Publicació >

Estudio sobre el canto popular castellano

Any de publicació: 
1925
Àrea geogràfica del contingut: 
Tipus de publicació: 
Tema gèneres musicals: