Publicació >

El arpa cromática en la España medieval

Vol. i nombre de la revista: 
6/1-2
Any de publicació: 
1938
Rang de pàgines: 
135-141
Tipus de publicació: 
Autor/a de l’entrada: 
Tema instruments musicals: