Pieces related to Badajoz (ciudad)

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 50 de 335 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
A la lata (A la lata, a la lata)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
=0-2-3+5=0-3-4=0
Gallardo Gómez, Isabel, Márquez, Ana CONCURSO C10
C10-183
A la Purísima Concepción (Coplas del agua) (Purísima Conceción, qué quiereh / Purísima Concepción, qué queires)
Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Virgen de la Concepción, Rogativa, por agua
+5+2+1+2+3-1-2-2-1
Ruiz Risco, Antolina CONCURSO C20
C20-134
A la rueda de la patata (A la rueda de la patata)
Canto, Canción infantil, Canción de corro, Canción y juego, Pantomimas
+1+2-3+3+2-2=0
Márquez, Ana, Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-260
A la Virgen de Bótoa (La Virgen de Bótoa, vestida de blanco es una paloma que riega los campos)
Canto, Canción de romería, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Virgen de Bótoa, Procesional
+5+3-3+1-3-4+5
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-302
A la Virgen de Bótoa (Mientras corre las praderas la procesión de tu ermita)
Canto y baile, Religioso, Relacionado con la Virgen, Cristo y/o santos, Virgen de Bótoa, Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Virgen de Bótoa, Canción de romería, Procesional, Música instrumental
+1+2+5=0=0=0-1-9
Burgos, Emilio Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-308
A la Virgen de la Luz (Y eh la Virgen de la Lú / Y es la Virgen de la Luz)
Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Procesional
+2-2-3+3+5-1+3+2-2
Fernández Rodríguez, Josefa CONCURSO C20
C20-136
A la virgen de los Dolores (Cuando presentáis a Dió, mucho / Cuando presentáis a Dios, mucho)
Canto, Canción dialogada, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, San José, Simeón, Virgen de los Dolores, Canción de Cuaresma, Viernes de Dolores
+2+2-4=0+2+2-2+1=0
Ruiz Risco, Antolina CONCURSO C20
C20-118
A las orillas del mar (A las oriyah del má / A las orillas del mar)
Canto, Canción amorosa, Canción de Carnaval, Canción de marineros, Canción de mocedad, Canción infantil, Canción de corro
+5=0=0+2-2-1=0-4
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C20
C20-178
A tiéndete calle (Tiéndete calle)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
=0=0=0-2=0=0+2=0=0=0-2=0=0
Gil García, Bonifacio CONCURSO C10
C10-173bis
Al Cristo de las Batallas (Agua, Señor, agua)
Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Solicitación, Rogativa, por agua
-2+2+1+2-2-1+1+4-2
Cedillo Guillén, Constantina CONCURSO C20
C20-132
Al lele, lele (Al lele, lele, Al leleliyo)
Canto, Canción amorosa, Canción de Carnaval, Canción de mocedad, Canción infantil, Canción de corro
+5-1+1+2-2-2=0-2-1
Nieto de San Lorenzo, Carmen CONCURSO C20
C20-176
Al pasar la barca (Variante de Badajoz) (Al pasar la barca)
Canto, Canción infantil, Canción y juego, Canción de comba
+4+3+2-2-3-4+4+3
Márquez, Ana CONCURSO C10
C10-252b
Al pozo nuevo (Al pozo nuevo de la laguna)
Canto, Canción amorosa, Canción de trabajo, Labores de casa
=0+1+2-3+3=0+1-1-2
Parrado González, Isabel CONCURSO C20
C20-194
Al Señor de los Afligidos (Al Señor de los Afligido que tenemos / Al Señor de los Afligidos que tenemos)
Canto, Rogativa, por agua
=0+5=0=0=0-1=0-2=0
Fernández Rodríguez, Josefa CONCURSO C20
C20-133
Alefú, alefá [Mambrú] (En Francia nacio un niño... Mambrú se ha de llamar)
Canto, Canción infantil, Canción de corro
+5+2+2-4-5+2-2
Vázquez Santana, Bárbara CONCURSO C10
C10-081
Anduvistes alabando / Anduviste alabando (Anduvihtes alabando que me dihte calabazas / Anduviste alabando que me diste calabazas)
Canto, Canción amorosa, Canción de trabajo, Labores de casa
=0=0-1-2-2+2-2=0
Barajas Lomas, Antonia CONCURSO C20
C20-057
Arbejón pa loh borrego (Arbejón pa loh borrego)
Canto, Canto de los pregones
+2+2-2+2+1-1-2
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-340
Asme la cuna / Hazme la cuna (Ay José, Ahme la cuna / Ay, José, hazme la cuna)
Canto, Canción de Navidad
=0=0+2-1-2-2-1+1
Fernández Rodríguez, Josefa CONCURSO C20
C20-161
Ay, mi amor (Ereh como el ruiseñó qu'entra en la mar / Eres como el ruiseñor que entra en la mar)
Canto y baile, Jota, Canto, Canción amorosa
+4_2-2+4-2-2=0-1-2-2
Ruiz Risco, Antolina CONCURSO C20
C20-083
Bacanal (Carrión se marchó a Madrí / Carrión se marchó a Madrid)
- Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos, Canto, Canción báquica, Canción de taberna, Canción y juego
=0+5=0=0+2-3+1-1
Nieto de San Lorenzo, Carmen CONCURSO C20
C20-191
Bodas de piojos y pulgas (Los piojos y pulgas se quieren)
Canto, Canción de circunstancia
=0-3=0+2-4=0+5=0-3=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-024
Burletas según los nombres. Comarca de la Serena (Mariquita bonita)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+1+2=0=0+2-2+2-4+4-2-3
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018a
Burletas según los nombres. Don Benito (Isabel, manos de papel)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+1+2=0=0+2=0-2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018n
Burletas según los nombres. Don Benito (Mariquita, barre, barre)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
=0+5=0+2=0+2-4=0=0+2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018d
Burletas según los nombres. Orellana la Sierra (Mariquita, ponte el manto)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+1+2=0=0=0+2-2=0=0+2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018c
Burletas según los nombres. Orellana la Sierra II (Juana, la loca)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2+2+1=0-3=0=0+2=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018m
Burletas según los nombres. Orellana la Sierra II (Antonio, retonio)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2-5+1+2=0=0+2=0
CONCURSO C10
C10-018f
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena (Antonio, retonio)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2=0=0-2=0=0+2=0=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018e
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena II (Antonio, retonio)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2=0=0-2=0=0+2=0=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018g
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena III (Todos los Juanes)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
=0=0+2=0=0-2=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018h
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena IV (Manolo, hinca el bolo)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2=0-3+2+2=0-2-1+1
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018i
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena IX (Dolores, temblores, enchillos, navajas y tenedores.)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2=0-3+3=0-3+3=0-2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018o
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena V ( Lucas: ¿Cuándo cucas? En enero)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
=0-3+1+2=0-3+1+2=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018j
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena VI (Justo Peña fué por leña )
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
=0-2=0+2=0-2=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018k
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena VII (Vicente patente)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
+2=0=0-2=0-2+2=0=0+2=0
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018l
Burletas según los nombres. Villanueva de la Serena VIII (Carmen, Carmona, que por un ochavo)
Canto, Canción burlesca, Canción infantil
=0=0-2=0-2+2=0=0+2=0=0=0=0-2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-018ñ
Camino de Belén (A Belén caminan)
Canto, Canción de Navidad, Romance
+5=0+2+2=0+1+2=0
Robles Escudero, Adelaida CONCURSO C20
C20-038
Canción de la mora (Estando la mora en su lugar)
Canto, Canción de circunstancia
+2=0=0=0=0+2=0-2-2=0-1+1-3
Parrado González, Isabel CONCURSO C10
C10-021
Canción de la mora. Variante (Estando la mora en su lugar)
Canto, Canción de circunstancia
+5=0=0=0-5+5+4+3-1=0=0-2
Guerra Rodríguez, Patrocinio CONCURSO C10
C10-021a
Caracol, caracol (Caracol, caracol)
Canto, Formulilla, creencia
=0+2=0=0-2=0=0=0+2=0=0-2
Márquez, Ana CONCURSO C10
C10-193
Carmela (Se paseaba Carmela)
Canto, Romance
+1+2+5-1-4+2-2-3+1+2
Caballero González, Aurelia CONCURSO C10
C10-115
Carrión (Carrión, tira de cordón)
Canto, Formulilla, creencia
+2+1=0=0+2-3+1=0=0+2=0
Márquez, Ana, Grupo de niñas de Burgos CONCURSO C10
C10-200
Castigo del Sacristán (Un sacritán muy burlesco)
Canto, Romance
=0+5=0+2-2-1-4+3=0
Gómez Ruiz, Carmen CONCURSO C10
C10-106
Castigo del Sacristán (otra versión) (Un Sacristán muy burlesco)
Canto, Canción narrativa, Romance
=0+5=0=0+2-2-1-4=0
Ruiz Risco, Antolina CONCURSO C12
C12-046
Catapún, chin, chin (Si te dan chocolate)
Canto, Canción de circunstancia
+2+2=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0=0-2+2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C10
C10-022
Chinitas dulces (Chinitas dulces)
Canto, Canción y juego
-3+1+2=0+2=0=0-2=0-2-1+1
Márquez, Ana CONCURSO C10
C10-209
Chivirivirí (Mozas hay en Bilbao)
Canto, Canción de circunstancia
+2-2-2+2+3+3+2-2-2+2-3
Parrado González, Isabel CONCURSO C10
C10-062
Cirilá (A la sombra de un pino)
Canto, Canción de circunstancia
+3=0=0=0+2-2-3-2-2+4+1+4
Parrado González, Isabel CONCURSO C10
C10-063
Cogida de la aceituna (A coger aceituna)
Canto, Canción de trabajo, Canción de recogida de aceitunas, Canción narrativa, Romance
+1+2+2=0-2-3+3=0=0=0-2
Gallardo Gómez, Isabel CONCURSO C12
C12-083
Comba del abecedario (¡A...! Mariquita la chala...)
Canto, Canción infantil, Canción y juego, Canción de comba
-3+1+2+2-2-2+2
Márquez, Ana CONCURSO C10
C10-249bis

Pages