Llista de peces

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 301 - 350 de 405 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
Moralinda (En los montes más oscuros que tiene la morería)
Canto, Romance
+2+1+2+2-2+2+5-5+1-1+1-1
San José, Pilar Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-090
Moralinda (En loh campoh más hermoso que tiene la morería)
Canto, Romance
+2+2-2-1+1+2-5=0+1+2
López, Julia Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-016
Moralinda (En los montes más espesos que tiene la morería)
Canto, Romance
+5=0=0-1+1+2-2-8+1+2+2
Calderón, Nicolás Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-055
Moralinda (En los mejores jardines que tiene la morería)

+5=0=0=0-1+1+2-2-1-2
Gil García, Sra. Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-098
Moralinda (En los montes más esposo / espesos que tiene la morería)
Canto, Romance
+5=0=0=0-1+3-2-8
Nieto, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-046
Moralinda (En los mejores jardines que tiene la morería)
Canto, Romance
=0+5-1-2+2+1-5=0+2+1-1-2
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-079
Moralinda (En loh monteh más espeso que tiene la morería)
Canto, Romance
=0+4-2+2-2+3-1-2-2
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-015
Nanita, nana (Nanita, nana, ea: duérmete vida mía)
Canto, Canción de cuna
+5+2+1-1-2-1+1+2+1-3
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-282
Naranjas vendo (Naranjas vendo, tres doy al cuarto)
Canto, Canción de enamorados, Canto de los pregones
=0+4+3=0+1+2
Barbero, Visitación Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-362
Ni el cura, con ser cura (Ni el cura, con ser cura; ni el rico labrador)
Canto, Canción de ronda
=0+2+2+3+2=0=0=0-2+3-2
Regadera, Teresa Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-106
Niña, si vas al tren (Niña, si vas al tren, no montes de las primeras)
Canto, Canción popular, - Violencia de género
=0=0=0+4+3-2+4=0
Núñez, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-388
No llores, niña bonita (No llores, niña bonita)
Canto, Canción de quintos
-1+1+3-1-4-2-1
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-357
No quiero coche (No quiero coche, que me mareco)
Canto, Canción de romería
+5+2+2=0=0+1-1-2-3+3
Gil García, Sra. Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-402
Orellana está en un cerro (Orellana está en un cerro)
Canto y baile, Jota
+5-1+1-3+2-4
Gallardo, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-315
Otro pregón del mismo punto (Y las roscas de garbanzo)
Canto, Canto de los pregones
+2+1-1+1-1-2+2=0
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-334
Pajarito que cantas (Pajarito que cantas en la laguna)
Canto, Canción de cuna
+4+3=0=0+2-2-3-2
San José, Pilar Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-283
Pájaro triguero (Pájaro triguero, no cantes tanto)
Canto, Canción de ronda
+1+2-2-1-2-2+2+2+3-2-1-2
Naranjo, Clodoaldo Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-111
Pasacalle ([Sin texto])
Música instrumental, Tocatas de baile, Entradilla (baile de pareja)
+4-2+2+1+2-2-1-2-2
González Martínez, Felipe Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-318
Pastor qu' estas en el campo (Pastor, qu' estas en el campo y duermes entre l' arena)
Canto, Canción de trabajo, Canción de pastoreo
+7=0=0=0=0+1-3=0+5-2-1-2
Hernández López, Juana Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-145
Pastor, qu' estás en la Sierra (Pastor, qu' estás en la Sierra y duermes entre charnecas)
Canto, Canción de Navidad, Canción de trabajo, Canción de pastoreo
+5=0=0=0+2+2=0=0=0=0=0=0=
Suárez Bárcena, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-141
Pastor, qu' estás en la Sierra (Pastor, qu' estás en la Sierra y duermes entre terrones)
Canto, Canción de trabajo, Canción de pastoreo
+5=0=0=0=0+2=0=0+1=0=0-1
Barbero, Visitación Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-150
Pastor, que estás enseñado (Pastor, que estás enseñado a dormir entre terrones)
Canto, Canción de trabajo, Canción de faenas del campo, Canción de pastoreo
+5=0=0=0=0+2-3+1+2
Gil García, Sra. Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-166
Pensaba el tonto, pensaba (Pensaba el tonto, pensaba que yo por el me moría)
Canto, Canción burlesca, - Violencia de género
+5=0-1+1+3-1-3+1+2
Núñez, Trinidad Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-390
Por entrar en tu alcoba (Dicen que ya no me quieres porque no tengo que dar)
Canto, Canción de boda
+3-3+3=0=0-2-1-2+2+1-1-2
Gallardo, Isabel Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-171
Por la calle abajito (Por la calle abajito va quien yo quiero)
Canto, Canción de Navidad, Canción popular
=0=0=0-1+1=0+3-1-2-5
Hernández, Juana Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-403
Por la Sierra Morena (Por la Sierra Morena vienen bajando)
Canto, Canción de Navidad, Canción de trabajo, Canción de acarreo
+1+2=0+2=0+3-2-1-2-2-1-2
Ramos, Mateo Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-146
Pregón de las castañas en Badajoz (Castañas frescas)
Canto, Canto de los pregones
+3=0=0-3+1-1-2
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-337
Pregón de las macestas en Badajoz (A la flor del jacinto)
Canto, Canto de los pregones
+1+2+2-3+1-12
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-339
Pregón de un vendedor ambulante de verduras en Alburquerque (Muy las coles, muy las cebollas)
Canto, Canto de los pregones
=0-1=0+1=0-1=0
Cabezas, Ricardo Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-331
Pregón de un vendedor de romances en Badajoz (Llevo la historia de "La lámpara maravillosa")
Canto, Canto de los pregones
+2-2-3+3=0-3=0
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-336
Pregón del pan el Campanario (¡Ay! el pan, tías)
Canto, Canto de los pregones
+2+2+1-1=0
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-333
Pregón del paragüero (El paragüero se va)
Canto, Canto de los pregones
=0=0+2-2-1+1
Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-338
Pregón popular de Campanario (¿Quén me merca medio cuartillo leche? Ah)
Canto, Canto de los pregones
+2+2+1-1=0-1+1+1
Gálvez, Manuela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-332
Pregón popular de Guareña (Compro el metal y el cobre viejo)
Canto, Canto de los pregones
-2-1-2+2-4+2-1=0+1=0
Delgado, Gumersindo Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-335
Qu'entre usted, mozo (Qu' entre usted, mozo, porqu' en mi casa, ole, salero)
Canto, Canción de ronda
+5-1+1+2+1-3+2-3-4+1-3=0+2-3
Pola, Jacinto Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-133
Que me las voy a guillar (Que me las voy a guillar a la guerra del moro)
Canto, Canción de quintos, Canción de romería
+2+2-5+1-1-2-1+1
Jiménez, Agustín Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-377
Que sa, Miranda (Anoche me salió un novio con las patas tiritando)
Canto, Canción infantil, - Violencia de género
=0=0=0+2+2+1=0+2-2+2
Nieto, María Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-199
Romance de ciego (Y ahora pueden ustedes en esta letra fijarse)
Canto, Romance, Romance de ciego
+7=0=0+1-1-2+2-7+7
Lozano, Vicenta Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-062
Romance de novios (Buena sea mi llegada)
Canto, Canción de boda, Romance
=0+5=0=0+2+1=0-1+1
Andrade, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-170
Salero, viva el petróleo (Salero, viva el petróleo y mueran los petrolistas)
Canto, Canción de quintos
+1+2-3+3=0+1-3
Osuna, Fidela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-379
San Antonio bendito (San Antonio bendito, güi, güi, güi)
Canto, Canción infantil
+2=0=0=0=0-3+5=0=0
Nieto, Carmen Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-202
Santa Catalina (En Cádiz hay una niña, que Catalina se llama)
Canto, Canción infantil, Romance, - Violencia de género
+4+3+2-2-2+2=0-7+4+3
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-180
Se han cavado las viñas (Se han cavado las viñas sin echar mantas)
Canto, Canción de trabajo, Canción de faenas del campo, Canción de vendimia
+2+2=0-2+2+1-1-2-2+2+2
González, Valeriano Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-161
Se levantó Sebastián (Se levantó Sebastian descarzo y sin pantalones)
Canto, Canción de ronda
=0=0+2-3+2-3-4+5-1-2-2-1
Morgado, Miguela Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-127
Se llevan la burra (Se llevan la burra, también l'albarda)
Canto, Canción de romería
=0-1+1+2+1-1-2
González, Félix Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-384
Si fueres a Trujillo (Si fueres a Trujillo, por donde entrares)
Canto, Canción de romería
+2+2+1+2-2-1-2-2
Quesada, Leonor Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-343
Si quieres que cambiemos (Si quieres que cambiemos arras y donas)
Canto, Canción de boda, Canción de trabajo, Canción de acarreo
=0+5+2+1+2-1+1
Reyes Huertas, Antonio (1887-1952) Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-168
Si quieres que vaya a verte (Si quieres que vaya a verte)
Canto, Canción de quintos
=0=0+1-2-2+2=0-7
San José, Pilar Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-399
Si vas a la carretera (Si vas a la carretera da la vuelta y vuelve luego)
Canto, Canción báquica
=0=0+2+2=0-2-2-5+5+2+2
Rodríguez, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-396
Somos los quintos navarros (Somos los quintos navarros)
Canto, Canción de quintos
=0=0=0-2-1+1+2-3-4
Sánchez, José Z1931 GIL GARCÍA
Z1931 Gil-376

Pages