Publicació >

Abundantes y expresivas canciones populares en Palma de Gandía

Títol del volum col·lectiu: 
Diario Levante, Dec. 27
Any de publicació: 
1975
Àrea geogràfica del contingut: 
Idioma de la publicació: 
Tipus de publicació: