noies mes maques que les de Castelltersol Ja no hi ha noies mes maques que les de Castelltersol -1-4-3+3+4+3-1-4 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ja ve lo sant Diumenge Ja ve lo sant Diumenge sant Diumenge del ram +5=0+2=0+2=0-2-2=0=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ja ve lo sant Diumenge sant Diumenge de Rams Ja ve lo sant Diumenge sant Diumenge de Rams +5=0+2=0+2=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ja vindrà un sant Diumenge un sant Diumenge de Rams Ja vindrà un sant Diumenge un sant Diumenge de Rams -1-4+2+3-1-2+3-1-3+2 Z1922 Cançoner Higini Anglès
Ja vinrà lo sant Diumenge sant Diumenge de Rams Ja vinrà lo sant Diumenge sant Diumenge de Rams [Sin música] Z1922 Cançoner Higini Anglès
Jo me'n vai a la rivereta bumbargui bundí Jo me'n vai a la rivereta bumbargui bundí =0+5=0=0=0=0+5=0 Z1922 Cançoner Higini Anglès

Pages

Com citar

"Canción dialogada", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 01 Aug 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/6879