Pieces related to Gerona/Girona

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 100 de 791 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
A Betlem (Anem pastors a Betlem)

+1+2=0+2-4+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-183
A dintre de la presó (Sa mare ja l'en va a veurer)

+1-1-2+2+3-2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-081
A fer un berenar (N'eren tres ninetes)

=0+5+2-2-1-4
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-083
A fira a Junquera (Al dilluns al demati)

+2+1-1+3-3-2
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-114
A l'edat dels catorze anys (Quan jo n'era petiteta)

+4+3=0-2+4-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-131
A l'horta de mon pare (A l'horta de mon pare)

+3-2-1-2+2-4
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-121
A l'horta del meu pare (A l'horta del meu pare)

+4-2+2+1+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-066
A la ciutat de Lleida (A la ciutat de Lleida)

=0-2-3+3+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-058
A la font del raig (A la font del raig)

=0+2+2+1+4=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-143
A la mitja nit (A la mitja nit)

+1+2+2=0-2-3
Soler, Pedro/Pere CONCURSO C26
C26-30
A la plaça fan ballades (A la plaça fan ballades)

=0+5-1+1+2-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-024
A la plaça n'hi ha balles Mare (A la plaça n'hi ha balles Mare)

+4+3=0=0+2=0
Masjoan Coris, Pedro MISIÓN M12
M12-345
A la plana de Vich ('La plana de Vich)

=0=0=0+3+2+3
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-111
A la vila d'Olesa (A la vila d'Olesa)

=0=0+3-1+3-2-1
Solá, María CONCURSO C48
C48-033
A la vila d'Olesa (A la vila d'Olesa)

+5-5-3+1+4-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-140
A la vila d'Olesa ditxos qui hi podrà anar (A la vila d'Olesa ditxos qui hi podrà anar)
Canto, Canción dialogada
=0=0+3-1+3-2=0
Solà, Carme Z1922 Cançoner Higini Anglès
OCPC/M01-0787
A la vila de Berga (A la vila de Berga)

=0-2-3+1+2=0
Soler, Pedro/Pere CONCURSO C26
C26-10
A la vila de Berga (A la vila de Berga)

+5=0=0+4+3=0
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-064
A la vila de Granada (A la vila de Granada)

-3+1+2=0+2+1
Torrents, Carmen CONCURSO C18
C18-015
A la vila de Sant Joan (I ai! Una cançoneta nova)

+4-2-2=0+4+3
Fajula Casals, José CONCURSO C15
C15-04
A la vila de Tortosa (A la vila de Tortosa)

=0+5+3-1+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-165
A la vora de l'aigua (Un dia a la vora)

+3=0=0=0+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-153
A la vora de l'arena (A la vora de l'arena)

+3+4=0-2+2-5
Torrents, Carmen CONCURSO C18
C18-028
A la vora de la mar (A la vora de la mar)

=0+5-1+1-1+1
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-032
A la voreta del mar (A la voreta de la mar)

+1+2-2-1-2+3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-134
A la voreta del mar (A la voreta del mar)

=0+5=0-3+1+2
Angelats, Juan CONCURSO C18
C18-083
A les galeres va (Una cançoneta nova)

+5+2+1-1-2-1
Serrat, Antonio CONCURSO C48
C48-008
A Madrid n'hi ha una vella (A Madrid n'hi ha una vella)

-1-2+2+1-3-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-022
A Missa Major (Ella se'n va a Missa)

=0=0=0+3=0+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-132
A París (A París n'hi ha una dama)

=0=0+1+2-2=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-162
A pla de Girona (Al pla de Girona)

=0+5=0=0-1-4
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-172
A serra morena (Un dia me'n passegí)

+4+3+2+3-3-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-125
A Vilasar (A Vilasar n'hi ha una noia)

+4=0+1-3+5=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-195
A, el mestre em va pegà (A, el mestre em va pegá)
Canto, Canción infantil
-3+3=0+2=0-2
Maideu Auguet, Emelia CONCURSO C14
C14-18
Actuales gozos de N. Sra. de Montgrony (Vostre llum sagrada)
Canto, Gozo/Goig
+2+2+1+2+2-2
Puntí, Juan CONCURSO C34
C34-22
Adéu Angeleta (Una cançó vull cantar)

+1+2=0+2+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-137
Adéu Marieta (Una cançoneta jo us la diré)

+2+2-4+2+2=0
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-029
Adéu Palomera (Ara que no'n fará fret)

+5=0-2-3+1+2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-057
Adéu Pepa Rossinyol (Una cançó vull cantar)

+5-1-2-2+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-065
Adeu vila de Ripoll (Una cançó vull dictar)

+5+2+1-1-2+2
Fajula Casals, José CONCURSO C15
C15-05
Adiós con el corazón que me muero (Adiós con el corazón que me muero)

-3+3-3+1+2+5
Pujolà i Planelles, Josep MISIÓN M12
M12-010
Agneta (Agneta Rustuieta)

=0-3-4+4+3=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-094
Ai Clareta! (Que ditxosa es la setena)

+4+3+2-2+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-168
Ai Roseta (Matinet me'n soc llevat)

+5-1-4+2+2+1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-136
Ai! Mare deixeu-m'hi anar (A la plaça fan ballades)

-1-2-2+4+3-5
Solá, María CONCURSO C48
C48-028
Ai! Viva l'amor! (Don Jaume s'es casat)

+1+2=0+2=0=0
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-116
Ai, del amor (Una cançó vull cantar)

+2+2=0+1+2-3
Casót, Joan del CONCURSO C18
C18-056
Al carrer de l'Hospital (Al carrer de l'Hospital)

=0+2-2-2+2-3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-139
Al carrer de San Mateu (Jo'n conec una minyona)

=0+5-5+2+2+1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-166
Al darrera (Al darrera)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+2-2-3+3+2-2
Maideu Auguet, Emelia CONCURSO C14
C14-75
Al dia de sant Isidro cançó nova s'ha dictat (Al dia de sant Isidro cançó nova s'ha dictat)
Canto, Canción narrativa
-1-2-2+4+1-3+2+1
Coll, Joan Z1922 Cançoner Higini Anglès
OCPC/M01-0732
Al dijous gras (Pel dijous llarder botifarra, botifarra,)
Canto, Canción infantil
+1+2+2-2+2-2-2-1+1=0+2-3
CONCURSO C63
C63-27 (p.162)
Al hortet del meu pare (Al hortet del meu pare)

+3=0=0=0+2-2
Castells Rovira, Francesc CONCURSO C06
C06-02
Al pasar la barca me dijo el barquero (Al pasar la barca me dijo el barquero)

+1+2+2-2-2-1
Martí Porches, Dolores MISIÓN M12
M12-039
Al peu d'una roca (Aquí baix al pla)

=0+2+2+1-1+3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-160
Al pla d'Anyell (Al pla d'Anyell)

=0=0+5-3+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-096
Al punt de la mitja nit (Al punt de la mitja nit n'és hora retirada)
Canto, Canción narrativa
=0=0=0=0+4+3+4=0+3
Francàs, Josep Z1922 Cançoner Higini Anglès
OCPC/M01-0054
Al santísimo sacramento (Cristians tots de bon grat)

=0+9=0=0+2-2
Fajula Casals, José CONCURSO C15
C15-45
Als que festeigen (Una cançó vull cantar)

=0+5+2-5+2+3
Soler, Pedro/Pere CONCURSO C26
C26-23
Al·leluia (Alabém primerament)
Canto, Gozo/Goig
+7=0-2+2+2-2
Sunyer Pujolar, María CONCURSO C34
C34-28
Amb vent de garbí fresc (Amb vent de garbí fresc)

+5+3-1+3-2+4
Masjoan Coris, Pedro MISIÓN M12
M12-179
Anava a llenya (Un home que anava)

=0=0+3-1+3-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-135
Anem a ballar (Per Sant Antoni fant ballades)

+2+2+1-1+3=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-138
Anem cap a Egipte (Anem mon Josep)
Canto
=0+5+2+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-156
Anem-hi Roseta (A sant Andreu que a la plaça)

+2-2-3=0=0+1
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-023
Anirem a l'Empordà a robar-ne una gran jove (Anirem a l'Empordà a robar-ne una gran jove)
- Violencia de género, Canto, Canción narrativa
[Sin música]
Postils, Concepció Z1922 Cançoner Higini Anglès
OCPC/M01-0722
Antics Goigs a la Purissima (Alba del dia promés)
Canto, Gozo/Goig
+2+2+1+2+2-2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C26
C26-64
Antiguamente eran dulces todas las aguas del mar (Antiguamente eran dulces todas las aguas del mar)

=0=0=0-2-1-2
Agudo Pintado, Ángela MISIÓN M12
M12-016
Antiguos gozos de Nuestra Señora de Montgrony (Vostra llum sagrada)
Canto, Gozo/Goig
+1-1-4+2+2+1
Puntí, Juan CONCURSO C34
C34-20
Aquí dalt de la muntanya (Aquí dalt de la muntanya)

+2+1-3+5-3-2
Solá, María CONCURSO C48
C48-048
Ara que no fará fred (Ara que no fará fred)

+5+2-2-5+3-3
Soler, Pedro/Pere CONCURSO C26
C26-21
Ara que us vaga (Fadrinets, ara que us baga)

=0=0+1-1-2-2
Anglada, Dolores CONCURSO C48
C48-074
Ara ve l'hivern (Ara ve l'hivern)

=0+4+3-2-2+2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-100
Ara ve l'hivern (Ara ve l'hivern)

=0+3+2+2=0+5
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-098
Arri, arri borriquet (Arri, arri borriquet, anirem a Sant Benet)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+1+2=0+2=0-2-3+1+2=0+2=0-2
CONCURSO C63
C63-33 (p.168)
Assegudes en un banc (Si n'eren mare i filla)

+5+3-1+3-2-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-158
Avi vell (Avi vell)
Canto, Canción infantil
+2-2-3+3=0+2-2=0
Maideu Auguet, Emelia CONCURSO C14
C14-74
Avui fa vuit dies (Avui fa vuit dies)

+1+2+5=0-1-7
Soler, Pedro/Pere CONCURSO C26
C26-19
Ball Cerdà ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile
+4+3=0+2-4+4
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-19
Ball Cerdà (Blanes, Girona, 1963)
Canto y baile, Ball Cerdà, Música instrumental, Tocatas de baile, Ball Cerdà
Coros y Danzas de la Sección Femenina Z1956-1976 NO-DO: CANCIONES Y DANZAS
No-Do 054
Ball d'En Serrallonga
Música instrumental, Tocatas de baile
+1+2+5-5+2-2
Balvey i Bas, Tomàs (1865-1955) CONCURSO C27
C27-25
Ball de Bastons
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
-2+2+1+2-3+5
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-35
Ball de Bastons ([¿D'ont veniu Besora?])
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+5=0=0=0-5=0
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-44
Ball de Bastons
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+5=0-5+5=0+2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-45
Ball de Bastons
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
=0+2+2-2-2=0
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-33
Ball de Bastons ([En Petllari ha mort un porc])
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+1+2+2-2-2-1
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-46
Ball de Bastóns
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+4+3-3+1-3=0
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-40
Ball de Bastons
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+1+2-7+2+2-2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-34
Ball de bastons de Ribas del Freser
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+2+3+2-4-1-2
Ribes de Freser. Música popular callejera CONCURSO C16
C16-22
Ball de Gambetos i Caputxes de San Juan de las Abadesas
Música instrumental, Tocatas de baile, Ball del Gambeto
-2-1-2-2+2+2
Sant Joan de les Abadesses. Música popular callejera CONCURSO C16
C16-24
Ball de Gambetos por toda la Cobla
Música instrumental, Tocatas de baile, Ball del Gambeto
+1+2+2+2+1-1
Sant Joan de les Abadesses. Música popular callejera CONCURSO C16
C16-25
Ball dels Pabordes
Música instrumental, Tocatas de baile, Ball dels Pabordes
+3+4+5-2+2+2
Ripoll. Música popular callejera CONCURSO C16
C16-20
Ball dels Pavordes
Música instrumental, Tocatas de baile
-2-1-2-2+2+2
Sant Joan de les Abadesses. Música popular callejera CONCURSO C34
C34-14
Ballet (Ai, quan jo hi vaig)
Canto y baile
+3=0-3+3=0+2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-30
Ballet ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile
-3+1+2+2-2+2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-39
Ballet
Música instrumental, Tocatas de baile, Danza/baile/ball de palos/bastones/bastons/Makil-dantza/paloteado
+2+2-2+2+1-1
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-32
Ballet ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile
+5=0-5+5-4+4
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-13
Ballet de Bruguera
Música instrumental, Tocatas de baile
+2-4+2+2+1=0
Ripoll. Música popular callejera CONCURSO C16
C16-19
Ballet de l'hereu Riera (Si en son tres que la festeijen)
Canto y baile
+2+2-4+5-1-2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-17
Ballet de Ri[u]daura (Una cançó vull cantar)
Canto y baile
+4+3+5-1+3-2
Caballería, Reverendo don Manuel CONCURSO C27
C27-18

Pages