Llista de peces

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 50 de 61 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
Aguinaldo (Farem pilotetes de, mà, si Déu vol)
Canto, Aguinaldo
+5=0+2+1-1+1
Ronda Ripoll, María MISIÓN M48
M48-17
Alça l'aleta, polleta (Alça l'aleta, polleta )

=0=0=0-3+1+2
Masset Real, Miguel MISIÓN M48
M48-03
Aurora (San Domingo se perdió una tarde)
Canto
-2-2-1+1+4=0
Andrés Sastre, Carlos, Vernia Milvagues, Salvador, Naya Menguas, Fernando MISIÓN M48
M48-47
Bolero Estrella

+5+3+4-2+2-2
Montell Penades, Nolasco MISIÓN M48
M48-11
Canción de arar (Yo quisiera. Yo quisiera en tu jardin)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+4=0+1-2-2-1
Santamaría Ripoll, Salvador MISIÓN M48
M48-32
Canción de palmerero (La palmera dicen que es el arbol de la esperanza)
Canto
-2+2-2-1-2+2
Aznar García, José MISIÓN M48
M48-40
Canción de palmerero (Cómo quieres que te allegue)
Canto
+2+2=0-2+2+1
Sánchez Bolufer, Martín MISIÓN M48
M48-54
Canción de segar (Allá va mi corazón)
Canto, Canción de trabajo, Canción de siega
+2+2+3-2-1-2
Orozco Pérez, Mariano MISIÓN M48
M48-16
Cançó d'engrunsar (Serra, serra borreguet)

-5+5+3-1-4+2
Masset Real, Miguel MISIÓN M48
M48-04
Cançó de batre (La primer tonadilla que vengo al mundo)
Canto, Canción de trabajo, Canción de trilla
+2+2-2+2+3=0
Sellés Ripoll, José MISIÓN M48
M48-28
Cançó de batre (Canta companyero canta)
Canto, Canción de trabajo, Canción de trilla
+2+2+1+2-2-1
Vernia Milvagues, Salvador MISIÓN M48
M48-53
Cançó de batre (Canta companyero )
Canto, Canción de trabajo, Canción de trilla
+3=0+1-1-3+1
Bay Aguilar, Gabriel MISIÓN M48
M48-36
Cançó de beure (Pòsa vi, pòsa vi, pòsa vi)
Canto
+1+2=0=0=0+2
Rovira Calamarte, Salvador MISIÓN M48
M48-41
Cançó de beure (No mo'n anem encara )
Canto
=0=0=0-1=0-2
Sendra Pastor, Carlos MISIÓN M48
M48-42
Cançó de breçol (El meu xiquet te soneta)
Canto, Canción infantil
=0=0+4=0=0=0
Serrano Giménez, María MISIÓN M48
M48-44
Cançó de breçol (La meua xiqueta es l'ama)
Canto, Canción infantil
+1+2=0=0=0+1
Sendra Rodríguez, Dolores MISIÓN M48
M48-35
Cançó de carreter (Que las muchachas de Alcoy)
Canto
+2+3=0=0-1+1
Ciscar Colubi, Juan Bautista MISIÓN M48
M48-43
Cançó de llaurar (Allà baix al riu de baix)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+1+2=0-2-1
Sendra Pastor, José María MISIÓN M48
M48-60
Cançó de llaurar (En la muntanyeta verde)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+2+1=0-1-2
Sánchez Vernial, Matías MISIÓN M48
M48-49
Cançó de llaurar (Eh ma mare'm donaba a beure)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+2+1+2-2-2
Sellés Ripoll, José MISIÓN M48
M48-31
Cançó de llaurar (Cuando me voy a labrar)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+2+3=0=0+1
Sendra Pastor, José María MISIÓN M48
M48-37
Cançó de segar (Sega, sega segador)
Canto, Canción de trabajo, Canción de siega
=0=0=0=0-2+4
Sellés Ripoll, José MISIÓN M48
M48-15
Cançó de trilla (L'açot i la ferraura)
Canto, Canción de trabajo, Canción de trilla
+4=0=0=0=0=0
Sanz Sancho, Manuel MISIÓN M48
M48-08
Cançó humorística (Trau un cigarro i fumem)
Canto
+8=0=0=0-1+1
Rovira Calamarte, Salvador MISIÓN M48
M48-48
Cançó nadalenca (Y als amos de casa que'ls demanarem)
Canto
-3+1+2+2+2+1
Sendra Bordes, Dolores MISIÓN M48
M48-56
Cançó nadalenca (Xiquets xicotets esta en vinagrá)
Canto
+5+2+2-2+3+4
Serrano Giménez, María MISIÓN M48
M48-45
Cançó nadalenca (Bona nit tingueu senyores)
Canto
-2+2+3-1+1+4
Sendra Bordes, Dolores MISIÓN M48
M48-57
Cançó nadalenca (En Belen les xiques )
Canto
-3+3-2-3+2+1
Pastor Oltra, Dolores MISIÓN M48
M48-58
Canto de Pasión (Quedad en Dios madre mia)
Canto, Canción religiosa
+2+2=0-2=0+2
Sendra Rodríguez, Dolores MISIÓN M48
M48-38
Canto de Pasión (La trompeta; Ay que horror!)
Canto, Canción religiosa
+2+2=0-2+3-1
Sendra Rodríguez, Dolores MISIÓN M48
M48-39
Dança de les Arpies / Ball dels espies ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile, Ball dels espies
+1+2-7+2+2-2
Valdés Perlasia, Emilio MISIÓN M48
M48-55 bis
Dança de velles (Per el ball de velles prepare el manto)
Canto
+12-3+1+2-7+2
Matarredona Aznar, Teresa MISIÓN M48
M48-55
El "U" (per dalt) (Jo festejaba una xica)
Canto
+3=0=0=0=0-1
Pérez Ripoll, Pedro MISIÓN M48
M48-22
El "U" al estilo de Pego (No soy ningun superior)
Canto
=0=0=0-2=0-2
Andrés Sastre, Carlos MISIÓN M48
M48-51
El "U" per dalt (variante) (Ma sogra'm volia dar)
Canto
=0=0=0=0=0=0
Orozco Pérez, Mariano MISIÓN M48
M48-23
El campanar de Canals (El campanar de Canals)

+6=0=0=0=0=0
Sanchis Peiró, Rafael MISIÓN M48
M48-07
El Didal (El didal està en la mano)

+1+2=0+2=0-2
Sanchis Peiró, Rafael MISIÓN M48
M48-06
El linaje de Garcias (El linaje de Garcias)
Canto
+4-2+2+1=0=0
Lloret Rodriguez, Rosa MISIÓN M48
M48-34
El Lliri Blau (Estos pillos germans meus)
Canto
=0-4=0=0=0+2
Ronda Ripoll, María MISIÓN M48
M48-21
El U (otra versión de) (Ma mare'm donaba a beure)
Canto
+4=0=0=0=0-2
Sellés Ripoll, José MISIÓN M48
M48-24
Fandango (El fandanguillo de Cadiz)
Canto y baile
+4=0+1+2=0+1
Ferrer Bonet, Antonio MISIÓN M48
M48-30
Ja n'he deixat tot els vicis (Ja n'he deixat tot els vicis)
Canto
=0=0=0=0=0=0
Lloret Rodriguez, Rosa MISIÓN M48
M48-33
Jota (Madre Cordero)
Canto y baile, Jota
=0=0=0=0=0+2
Montell Penades, Nolasco MISIÓN M48
M48-12
Jota alicantina (Desde Alicante que vengo)
Canto y baile, Jota
+3=0=0=0=0-1
Sellés Ripoll, José MISIÓN M48
M48-20
Juego de niñas (Flare flarico que está malaltico)
Canto, Canción infantil, Canción de corro, Canción y juego, Juego de niñas
=0+4-4=0+2-7
Carrera Ballester, Isabel MISIÓN M48
M48-25
La Dançá. Tocata de dulzaina ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile, Fandango (instrumental)
-3-4+7-3-4-5+2
Sancho Brú, Joaquín MISIÓN M48
M48-01
La molinera (La molinera porta un vestit planjat)
Canto
+5=0=0+2+3-2
Domenguis Server, José María MISIÓN M48
M48-46
La Valenciana (No't deixes a un home pobre)
Canto
=0=0=0=0-1+3
Bay Aguilar, Gabriel MISIÓN M48
M48-59
Los Pasos (Calvario) (Considera alma perdida)
Canto, Canción de Cuaresma
+2+1+4-2=0+2
Martínez Ferrer, Francisca, Martínez Martínez, Lucía, Ronda Ripoll, María MISIÓN M48
M48-27
Música de quintos (Cante aci i cante alla)
Canto, Canción de quintos
=0=0-2=0-3+2
Andrés Sastre, Carlos MISIÓN M48
M48-50

Pages