Publicació >

Anotaciones históricas sobre el arpa (I Parte y II Parte)

Vol. i nombre de la revista: 
6/71; 6/72
Any de publicació: 
1986
Rang de pàgines: 
N.º71, pp. 160-166; N.º72, pp. 196-201
Tipus de publicació: 
Autor/a de l’entrada: 
Tema instruments musicals: