Source navigation:
Piece navigation:


A jo, com més gran de edat em tocava començá

Incipit de text: 
A jo, com més gran de edat em tocava començá
ID de la peça: 
C41-38
Tipus de peça: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Gènere: 
Localitat: 
Observacions: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del primer i segundo cuaderno del C41:

"Un dia, en una glosada, En Climent, de Mahón, para hacerle enfadar le dijo:

A jo, com més gran de edat
em tocava començá;
i veig que t'has perpessat,
per això et vui avisá.
Mon pare aixi m'ho enseñá
i; Deu l'hagi perdonat! 

Aun estaba acabando, cuando Gomileta contestó:

Ell no sap es be a ba
ni cap cançó endevnia;
no sap quants de Deus hi ha
ni sap un mot de Doctrina;

i aixis en Climent camina,
perque veu a caminà."

Autor/a de l’entrada: 
Investigador/a: 

Com citar

Jordi Orell Villalonga, "A jo, com més gran de edat em tocava començá", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 19 May 2021), https://musicatradicional.eu/ca/piece/33481