Source navigation:
Piece navigation:


Mestre martí, vos sou "Magre"

Incipit de text: 
Mestre martí, vos sou "Magre" i jo som en "Pera Vei"
ID de la peça: 
C41-40
Tipus de peça: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Localitat: 
Observacions: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del segundo cuaderno del C41:

"Dijo Mestre Pere a mestre Martí:

Mestre Martí, vos sou "Magre"
i jo som en "Pere Vei".
Tenc sa vessa per paga;
vos es osos i sa pell;
i tot assó es bastant agre
p'es qui ho du damunt sa pell.

Y contestó Mestre Martí:

Per sa festa de San Juan
si es que mos trobam p'es cos
ham d'ana a corre tots dos:
guanyarà qui anirà devant:
Jo: magre qui no mi aguant,
vos, vei, ramuc y mortós."

Autor/a de l’entrada: 
Investigador/a: 

Com citar

Jordi Orell Villalonga, "Mestre martí, vos sou "Magre"", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 07 May 2021), https://musicatradicional.eu/ca/piece/33484