Llista de peces

Info

Peces en aquesta base de dades es poden cercar per:

a) íncipit (primeres paraules) del text i/o del títol;
b) contingut de totes les peces d'una Missió o Concurs;
c) idioma del text de les peces;
d) número d'identificació de les peces;
e) gènere musical (hem agrupat els géneres en tres grans grups: "canto", "canto y baile" i "música instrumental"; veuré també "Gèneres" en el menú principal);
f) localitat geogràfica (veure també "Localitats" en el menú principal); i
g) íncipit musical (primers intervals de la peça).

La cerca pot combinar varies opcions.

L'íncipit musical numèric que hem creat representa els intervals entre les primeres notes d'una peça, indicant si l'interval es ascendent (+), descendent (-), o si representa una nota repetida (=0); el número correspond al número de semitons (Do-Re es +2). Per exemple, l'íncipit musical Fa-La-Do-Re-Fa-Re es pot cercar mitjançant l'equivalent numèric: +4+3+2+3-3. Aquest senzill sistema ajuda a identificar melodies idèntiques transportades a tonalitats diferents i/o amb texts diferents, així com a distingir entre diferents versions musicals de peces que tenen el mateix text; per exemple, aquest íncipit +4+3+2+3-3 identifica dos versions d'una mateixa melodia, una sense text que comença amb la nota Fa i altre amb text que comença amb la nota Re. Estem treballant en una eina de cerca de notació musical amb teclat, però això haurà d'esperar.

Recentment hem incorporat la opció "Audiovisuales" per cercar peces que també incorporen arxiu d'àudio o video i/o enllaç a YouTube o a altres webs amb material audiovisual; aquest és un aspecte del projecte que encare estem desenvolupant.

Mostra 1 - 100 de 106 peces.
Títol / Íncipits / Gènere Localitat Informant ID de la peça Audio
A collir l'arboça (A collir l'arboça)
Canto
-2-1+1+2=0-2
CONCURSO C43
C43-019
Altra tonada del llaurar [2] (Jo estava qui m'abrassava de s'amor d'un jovenet)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+1+4-2=0=0-2
Alzamora Llaneres, Toni CONCURSO C43
C43-013
Altra variant de batre (Ai, ai, ai. Quan es llebeig mos va entrà)

+2+1+2-2-1+1
Estarelles, Miquel CONCURSO C43
C43-092
Altra variant de copeo (Un moscardó volant)
Canto y baile, Copeo
=0=0=0=0=0-3+3=0
Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” CONCURSO C43
C43-100
Altra variant de jota mallorquina ([Instrumental])
Música instrumental, Tocatas de baile
-1+1+2+3=0=0=0
Roca, Maria del Carme, Covetes, Pep (a) Dragó CONCURSO C43
C43-097
Altra variant de les set paraules (Fou la primera)
Canto, Canción de Cuaresma
+1+2=0+2-2-3
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-058
Altra variant de llaurar (Na morena és bona mula)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
=0=0=0=0=0-2-2-1
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-012
Altra variant de vermar (Diuen que en anar a vermar)
Canto, Canción de trabajo, Canción de vendimia
+5=0=0=0-1-2-2
Parera, Mosén, Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-006
Altra variant de vermar [2] (Venim, venim de la veremada)
Canto, Canción de trabajo, Canción de vendimia
+5+4+3=0=0-3
Bennasser, Lloïsa CONCURSO C43
C43-007
Altre cant a Ramon Lull [sic] (Ja aixeca el braç i la Creu)
Canto, Canción religiosa
+5+2-3+1-3+2
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-087
Altre llament (Oh mortals! Oh viadors)
Canto, Canción religiosa
-2+2-4+4+8-1
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-028
Ball de sa cisterna d'Artà
Música instrumental, Tocatas de baile
+5-3+5-2-1+1
Nadal, Catalina CONCURSO C43
C43-020
Cançó de bressol (La Mare de Deu cusia)
Canto, Canción infantil
+1=0=0=0=0=0-1
Quetgles, Catalina CONCURSO C43
C43-031
Cançó de bressol (Hora baixa post el sol)
Canto, Canción infantil
+2+1+2-3+3-2
Canyelles, Esperança CONCURSO C43
C43-047
Cançó de bressol (Son, vina, vina, vina son, )
Canto, Canción infantil
+3+2-2+2-2-1-2
Alzamora, Antonia CONCURSO C43
C43-032
Cançó de bressol (Dormiu petitó, dormiu que vostra mare us vigila)
Canto, Canción infantil
+2+1=0=0-3+2+1
Quetgles, Catalina CONCURSO C43
C43-048
Canço de bressol (Sa mare no vol, no no)
Canto, Canción infantil
+2-3=0+1-2+5
Rosado, Iginia CONCURSO C43
C43-033
Canço de panades [1] (Amb ses cistelles daurades)
Canto, Canción religiosa
+1-1-2-2-1+1-1
Encarnación, sor María de la CONCURSO C43
C43-064
Cançó de panades [2] (Panades nos hau de donar)
Canto, Canción religiosa
+5=0+7=0=0-2
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-065
Cançó de panades [3] (A n'aquesta casa honrada)
Canto, Canción religiosa
=0+5=0-1=0+1=0
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-066
Cançó de panades [4] de Selva (A n'aquesta casa honrada)
Canto, Canción religiosa
+2=0+1+2-3+1-1
Sastre Prevere, Joan CONCURSO C43
C43-067
Cançó de sa ripuntada (Alegria Bartomeu va tenir na gorriona)
Canto, Canción infantil
=0=0=0+5-2=0-3
Carexate, Maria CONCURSO C43
C43-040
Cançó de Sant Antoni d'Artà (Sant Antoni va per mar tocant una campaneta)
Canto, Canción religiosa
+1+2+5-1-2-2+2+2
Montserrat, María CONCURSO C43
C43-050
Cançó de vermar (En entrar per dins la vila)
Canto, Canción de trabajo, Canción de vendimia
+5-1=0-2+3-1
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-005
Cançoneta de bressol (Son, son, vina, vina)
Canto, Canción infantil
+5+2+3-2-1-2
Roca, Maria del Carme CONCURSO C43
C43-030
Cant a Ramon Llull (Pugem, pugem a Cura)
Canto, Canción religiosa
+2+2=0+3=0-2
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-088
Carabinero. Variante de bolero
Música instrumental, Tocatas de baile
-3+1+2-3+1+2
Aplec “Aromes de nostra Terra” CONCURSO C43
C43-015
Codolada llegendaria del poble de Santanyí (De Santanyí vaig partir)

=0+5-1+3-2=0-1
Nadal, Maria CONCURSO C43
C43-025
Codolada: En entrar dins Consell veureu (En entrar dins Consell veureu)

=0+5=0=0=0=0=0
Nadal, Maria CONCURSO C43
C43-024
Conionet (Conionet amaga, amaga)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+2-2-3+1+2+2
Montserrat, María CONCURSO C43
C43-075
Copeo matancer (En que sia rei amb tu ballaria)
Canto y baile
+2+2+1+2+2-4
Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” CONCURSO C43
C43-017
Edicte (Un edicte general)
Canto
+2+2-7=0-1+1
Pons, Mossen Geroni CONCURSO C43
C43-044
El Rei n'ha fetes der crides [variante] (El Rei n'ha fetes der crides)

+1+2=0=0=0+2-2
Mateu, Catalina (de Bunyola) CONCURSO C43
C43-023
El Rei n'ha fetes fer crides (El Rei n'ha fetes fer crides)

+1+2=0=0+2-2
Estarelles, Andreu CONCURSO C43
C43-022
El rossinyol (El rossinyol no vol cantar)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+1+2=0=0=0=0+2-2
Roca, Maria del Carme CONCURSO C43
C43-039
En Pere Gallarí (Com era tan bon homo en Pere Gallarí)

=0-2+3-1-4=0
Estarelles, Andreu CONCURSO C43
C43-079
Estrofa de una jota (Jo a sa guiterra li veig)
Canto y baile, Jota
=0=0=0+2+2+1
Alzamora, Antonia CONCURSO C43
C43-096
Figaralera [Figueralera] (Sa nostra figueralera ha caiguda d'un cimal)
Canto, Canción de trabajo, Canción de recogida de higos
+2+3-1+1-3+2-4
Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” CONCURSO C43
C43-002
Fragment d'un himne de Cura (Pugem mons germans a Cura!)
Canto, Canción religiosa
-2-1-2+2+1-1
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-089
Goig a la Verge Assumpta (Puix a lo Cel amb gran honor)
Canto, Gozo/Goig
=0+2+2+1-1-2
Reinés, Revd. P. CONCURSO C43
C43-093
Goig de la Creu de Porreres (De ses gràcies vertederes)
Canto, Gozo/Goig
=0+3-2-1-4+2
CONCURSO C43
C43-063
Goig de la Verge del Remei (Vostres goigs amb gran plaer cantarem, Verge Maria )
Canto, Gozo/Goig
+3-1-2=0-1+1
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-073
Goig de Nadal (A Betlem Verge Maria)
Canto, Gozo/Goig (Navidad)
-3+3-3+1+2+2
Pons, Mossen Geroni CONCURSO C43
C43-045
Goig de Sant Antoni (Sant Antoni gloriós anomenat de Viana)
Canto, Gozo/Goig
+1+2-2+2+2-2-2
Arxiu parroquial de Bunyola CONCURSO C43
C43-049
Goig del Sant Crist d'Alcudia (Puix per la nostra ventura)
Canto, Gozo/Goig
=0=0=0=0+1-1=0+1
Bascuñana Ferrer, Martí CONCURSO C43
C43-059
Goig del Sant Crist d'Alcudia (variant) (Puix per la nostra ventura)
Canto, Gozo/Goig
=0=0=0+1+2-3=0
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-060
Goig del Sant Crist d'Inca (Del San Cristo la figura)
Canto, Gozo/Goig
-2+2-2-2-1=0
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-061
Goig del Sant Crist del Convent (Fent prova humil de vassallatge)
Canto, Gozo/Goig
=0=0-5+4+1+2
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-062
Himne a Maria Inmaculada (Amb el cor ple d'alegria)
Canto, Canción religiosa
=0+2+3+2=0+2
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-029
Indios

+2-2+2-2-3+3
Manacor. Ball popular CONCURSO C43
C43-105
Jo el t'encendrè (Jo'l t'encendrè)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
-1-2-2+2-2-2
Palma. Música popular callejera CONCURSO C43
C43-084
Jog de nenes (Un, dos, tres la tortuga la tortuga)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
-3+1+2=0+2-4=0
Montserrat, María CONCURSO C43
C43-077
Jota de Sant Joan
Música instrumental, Tocatas de baile
=0-2=0=0=0=0+5
Fiol, Miquel CONCURSO C43
C43-102
Jota mallorquina (Catalina, amor primera)
Canto y baile, Jota
=0=0=0=0-1-2=0
Aplec “Aromes de nostra Terra” CONCURSO C43
C43-098
Jota mallorquina (Una dona marinera)
Canto y baile, Jota
=0=0=0=0-2+2
Aplec “Parado de Valldemosa” CONCURSO C43
C43-095
L'anyella (L'anyella en el corral)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
+5=0+2=0+2=0
Montserrat, María CONCURSO C43
C43-076
La revetla d'Inca (Ta mare diu que no'm vol)
Canto, Canción de enamorados
-2-1+1+2+2=0-4
Durán, Miquel CONCURSO C43
C43-101
Les set paraules (Fou la primera paraula)
Canto, Canción religiosa
-2-2-1+1+2+2
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-056
Llaments de les Ânimes (Oíu germans piadosos, Ajudau-nos a alcançar)
Canto, Canción religiosa
+2+1=0-1-2-1
Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca CONCURSO C43
C43-027
Llaurar (M'han dit que llogat estava)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+1+4-4+2-2
Suau, Catalina, Damià de Sa Font Seca CONCURSO C43
C43-010
Ma mareta anau a missa... (Ma mareta anaua missa)

+1+2-2-1+3=0
Nadal, Maria CONCURSO C43
C43-074
Malalta d'amor (Filla la meva filla vols un gipó?)
Canto
+5+3-1+3-2-1
Briñón, Miquel CONCURSO C43
C43-041
Maria deixem tocar el nas (Marieta deixem tocar el nas)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
=0=0+2-2-2-1
Montserrat, María CONCURSO C43
C43-082
Matancera (Han mort es porc)
Canto
+3+2-2=0+2-2
Bascuñana Ferrer, Martí CONCURSO C43
C43-016
Moratons de Manacor
Música instrumental, Tocatas de baile, Moratons/Ball dels Moretons o Morets (Manacor)
+3-1-2+3-1-2
Manacor. Padres dominicos CONCURSO C43
C43-104
Parado de Selva (Ses atlotes de Selva tenen salero)
Canto y baile, Parado
=0=0=0-1+1=0=0
Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” CONCURSO C43
C43-103
Pare nostros a barcelles (Pare nostros a barcelles)
Canto, Canción religiosa, A/Sobre Cristo, la Virgen, santos, ángeles y personajes bíblicos, Rogativa, a Sant Arnau para que cese el viento
=0=0=0=0+2-2=0-2-1
Vanrell, Na Catalina CONCURSO C43
C43-001
Picones. Bolero
Música instrumental, Tocatas de baile
-3+1+2-3+1+2
Aplec “Aromes de nostra Terra” CONCURSO C43
C43-014
Plà, plà, plà (Plà, plà, plà, la banyera, la banyera)
Canto, Canción infantil, Canción de corro
-3+3=0-3+3=0
Roca, Maria del Carme CONCURSO C43
C43-078
Pobra Catalineta (Pobra Catalina/Catalineta de S'on Albertí )
Canto, Canción narrativa
=0+3+5=0-1+1
Pol, Antoni CONCURSO C43
C43-083
Qui vol tenir bon dia (Qui vol tenir bon dia)
Canto, Canción religiosa, Rogativa, a la Virgen para tener un buen día
Palma. Música popular callejera CONCURSO C43
C43-001bis
Sa tonada de se son (Sa tonada de se son l'havien arreconada)
Canto, Canción infantil
+2-2=0-1=0+1
Roca, Joan CONCURSO C43
C43-034
Sa vida d'es tafoner seria bona si dormia (Sa vida d'es tafoner seria bona si dormia)
Canto
+2+2+1+2+2=0
Estarelles, Miquel CONCURSO C43
C43-018
Ses veies van a missa (Ses veies van a missa)

=0+9-2-2-3-2=0
Roca, Maria del Carme CONCURSO C43
C43-042
Sib[i]l.la (El jorn del judici)
Canto, Canción religiosa
=0+2+1+2-2-1-2
Museu Diocesà de Mallorca CONCURSO C43
C43-043
So de xeremies
Música instrumental, Tocatas varias, Esquileo
=0=0=0+3+2-4
Estarelles, Guillem CONCURSO C43
C43-068
Sonada de fabiol
Música instrumental, Tocatas varias, Pastoril
+2-2-3-2-2+2+2-2+2
Bibiloni, Joan CONCURSO C43
C43-052
Tio Pepet (Tio Pepet, tio Pepet on és sa dona)
Canto, Canción popular
=0=0+2-3=0=0
Palma. Música popular callejera CONCURSO C43
C43-080
Ton pare no té nas (Ton pare no té nas)
Canto, Canción popular
=0+2-2-2-1+3
Palma. Música popular callejera CONCURSO C43
C43-081
Tonada d'es batre (Si no fos p'es carretó)
Canto, Canción de trabajo, Canción de trilla
=0=0=0-2+2-2-2
Estarelles, Miquel CONCURSO C43
C43-090
Tonada d'es llaurar (Palometa alegre't que jo l'he vist que llaurava)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
+2+2+1-1+1+2
Vidal, Antoni/Tono CONCURSO C43
C43-011
Tonada d'es segar (No hi ha maquina millor)
Canto, Canción de trabajo, Canción de siega
+2+2=0=0=0+1+2
Boira, Sen Tomeu, Vidal, Antoni/Tono CONCURSO C43
C43-086
Tonada d'es tondre (1) (Ses estisores d'es tondre)
Canto, Canción de trabajo, Canción de esquileo
+2+2-2+2-4+5
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-069
Tonada d'es tondre (2) (Ses estisores de tondre)
Canto, Canción de trabajo, Canción de esquileo
+2+2-2+2-4+5
Clar (Mosen) CONCURSO C43
C43-070
Tonada d'es tondre (4) (Ses estisores de tondre)
Canto, Canción de trabajo, Canción de esquileo
+2+2-4+4+5
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-072
Tonada d'es vermar (Venim de sa vermada)
Canto, Canción de trabajo, Canción de vendimia
+2+2=0=0-2+2+1
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-004
Tonada d'etssecaiar (Jo estic damunt un cimal)
Canto
+1+2+1-1+1+1+1
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-053
Tonada de collir oliva (M'agrada collir oliva)
Canto
+2+1+2=0-1+3
Estarelles, Miquel CONCURSO C43
C43-026
Tonada de cullir figues (Sa nostra figaralera ha caiguda d'un cimal)
Canto, Canción de trabajo, Canción de recogida de higos
+2+2+3=0-1+3
Damià de Sa Font Seca CONCURSO C43
C43-003
Tonada de fer marges (Paret seca) (Amor, sa primera pedra, ja no la posaren bé)
Canto, Canción de trabajo
=0+4-4+2+2+1-1
Payeres, P. Joan CONCURSO C43
C43-055
Tonada de llaurar (S'aigo millor de Mallorca passa pel nostro carrer)
Canto, Canción de trabajo, Canción de arar
=0=0-1-1-1+1
Alzamora Llaneres, Toni CONCURSO C43
C43-009
Tonada de segar (No hi ha tants de brins de blat)
Canto, Canción de trabajo, Canción de siega
=0=0=0=0=0=0+1-1-2-2
Estarelles, Miquel CONCURSO C43
C43-085
Tonada de ximbomba (Ara venen set setmanes)
Canto, Canción de Cuaresma
+1+2=0+1-1+5-4
Bunyola. Música popular callejera CONCURSO C43
C43-054
Trascolar (Sant Antoni gloriós guardau-nos aqueixa bota)
Canto, Canción de trabajo, Canción al traspasar vino, Canción de vendimia, Rogativa, a Sant Antoni para que guarde bien la bota de vino
+2+2-4+5=0=0
Torres, Bartomeu CONCURSO C43
C43-008
Tururut quan plou (Tururut quan plou es temps sa refresca)
Canto, Canción infantil, Canción y juego
=0+1-1-4+4=0+1
Roca, Maria del Carme CONCURSO C43
C43-037
Una tonada del glosador (Jo estodíi sense lliçó ni llibre no he mirat)
Canto, Glosa
+1+2=0=0=0=0+1+2-2
Frontera, Magdalena CONCURSO C43
C43-051
Una vella i un vell (Una vella i un vell van de negoci)

=0=0=0+2=0-2
Canyelles, Esperança CONCURSO C43
C43-036
Variant d'es tondre (3) (Ses estisores de tondre)

=0+2+2+1=0-1
Roses, Jaume CONCURSO C43
C43-071
Variant de copeo (Copeo, copeo, copeo atrevit)
Canto y baile, Copeo
=0+2+2+1=0=0
CONCURSO C43
C43-099
Variant de jota mallorquina
Música instrumental, Tocatas de baile
+1+2+2-2-3+1
Estarelles, Guillem, Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” CONCURSO C43
C43-094

Pages