Location >

Mallorca

Llista d'investigadors

Mostra 1 - 3 de 3
Nom Dades de l'investigador/a
Estarellas Pasqual, Andreu (1890-1981) (Bunyola, Mallorca, 1890 — Bunyola, 1981) [field_references]
IJzerdraat, Bernard (1926-1986) [field_references]
Roselló Roselló, Ramón [field_references]

List of publications

Author Títol Any de publicació
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985
PIZÀ, Antoni Alan Lomax. Mirades. Músics i gent de Mallorca, Eivissa i Formentera = Miradas. Músicos y gente de Mallorca, Ibiza y Formentera = Glances. Musicians and people of Mallorca, Ibiza and Formentera 2006
MASSOT I MUNTANER, Josep Bibliografia de la cançó popular mallorquina 1981
PARETS I SERRA, Joan Aportacions musicals impreses des de Sineu: balls, canyons, tonades i goigs: Catàleg i bibliografia 1998
BARCELÓ MAYRATA, Jaume, FORTEZA BONÍN, Lluís Cançons i jocs populars de Mallorca 1983
BAUZÁ ADROVER, Cosme Flors semprevives : Recull de cants populás [sic!] en mallorquí 1911
CANYELLES, Eugeni, CRESPÍ, Francesc La música popular a Mallorca 2001
CARDELL I TOMÀS, Sebastià Cançons populars mallorquines 1998
COMPANY FLORIT, Joan Aportacions a l'estudi de la música mallorquina del s. XIII al s. XVI 1986
CORTES, Manuel Folklore mallorqui. Cansons foravileres 1900
DURAN, Miquel Cançons amoroses 1900
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Chant à Majorque 1953
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Folklore de Mallorca: Danzas. Música. Ritos y costumbres 1975
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu El pastor: La poesía, la música, costums i tradicións del pastor de Mallorca 1981
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Mallorca canta 1993
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'essencia de Mallorca: recull de costums i tonades: any 1949 1985
FORTEZA Bartomeu Cançons mallorquines 1924
GALMÉS I RIERA, Jaume Cultura Popular Mallorquina: Aplec de Pautes (I) 1982
GALMÉS I RIERA, Jaume Cultura Popular Mallorquina: Aplec de Pautes (II) 1989
GILI FERRER, Antoni Aportació al cançoner popular de Mallorca (4 vols.) 1994-1997
GINARD BAUÇA, Rafael El Cançoner popular de Mallorca 1981
JANER, Maria de la Pau Música en Mallorca: la voz de la isla 1992
JANER MANILA, Gabriel Sexe i cultura a Mallorca: el cançoner 1979
JANER MANILA, Gabriel Les cançons erótiques del camp de Mallorca 1995
JULIÀ I PROHENS, Miquel Mallorca. Cançons tradicionals amb accords de guitarra 1977
JULIÀ I PROHENS, Miquel Cançoner tradicional de Mallorca 1998
LOHSE-BARRELET, Mina Mallorkinische Volkslieder und Tänze 1922
MASSOT I PLANES, Josep Cançoner musical de Mallorca 1984
MÒJER I NOGUERA, Joan Cançons populars mallorquines 1988
MOLL CASANOVAS, Francesc de Borja Cançons populars mallorquines i amoroses 1934
MOLL CASANOVAS, Francesc de Borja Cançons populars de Mallorca 1979
NOGUERA I BALAGUER, Antoni Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares de la Isla de Mallorca 1893
NOGUERA I BALAGUER, Antoni Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares en la Isla de Mallorca 1893
ARTIGUES FLORIT, Francesca Els cordòfons sense mànec. L´arpa a Mallorca 2004

Documents

Mostra 1 - 39 de 39
ID del document Títol Tipus de document Data
AFC 2004/004: MS 03.05.61 Correspondencia entre Alan Lomax, Norberto Bastante, el señor Manrique y otros Carta 1956/03/31
AFC 2004/004: MS 03.05.32 Tarjeta de visita de Salvador Beltrán Targeta de visita 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.05.28 Cartas de Baltasar Pinya (Cossiers de Manacor) para Alan Lomax Carta, Fulletó 1953/05/21
AFC 2004/004: MS 03.05.27 Cartas de Alan Lomax para Baltasar Pinya (Cossiers de Manacor) Carta 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.05.20 Invitación al Festival de Folklore de Palma para Alan Lomax Carta 1952/06/10
AFC 2004/004: MS 03.05.17 Correspondencia entre Alan Lomax y Sebastià Ordinas y carta de R. Santamaría Carta 1956/08/03
AFC 2004/004: MS 03.05.04 Historia del grupo Aires del Pla y correspondencia entre Alan Lomax y Grabriel Mayans Carta, Fulletó 1953/05/16
AFC 2004/004: MS 03.05.03 Correspondencia entre Alan Lomax y Catalina Mateu Carta 1953/12/28
AFC 2004/004: MS 03.04.85 Correspondencia entre Alan Lomax y Juan Llaneraz Carta 1953/05/15
AFC 2004/004: MS 03.04.84 Correspondencia entre Alan Lomax y Miguel Llabrés Targeta de visita, Carta 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.82 Carta de Alan Lomax para Juan Lesta Factura, Carta 1958/06/24
AFC 2004/004: MS 03.04.77 Correspondencia entre Alan Lomax y José Iranzo Carta 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.76 Carta de Bernard IJzerdraat (1926-1986) para Alan Lomax Carta 1952/06/05
AFC 2004/004: MS 03.04.71 Carta de Alan Lomax para el director del grupo de coros y danzas de la Sección Femenina de Burgos Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.70 Carta de Alan Lomax para [Anna Maria Garcés] Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.58 Carta de Alan Lomax para Antonio Galmes Riera Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.57 Información sobre el grupo folklórico Flors del Salt (Educación y Descanso) y correspondencia entre Alan Lomax y su director Carta, Fulletó 1953/05/15
AFC 2004/004: MS 03.04.47 Correspondencia entre Alan Lomax y Bartolomé Estaràs Carta 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.42 Correspondencia entre Alan Lomax y Bartomeu Ensenyat Estrany Contracte, Carta 1952/07/08
AFC 2004/004: MS 03.04.34 Carta de Alan Lomax para José Sebastián Banderán Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.32 Carta de Miguel Colom para Alan Lomax Carta 1953/05/16
AFC 2004/004: MS 03.04.31 Carta de Alan Lomax para Joan Coll i Fuster Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.26 Correspondencia entre Alan Lomax y María Capó Carta 1953/05/20
AFC 2004/004: MS 03.04.19 Correspondencia entre Alan Lomax y Dina Moore Bowden Carta 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.26 Libro turístico sobre Mallorca Llibre, Fulletó 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.23 Folletos y programas de fiestas Fulletó 1951-1953
AFC 2004/004: MS 03.03.19 Folletos variados incluyendo uno del Díptico impreso de la Agrupación de Coros y Danzas con Rondalla de Educación y Descanso de Zaragoza Targeta de visita, Fulletó 1952
AFC 2004/004: MS 03.03.13 Libro de un viaje a Bélgica de la Agrupación Dansadors de la Vall d'Or Fulletó 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.04 Libro sobre Mallorca y Fray Junípero Serra Fulletó 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.72 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Granada, Mallorca y Aragón Projecte d’enregistrament 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.71 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Menorca y Mallorca Projecte d’enregistrament 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.69 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Mallorca e Ibiza y Congreso y Certamen Internacional de Folklore de Palma de Mallorca en 1952 Fulletó, Projecte d’enregistrament 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.46 Cuaderno con letras de canciones de ximbomba (Mallorca) Quadern, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.45 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca) Quadern, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.44 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 3) Quadern, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.43 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 2) Quadern, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.42 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 1) Quadern, Song lyrics 1952/06-07
AFC 2004/004: MS 03.02.28 Notas de campo y diarios de Alan Lomax y Jeanette Bell en Aragón y Castilla y León Diari de camp, Quadern 1952/10
AFC 2004/004: MS 03.02.13 Cuaderno de campo de Alan Lomax en Mallorca y Valencia Quadern 1952/06-07

Bibliografia

Mostra 1 - 10 de 34

Detalls

Títol de la col·lecció: 
Ciutat i editor: 
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Observacions: 
Vol. 1 (1994). Amoroses; Vol. II (1995). Animals, arts i oficis, astres temps, camperoles, casa i vestit, danses, endevinalles i humorístiques i satíriques; Vol. III (1996). Infantils, localitat, marina i pesca, narratives, noms personals, religioses, vida humana; Vol. IV (1997; 218 pp.). Glosades, codolades i romancer
Idioma de la publicació: 
1994-1997

Detalls

Vol. i nombre de la revista: 
20/20
Rang de pàgines: 
9-16
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Observacions: 
Este número de la revista "Etudis Baleàrics" lleva por título "Musica antiga a Mallorca"
Idioma de la publicació: 
1986

Detalls

Títol del volum col·lectiu: 
I Jornades d'Estudis Locals en Memòria de Josep Capó i Juan: 15 i 16 de març de 1997
Rang de pàgines: 
143-146
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Idioma de la publicació: 
1998

Detalls

Revista: 
Vol. i nombre de la revista: 
12
Rang de pàgines: 
223-235
Ciutat i editor: 
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Observacions: 
Ejemplar dedicado a: Economía, cultura i sociedad en Mallorca e Ibiza
Idioma de la publicació: 
1981

Detalls

Títol de la col·lecció: 
Rang de pàgines: 
186
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Observacions: 
Prólogo I, de Baltasar Bibiloni Llabrés; Prólogo II, de Antoni Martorell i Miralles
Idioma de la publicació: 
1998

Detalls

Vol. i nombre de la revista: 
191
Rang de pàgines: 
4
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Idioma de la publicació: 
1900

Detalls

Nombre de pàgines: 
123
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Observacions: 
"Prólogo" de Josep María Llompart
Idioma de la publicació: 
1983

Detalls

Vol. i nombre de la revista: 
2
Rang de pàgines: 
97-111
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
1924

Detalls

Nombre de pàgines: 
126
Ciutat i editor: 
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Idioma de la publicació: 
1979

Com citar

"Mallorca", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 26 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3090