Publicació >

"El arpa-cítara (rota): su probable origen bizantino y su trayectoria mediterránea hacia el Europa occidental"

Vol. i nombre de la revista: 
22/1
Any de publicació: 
1999
Rang de pàgines: 
11-48
Tipus de publicació: 
Autor/a de l’entrada: 
Tema instruments musicals: