Pieces related to Pozoblanco

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 11 de 11 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
A la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo (Hoy con palmas y ramos)
Canto
=0=0+5+3-1-2
Gómez, Cristóbal CONCURSO C04
Sin numerar
Cómo quieres que en ti ponga (Cómo quieres que en ti ponga)
Canto y baile, Baile de niños/mocedad, Canto, Canción infantil, Canción de corro
=0=0=0=0=0=0+5
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-068
El rey ha echado un bando (El rey ha echado un bando)
Canto, Canción de trabajo, Labores de casa, Romance
=0=0=0+1-1-2-3
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-040
En el vaye / valle, vaye / valle (En el vaye / valle, vaye / valle )
Canto, Romance
=0+5-1=0-2
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-060
Gerineldo (Gerineldo, Gerineldo)
Canto, Canción de circunstancia, Canción infantil
=0+7-4+2-5+3-1
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-063
Jota Serrana de Pozoblanco (Pozoblanco, Córdoba, 1972)
Canto y baile, Jota
Coros y Danzas de la Sección Femenina Z1956-1976 NO-DO: CANCIONES Y DANZAS
No-Do 134
Mi madre me dijo (Mi madre me dijo)
Canto, Canción de Navidad, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, - Descripción de costumbres/fiestas populares/juegos
+5+2+1-1-2
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-061
Ponte colorada (Ponte colorada)
Canto, Canción de circunstancia
+1+2+2=0=0 / +1-1-2+2
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-065
Ponte colorada, ponte, que amariya / amarilla (Ponte colorada, ponte, que amariya / amarilla)
Canto y baile, Baile de niños/mocedad, Canto, Canción infantil, Canción de corro
=0=0=0-2-1+3-2+4=0=0=0
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-034
Que don Fermín, que don Fermín (Que don Fermín, que don Fermín)
Canto, Canción de trabajo, Labores de casa
=0+4+3=0=0=0+2
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-046
Se despidió mi moreno (Se despidió mi moreno)
Canto y baile, Baile de niños/mocedad, Canto, Canción infantil, Canción de corro
=0+2+2-4=0--3-4
Rivera Cabezuelo, Vicenta MISIÓN M18
M18-035