Source navigation:
Piece navigation:


Moratons de Manacor

Íncipit musical: 
+3-1-2+3-1-2
Nota inicial: 
sol
ID de la peça: 
C43-104
Tipus de peça: 
Instrumental
Observacions: 

Andreu Estarellas anotó: "Ball tradicional exclusiu de Manacor que es balla en la vigilia de Sant Domingo. Són guardadors d'ells i mantenen la tradició els pares dominicos que tenen residència a la dita ciutat. Nota—En quan al seu origen hi ha distintes versions: segons algun folklorísta són de procedència moresca i segons altres que foren portats per algun pare dominicà. El cert és que, com tots els demés balls, ningú en sap notícia certa del seu orígen. Els ballen sis jovençans amb indumentària és la següent: pel cap, turban rematat amb mitja lluna, blusa blanca i un sens nombre de cintes multicolors als darreres. Una faldilla fonada les cobreix fins als jonolls. Calces blanques i calcen sandalies".

En el Diccionari de la dansa, dels entremesos i dels instruments de música i sonadors (Barcelona, 1936, vol. 1, p. 333) de Francesc Pujol y Joan Amades la voz "Moretons o Morets, Ball dels" (también en Manacor) tal vez se refiera a este baile de "Moratons", pero el origen, descripción y fecha en que se baila son muy diferentes: "Ball de creació moderna, compost l'any 1854. Fou fet publicament per primera vegada durant les festes que feren l'any esmentat en celebració de la proclamació del dogma de la Concepció Immaculada de la Mare de Déu...."

 

Autor/a de l’entrada: 

Com citar

Emilio Ros-Fábregas, "Moratons de Manacor", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 19 Apr 2021), https://musicatradicional.eu/ca/piece/12719