Llista de peces

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 100 de 202 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
A Betlem (Anem pastors a Betlem)

+1+2=0+2-4+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-183
A dintre de la presó (Sa mare ja l'en va a veurer)

+1-1-2+2+3-2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-081
A fer un berenar (N'eren tres ninetes)

=0+5+2-2-1-4
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-083
A fira a Junquera (Al dilluns al demati)

+2+1-1+3-3-2
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-114
A l'edat dels catorze anys (Quan jo n'era petiteta)

+4+3=0-2+4-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-131
A l'horta de mon pare (A l'horta de mon pare)

+3-2-1-2+2-4
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-121
A l'horta del meu pare (A l'horta del meu pare)

+4-2+2+1+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-066
A la ciutat de Lleida (A la ciutat de Lleida)

=0-2-3+3+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-058
A la font del raig (A la font del raig)

=0+2+2+1+4=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-143
A la plaça fan ballades (A la plaça fan ballades)

=0+5-1+1+2-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-024
A la plana de Vich ('La plana de Vich)

=0=0=0+3+2+3
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-111
A la vila d'Olesa (A la vila d'Olesa)

+5-5-3+1+4-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-140
A la vila d'Olesa (A la vila d'Olesa)

=0=0+3-1+3-2-1
Solá, María CONCURSO C48
C48-033
A la vila de Berga (A la vila de Berga)

+5=0=0+4+3=0
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-064
A la vila de Tortosa (A la vila de Tortosa)

=0+5+3-1+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-165
A la vora de l'aigua (Un dia a la vora)

+3=0=0=0+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-153
A la vora de la mar (A la vora de la mar)

=0+5-1+1-1+1
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-032
A la voreta del mar (A la voreta de la mar)

+1+2-2-1-2+3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-134
A les galeres va (Una cançoneta nova)

+5+2+1-1-2-1
Serrat, Antonio CONCURSO C48
C48-008
A Madrid n'hi ha una vella (A Madrid n'hi ha una vella)

-1-2+2+1-3-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-022
A Missa Major (Ella se'n va a Missa)

=0=0=0+3=0+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-132
A París (A París n'hi ha una dama)

=0=0+1+2-2=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-162
A pla de Girona (Al pla de Girona)

=0+5=0=0-1-4
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-172
A serra morena (Un dia me'n passegí)

+4+3+2+3-3-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-125
A Vilasar (A Vilasar n'hi ha una noia)

+4=0+1-3+5=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-195
Adéu Angeleta (Una cançó vull cantar)

+1+2=0+2+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-137
Adéu Marieta (Una cançoneta jo us la diré)

+2+2-4+2+2=0
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-029
Adéu Palomera (Ara que no'n fará fret)

+5=0-2-3+1+2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-057
Adéu Pepa Rossinyol (Una cançó vull cantar)

+5-1-2-2+4-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-065
Agneta (Agneta Rustuieta)

=0-3-4+4+3=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-094
Ai Clareta! (Que ditxosa es la setena)

+4+3+2-2+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-168
Ai Roseta (Matinet me'n soc llevat)

+5-1-4+2+2+1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-136
Ai! Mare deixeu-m'hi anar (A la plaça fan ballades)

-1-2-2+4+3-5
Solá, María CONCURSO C48
C48-028
Ai! Viva l'amor! (Don Jaume s'es casat)

+1+2=0+2=0=0
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-116
Al carrer de l'Hospital (Al carrer de l'Hospital)

=0+2-2-2+2-3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-139
Al carrer de San Mateu (Jo'n conec una minyona)

=0+5-5+2+2+1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-166
Al peu d'una roca (Aquí baix al pla)

=0+2+2+1-1+3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-160
Al pla d'Anyell (Al pla d'Anyell)

=0=0+5-3+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-096
Anava a llenya (Un home que anava)

=0=0+3-1+3-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-135
Anem a ballar (Per Sant Antoni fant ballades)

+2+2+1-1+3=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-138
Anem cap a Egipte (Anem mon Josep)
Canto
=0+5+2+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-156
Anem-hi Roseta (A sant Andreu que a la plaça)

+2-2-3=0=0+1
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-023
Aquí dalt de la muntanya (Aquí dalt de la muntanya)

+2+1-3+5-3-2
Solá, María CONCURSO C48
C48-048
Ara que us vaga (Fadrinets, ara que us baga)

=0=0+1-1-2-2
Anglada, Dolores CONCURSO C48
C48-074
Ara ve l'hivern (Ara ve l'hivern)

=0+4+3-2-2+2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-100
Ara ve l'hivern (Ara ve l'hivern)

=0+3+2+2=0+5
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-098
Assegudes en un banc (Si n'eren mare i filla)

+5+3-1+3-2-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-158
Barcelona ciutat gran (Barcelona ciutat gran)

-2-1-2+2+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-193
Bon jour (Quan un soldat ve de la guerra)

+4+1+2=0=0+5
Solá, María CONCURSO C48
C48-036
Bosch enllá (Una matinada fresca)

+4+3=0=0+2-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-002
Busqueu bons amos (Fadrinets que aneu pel mon)

=0+5+3-1-3+1
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-012
Canigó (Les muntanyes mes altes)
Canto
=0=0+3+2=0-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-187
Coloma (Una cançoneta nova)

+4+3=0+2-2-3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-190
D'un fadrí i una donzella (Una cançó vull cantar)

+5+3-1-2+2-4
Serrat, Antonio CONCURSO C48
C48-016
Dalt del cel tinguem posada (On aneu Mare de Deu)

+2+1-1-4+2-2
Solá, María CONCURSO C48
C48-041
De la soca sortia la rama (Josep 'basteu una poma)
Canto
=0+5=0+2+2+1
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-062
De la terra que'n sóc fill (De la terra que'n sóc fill)

+4=0+1-1=0-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-001
De matinet (De matinet me'n llevo)

+5=0=0+2+1=0
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-133
De què plores, noi? (Aquí dalt n'hi ha un noi)

+5=0+2-3-4+5
Solá, María CONCURSO C48
C48-025
Diu que en vol ser robada (Una cançó vull cantar)

+5+4-2+3-1-2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-055
Don Dalmau (Don Dalmau no vol dormir)

-3+1+2+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-152
Don Francisco (Una cançoneta nova)

+4+3=0=0+2-2
Hom, José CONCURSO C48
C48-197
El ball pollós (Els anyarons si n'eren dos)

=0=0+5+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-144
El cabal del sastre (El cabal del sastre)

+2+2+1-1-2-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-018
El cinc de gener (El dia cinc de gener)

+3+1+2+5-1=0
Solá, María CONCURSO C48
C48-202
El compte l'Arnau (D'aon heu entrat vos)

=0+5=0=0+2-2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-097
El dia quatre de juny (El dia quatre de juny)

+1+2=0=0+2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-142
El dia vuit de juny (El dia vuit de juny)

=0=0+2+2+1=0
Boixassa, Montserrat CONCURSO C48
C48-112
El dilluns (El dilluns al dematí)

+5=0+2+2+1+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-169
El dilluns al dematí (El dilluns al dematí)

+5=0+2+1-3+2
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-031
El fadrí se n'és fet gran (Una cançó vull cantar)

=0+5=0+2-4+2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-090
El jutge está malalt (El jutge está malalt)

=0=0+1-1=0=0
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-030
El mal de l'amor (El mal de l'amor n'es mal de migranya)

=0+3+2+2=0+5
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-060
El mes de Maig (Ara ve el mes de Maig)
Canto, Canción de mayo
+2+2=0=0-2-2
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-103
El meu pare n'és al llit (El meu pare n'és al llit)

+2+2+1+2-2-1
Picola, Engracia CONCURSO C48
C48-108
El pomeret (A n'aquí baix a n'aquest prat)

+2-2-3+3+5-3
Anglada, Dolores CONCURSO C48
C48-049
El quinze de juny (El quinze de juny)

=0=0=0+2=0-2
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-014
El rector de Sant Celoni (El rector de Sant Celoni)

-1-3+1+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-161
El rei n'ha fetes crides (El rei n'ha fetes crides)

+4=0=0-2+3=0
Solá, María CONCURSO C48
C48-019
Ell truca a la porta (El pastoret truca a la porta)

+3=0-2+4+3-3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-093
Els més rics d'aquesta terra (Si voleu saber qui son)

+1+2=0+2=0-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-154
Els miquelets (Una cançó vull cantar)

-2-2+4=0=0-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-151
Els Miquelets de França (Una cançoneta nova)

-2-1+3+3-2-4
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-013
Els miquelets de França (Una cançoneta nova)

=0+5+3-1-2+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-126
En tinc un marit xic (En tinc un marit xic)

+5-1+1+2-2-5
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-059
Fadrí mariner (El fadrí que ella'n festeija)

+1+2-3-2+3+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-123
Fadrinets que festeigeu (Fadrinets que festegeu)

-2-1+3+5+2-2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-099
Fadrins de Centelles (Fadrins de Centelles)
Canto
=0=0+3-2-2-3+1
Alsina, Jaime CONCURSO C48
C48-004
Fill de bon pare (Un fill de bon pare)

+5=0+4=0-2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-173
Flor de llorer (El meu pare m'ha casada)

-2+2+3-1-2-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-170
Florirán totes les flors (Ja ha arrivat el mes de maig)
Canto, Canción de mayo
+2+1=0+2=0-2
Boixassa, Montserrat CONCURSO C48
C48-079
Han près al Rossinyol (L'han agafat els mossos de l'Esquadra)

-3+1+2+5-1-2
Casanovas, Rosa CONCURSO C48
C48-092
Hermosa Antonia (Una cançó cantaria)

+2+2+1=0=0-3
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-186
Jo encara no en tinc tants (Se n'ha casat un jove)

+3=0=0=0-2-1
Boixassa, Maria CONCURSO C48
C48-199
Jo'n tinc una filla (Jo'n tinc una filla qu'és molt falaguera)

=0+5+2-2-1-4
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-124
L'Agnés (Vora, voreta del mar)

=0+5+2+1+2+2
Anglada, Dolores CONCURSO C48
C48-073
L'anomenat Cabré (Una cançó vull cantar)

+3+2+2+2+1-1
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-157
L'Escribeta gentil (Petiteta l'han casada)

=0+5=0+2=0+2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-164
L'hostal de la llàntia (Passaren tres arrieros)

=0=0+3-2+4-2
Roqué, Carmen CONCURSO C48
C48-130
L'oreneta i el pardal (L'oreneta i el pardal)

=0+5+3-1+1-3
Solé, Montserrat CONCURSO C48
C48-056

Pages