Publicació >

Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya, 21 vols.

Any de publicació: 
1926-2011
Àrea geogràfica del contingut: 
Idioma de la publicació: 
Tipus de publicació: