Informants in Sevilla (ciudad)

Info

Aquí es poden veure els noms dels més de 6000 informants que van cantar o van tocar les peces que constitueixen aquest Fons de Música Tradicional IMF-CSIC. En les Missions, la informació bàsica dels informants es va recollir en fitxes separades (que apareixen digitalitzades a la pàgina de cada informant), mentre que els informants dels Concursos no tenen fitxa d’identificació, però les seves dades bàsiques van ser incloses en els quaderns que es van presentar. Els descendents, amics o coneixedors dels informants que tinguin informació relacionada amb les peces recollides o sobre la pervivència d'aquestes peces als pobles on es van recollir originalment, queden convidats a col•laborar enviant les seves informacions, que podran ser incloses en aquesta base de dades i/o incorporades al Facebook d'aquesta pàgina web.

Mostra 1 - 25 de 150 informants

Pages