Publicació >

Eduardo Ximénez Cos (1824-1900), patriarca de la investigación folklórico musical valenciana

Vol. i nombre de la revista: 
23/274
Any de publicació: 
2003
Rang de pàgines: 
134-135
Àrea geogràfica del contingut: 
Idioma de la publicació: 
Tipus de publicació: