Llista de peces

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 201 - 250 de 405 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
La bastarda (Salieron tres segadores a segar fuera de casa)
Canto, Romance, - Violencia de género
=0+5+3-1-2-1-4=0=0+5+3-1-2-1
Calvo, Natividad Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-093
La bastarda (El emperador de Roma tiene una hija bizarra)
Canto, Romance, - Violencia de género
=0+2-2-2-1+1-1+1+2-5
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-029
La bordonera (Bordonera, a vender los bordones vas a tu tierra)
Canto, Canción de ronda
+2+1+2-2-1+7-2+3-1-2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-116
La cautiva (Morito, si vas a Francia, a tierra de Andalucía, ¡ay!)
Canto, Romance
=0=0=0+2-2-2-1+3=0=0=0
Rol, Sotera Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-021
La cautiva (Rey moro, si vas de caza afuera de morería)
Canto, Romance, - Violencia de género
+2+1-1-2-1+1-1-2+2+1-1
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-086
La cigueña (Vamos a ver la industria, vida mía, de la cigueña)
Canto, Canción de Navidad, Canción de trabajo, Canción de recogida de aceitunas
=0+2-2-2-1+1-3+2+1+2=0
Barrado, Juana Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-139
La cinta bordada (¿Quén te ha dado esa cinta bordada)
Canto, Canción infantil
=0+5=0-1+3-2-1+3-2-1
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-190
La Ciringoncia (Saltar y brincar y andar por el aire)
Canto y baile, Canto, Canción de Carnaval
+5-5+5+4-2-2
Rubio, Mariano Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-316
La Daniela (La Daniela es muy bonita, su madre la estropeó)
Canto, Romance
=0=0-2+3-2-2-3+3=0=0+2+1
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-096
La despedida es corta (La despedida es corta, l'ausencia es larga)
Canto, Canción de ronda
+4+1+2+1-3+2-3+1-1-2+2
Rodríguez Trinidad, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-123
La Dinidaina (Estando Doña Josefa, la Dinidaina)
Canto, Romance
+5=0=0=0+2+2-2-2=0
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-057
La dinidaina (Levántate, Teresita, la Dinidaina)
Canto, Romance, - Violencia de género
+5=0=0+=2+3-2-1-2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-007
La divina peregrina (Camino de Santiago, congrande halago)
Canto, Canción de Navidad, Canción de romería, Romance
+5=0=0=0+2-3+1+2
Rodríguez, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-273
La Dondiana (Madrugaba la Dondiana y no era la una)
Canto, Canción de Navidad
=0+5=0=0=0-1+1=0-1+1
García, Luisa Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-262
La Dondiana (Madrugaba la Dondiana y no era la una)
Canto, Canción de Navidad
=0+5=0-1+1-1+1=0-1+1
Gallardo, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-247
La encamisa (Fue concebida fuiste sin mancha)

+3-1+3-1-2+1-3
Núñez, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-296
La enramada (Por subir a la enramada a tostar los habichuelo)
Canto, Canción de ronda
=0=0-2-1+1-1-2+2+1=0+2=0=0
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-114
La espada de mi amante (La espada de mi amante tiene un letrero)
Canto, Canción de Navidad, Canción religiosa
=0+5-1-4+2+2+1
Arias Miranda, Pablo Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-256
La esposa infiel (Esta calle está enramada)
Canto, Romance, - Violencia de género
+3-1-2+3-1-2-5+5=0-2
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-072
La esposa infiel (Mañanita, mañanita, mañana de San Simón, estaba una señorita sentadita en su balcón)
Canto, Romance
+1+2+5-1+1-3-2-2=0=0=0
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-030
La esposa infiel (Don Alberto fué a cazar a los montes de León)
Canto, Romance, - Violencia de género
+2+1+4-2-1+1-2-1+1-3
Matador, Micaela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-048
La esposa infiel (Estaba una señorita sentadita en su balcón)
Canto, Romance, - Violencia de género
+2+2-2-2-1+3-1-2-2=0=0=0
Barbero, Visitación Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-066
La esposa infiel (Mañanita, rau-cataplau)
Canto, Canción infantil, Romance, - Violencia de género
=0=0+5-1-2-2-2-1-2
Nieto, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-196
La gala de un mayoral (Teine don Vicente Mula de Mayoral con las vacas)

+1+2=0=0=0=0+2-5+1+2=0=0=0=0
Frutos, Manuel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-151
La jaula de mi cotorra (La jaula de mi cotorra, un alambre se rompió)
Canto, Canción de romería
+2+2+1+4-2-2-1-2+2+1
García, Fernando Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-348
La jaula de mi cotorra (La jaula de mi cotorra)
Canto, Canción de romería
+2+2+1+4-2-2-1-2
García, Fernando Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-349
La Jerigonza (Que la quiero ver bailar)
Canto y baile, Música instrumental
+4+3+2-2-3+1-3+3
Díaz, Sebastián Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-304
La loba (Estando en la mía choza)
Canto, Romance
=0=0=0=0=0+1-1-2+2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-010
La loba (Estando yo sentadito, estando yo sentadito)
Canto, Romance
+2=0-2-1-2+2+1-1+1+4-2-2
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-076
La lobita [La loba] (Estando en la mía choza, pintando la mi cayada)
Canto, Romance, Romance de ciego
=0=0=0-2-2-1=0+3=0=0=0
Mariscal, Emilio Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-018
La madrugada (Madrugada era la una)
Canto, Canción de Navidad
=0+5=0-1+1+2=0+1-1-2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-240
La madrugada (Madrugaba y era la una)
Canto, Canción de Navidad
=0+5=0-1+1+2=0-2
Lozano Beato, Valentín Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-239
La mía morena (¿Dónde va la mía morena?)
Canto, Canción de quintos
+5=0=0=01+1+2-3+1+2
R. Rodríguez, Antonio Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-352
La molinera (Lleva la molinera en el rodete)
Canto, Canción de romería
+5=0=0+2+1-1-2+2
Gordillo, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-373
La Molinera (Gasta la molinera ricos collares)
Canto, Canción de romería, Canción de ronda
+5-1+1+2+1=0+2-3+1-1-2
Quesada, Leonor Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-341
La Molinera (Lleva la molinera en el rodete)
Canto, Canción de Navidad, Canción de romería
+5=0=0+2+1-1-2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-342
La niña (La niña, que vino de Sevilla)
Canto, Canción de Navidad
-3+2=0=0+2+1-2-1-2
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-270
La Nochebuena (Nochebuena nacistes gloria cantastes)
Canto, Canción de Navidad
+1+2=0+1+2-2-1=0=0
Codosero, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-254
La norabuena (En el portal de Belén hacen lumbre los pastores)
Canto, Canción de Navidad
+5=0=0=0=0+3-1+1+2
Nieto, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-243
La paloma (La pomita blanca ya se ha volado)
Canto, Canción de trabajo, Canción de recogida de aceitunas
=0=0=0=0+1-1-2+2+1+2-2-1
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-136
La parra (Aquí que hay parras, también hay uvas)

+3-3+2-3+1+3-3+2-2-1-3-1
García, Micaela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-149
La pobre e la Carolina (La pobre e la Carolina)
Canto, Canción de romería, - Violencia de género
=0=0=0+2-2-3-2-2
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-369
La serrana de la Sierra (La serrana de la Sierra)
Canto, Canción de Navidad, Romance, Villancico
=0+5+2+1+4-2-2-1
González, Valeriano Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-271
La tonada de Piquelo (La tonada de "Pinquelo" ya la sabemos)
Canto, Canción y juego
=0=0=0=0+2+1-3-2
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-358
La valenciana (Estando la valenciana sentadita en su balcón)
Canto, Romance
+5=0+2+1-3+3=0+2-2-1
Carmona, Paula Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-050
La Virgen de Guadalupe (La Virgen de Guadalupe tiene sobre su corona)
Canto, Canción de romería, Jota (canto)
=0-3+8=0=0=0-2
Gallardo, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-354
La Virgen va caminando (La Virgen va caminando)
Canto, Canción de Navidad, Romance
-1+1+3-1-2+2-7
Méndez, Mercedes Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-237
La Virgen va caminando (La Virgen va caminando por una montaña oscura)
Canto, Canción de Navidad, Romance
+5=0=0+2+1=0-1
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-269
La Virgen y San José (La Virgen y San José)
Canto, Canción de Navidad, Romance
+5-1+3-2-3+2-4-2-3
Bermejo, Antonio Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-230
La zorra (Entre cerros y montes, peñas y valles)
Canto, Canción de animales, Canción de trabajo, Canción de faenas del campo
=0=0=0=0+5-5+3=0=0=0+2-2-1
Gallardo de Álvarez, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-153

Pages