Publicació >

Apéndice musical de romances extremeños recogidos por D. Bonifacio Gil García, músico mayor del Reg[imien]to de Infantería Nº 16

Vol. i nombre de la revista: 
3/3
Any de publicació: 
1929
Rang de pàgines: 
[455-458]
Tipus de publicació: 
Tema fonts: 
Tema gèneres musicals: