Source navigation:
Piece navigation:


Mestre Fastret escoltau

Incipit de text: 
Mestre fastret escoltau, vos qui sou un homo entès
ID de la peça: 
C41-44
Tipus de peça: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Gènere: 
Observacions: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del segundo cuaderno del C41:

"Cierto dia, para ponerle en apuros, le dijeron:

Mestre Fastret escoltau,
vos qui sou un homo entès:
Quant vos doneu un no res,
¿per a quin cap l'agafau?

Y és contestó seguidamente:

Em preguntá un innocent
de cosa qui no existeix
jo mai ne pot està entés
es qui no te enteniment.
Jo acostum gafà es no res,
aixi tú agafas es vent.

Y añadió:

En valerté de s'oferta
aprofita s'ocasió.
Lo que sol essé milló
es gafarló en sa ma oberta."

 

Autor/a de l’entrada: 
Investigador/a: 

Com citar

Jordi Orell Villalonga, "Mestre Fastret escoltau", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 07 May 2021), https://musicatradicional.eu/ca/piece/33492