Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C40

Any: 
1949
Nº de peces: 
171
Descripció física: 

Caja grande verde que contiene los materiales de los concursos 40 y 43 correspondientes a Mallorca. El material del concurso 40 consiste en un cuaderno tamaño folio con cubiertas con la inscripción en dorado “L’essencia de Mallorca”. Contiene textos mecanografiados, melodías con notación musical y dibujos de los vestidos y bailes.

Observacions: 

El lema de este cuaderno presentado a concurso es “Conservem el bé que hem rebut que no hagim de plorar en haverlo perdut”. Obtuvo un premio extraordinario de 4000 pesetas (“Fuera de concurso por haber llegado tarde”).

Altres documents: 
Autor/a de l’entrada: 

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 114 peces.
Títol Informant ID de la peçasort descending Íncipit musical
El Rei Messies ha nat C40-001 +1+2+5-3+2-4+5=0-1-2+2-2
Sant Antoni de Viana / El dimoni i Sant Antoni / A deset és Sant Antoni / Sant Antoni dau-nos coca Sancho, Francisca, Nadal, Guillem, Mir, Miquel C40-002 +1+2=0+2=0-2-3=0+1+2+2
Sant Antoni va per mar Riutort, Bartomeu C40-003 +2+1+2+2-2-2=0+5-3-3
Quin batlle tan rigurós Mir, Joan C40-004 +3-2-1-2-2=0-1+5-7
Som Marquès i no duc corona C40-005 -4-3-2-2-1=0+12=0
Sa ximbomba ja no sona C40-006 +2+2=0+1=0-1-2-1+4-2
Al·lotes de Capdepera / Tonada de Darrers Dies (Carnaval) Riutort, Bartomeu C40-007 +5=0=0=0+4+3+2-2=0
Ses Cases de Son Crespí Riutort, Bartomeu C40-008 +2+1-1+1-3+2-4+2+2-2
Pecador no pequis pus C40-009 -1+1+2+1+2-2-3-1+1=0
Cançó de les figues Socies Vermei, Joan C40-010 +8-3=0+2-4-1=0=0-2+10
La Sentència C40-011 -1-2+2+1=0=0=0=0
La Quaresma ja's passada Estarelles, Andreu C40-012 +1+2+2-2+2-2-3=0+1+2+2
No hi ha dissabte sens sol C40-013 +1+2+5-1-2-2-5+2+1
Sa pell d'es xot C40-014 +2-2+2
Aranyetes surtiu C40-015 =0=0=0+2-3
Es Pican-sal / Piquem sal C40-016 +2=0-2=0+2=0-2=0+2=0
En aquesta casa honrada Estelrich, Josep C40-017 +7=0-4+2-3+1-1-2+3-1
Deixem lo dol Socies Vermei, Joan C40-018 -4-1-2=0-1=0+1+2-4=0
Es desig de tots seria Socies Vermei, Joan C40-019 +2+2+1-5+2+2+1-1+1-2
Venim ja d'una casa Verd, Sra. C40-020 +5+4-2-2-2-1-2-3+3+5
Si no mos dau panada (Deixem lo dol) Roca, Anita C40-021 -1=0-2-5+5=0+2=0+1
Panades nos hau de dar (Deixem lo dol) Rosselló, Joan C40-022 +1+2+5-1-2-2-3+3-2-1
Ses sales Estelrich, Josep C40-023 +2+2+1+2-2-1-2-2+4+1-1
Panades nos hau de dar C40-024 +5=0+7=0=0-2-3-4+5+4
Primavera Palou, Catalina C40-025 +1+2+2-4+2-3+1-1-2+2
Cant de la rossinyola C40-026 =0=0=0=0=0-1-2+3=0=0
Caragol treu banya C40-027 +5+2-2-5=0+5-1+1+2-2-5
Corp, milana C40-028 =0=0+5-5=0=0=0+5
Quan pens que te n'has d'anar C40-029 =0=0=0=0=0-2+2-2-1=0
No cregueu que es mocador el dugui per fantasia Estarelles, Antonia C40-030 +2+1+2-2-1+1+2-2-1-2
Entre Sant Jaume i Sant'Ana C40-031 +5=0+2+2-2-2+4+3=0
Sonada (pastoril) C40-032 +5-2+2-3+1-3-3+3-2=0-1+1
Ses Corregudes Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-033 -1+1+2+2-2-2-1+1+2+2+1+2
Sonada de l'Oferta Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-034 +2-2-1+1+2+2-2+2-2-2=0
Introducció (tonada de xeremies) Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-035 =0=0-1-2-2-5+2-4+1-3+1
Bolero C40-036 +5=0+4=0+3=0+5-17+7+3
Passada (motivo de bolero) C40-037/38 +7=0=0-2-1-2-2
Bolero de s'Hort d'en Boira (bolero fogós) Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-039 -5=0+5-5=0-3-4=0-1+6
Bolera Estarelles, Andreu C40-040 -5+5+4+3+2=0-2-2-1+1
Copeo C40-041 =0=0=0-12+2+2+1+2=0
Copeo de Sineu Aplec “Parado de Valldemosa” C40-042 -12+2+2+1+2=0+2-2-2-1
Bolero de Sen Pere Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” C40-043 +2+1+2-2-1+1-1-2
Una rosa en cada galta (mateixa) C40-044 -2-1-2+1-1+2-2-2
Jota mallorquina / Cota mallorquina C40-045 -2+2+1+2-2-1-2-2
Parado de Valldemossa Aplec “Aromes de nostra Terra”, Bartomeu Jaume C40-046 =0-1+1=0-1+1+2+2+1+2=0+2-2
Ball de sa ximbomba Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-047 +5-1+1+2-3+1-5+3-1-4+2+1
Bolero de sa neu Albertí, Antoni, Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-048 =0=0=0+1=0=0=0+2+1-1-2+2-4-2-1-2+2-4
Toni Moreno Aplec Folklòric de Bunyola, Estarelles Marquès, Guiem, Negre, Miquel C40-049 =0+2+1-1-2+2+1=0=0=0+2-2-1
Jota de sa Potada Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra”, Aplec “Parado de Valldemosa” C40-050 +2-2-1-4=0+2+2=0+1+2+2-2-2
Ball de ses xapetes Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-051 +3-2=0-3-4+7+4-2=0-3-4
Els Cossiers C40-052 -2+2=0-2+2+2-7
Cavallets de Felanitx C40-053 +1+2=0+2+2+1-3-2
Ball de les Àguiles (processó) C40-054 =0+2+2-2-2+2-7
Ball de les Àguiles (Taules 1) C40-055 =0+2+2+1-1-2+2-4
Ball de les Àguiles (Taules 2) C40-056 =0=0=0=0-5+1+2-3+1+5
Cavallets de Pollensa (Ball de la Processó) C40-057 +2+2+1+2+2+2+1+2-3+1
Cavallets de Pollensa (Ball de l'Ajuntament) C40-058 -1+1-1-2+2-2-2-2-1
Cavallets d'Artà (Tonada del ball) C40-059 =0-2-1+1+2-2-1+3
Cavallets d'Artà (Ball de les reverències) c40-060 +5=0-1+1-3-2-3+3-2
Santa Catalina C40-061 =0+2=0-2-3
Ara vé Nadal / D'avui a vint dies C40-062 -2-1+1+2=0+2+2+1-3-2
Cant de la Sibil·la C40-063 -1-2+2+1+2+2-2-2+2+2+1+3-1
Vou-ver-i-vou C40-064 +2+1-1-2+2-3=0=0+1+2+1+2+2
Roja, serva es solc C40-065 +5-1-2-2=0=0+7
Des que vos no sou amada Estarelles, Andreu C40-066 +2+1+4-2-1+3-2-1-2-2+2
Demà dematí Mir, Joan C40-067 +3+4=0-4+4-2-2+2-2-1
Jo llaurava Mir, Joan C40-068 +3=0=0=0-1+1+2-2-1-2+2+1
Demà dematí garrida Martí, Toni C40-069 =0=+2+1=0=-1-2=0+2+1-1
Mateixa de les Vermadores C40-070 +3-2-1+1-3+3+4-2-2+2
Oh, Jesuset Capó, Joan C40-071 +1-1=0-2-2+4
Noltros venim de vermar Reynés, Bartomeu C40-072 +5+2-2=0-1-2+2-2
Una figa per ser bona Aplec folklòrik "Flor de Murta" C40-073 +2+1+2=0=0-2+2-2-1-2+2
El pobre figaraler Socies Vermei, Joan C40-074 +3-1+3=0-3+1+2-2-1-2
Jota d'es Figaral C40-075 +1+4-2+2-5+3-2
Engegada del bestia [Engegada del bestiar] Bibiloni, Joan C40-077 +1+2-2+12-3+3-2-1+1-1-2
Tonada del cullir oliva Martí, Toni C40-078 =0=0+2+2-2+3-1-2
Codolada de les transformacions Aplec folklòrik "Flor de Murta", Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-079 +5+3-1+3-1-2-4+1=0+4-2-2-1
Tenc un saio maio Crista, Catalina C40-080 -2+2+1+2=0+2+2+1-3-2
Madò Catalina Crista, Catalina C40-081 =0=0=0=0-1-2-2+2+2-4-3+1+2
A la ciutat de Nàpols C40-082 =0=0=0+2-2-2-1
Sor Tomaseta C40-083 -3+1+2=0+2-2+2-2-2-1
La vida del tafoner Nadal, Bartomeu C40-084 +2+2-4+2+2+3-1-2-2
Mateixa de cullir oliva Aplec Folklòric de Bunyola, Negre, Miquel C40-085 =0=0=0=0+4+1-3+2-4+4+1-3+2-4+4-4
Tonada de etsecaiar Martí, Toni C40-086 +3=0=0-4-1+1-1-2-2+2
Tonada de etsecaiar Nadal, Joan C40-087 -2=0+3+4=0-2-2-3
Ses donetes veies [Cançó d'entrecavar] Pujol, Maria C40-088 -2-1-2+2=0+1-1-2-2-1+1
Oup C40-089
Tots es cards (Tonada des batre) C40-090 +1+2+2-2-2-1=0+1+2+2=0=0=0-2-3
Saps els segadors (Tonada del segar) Socies Vermei, Joan C40-091 +2+2+1=0=0=0-5+5+3=0-1+3-2-1-2
Tots es cards (Tonada del segar) Mir, Joan C40-092 +1+2+2-2-2+2=0
Per batre en el mon (Tonada del batre) Estarelles, Andreu C40-093 +1-1-2ç2-2-1+1-1+1+2-2-1-2+2
Si no fos pes carretó (Tonada del batre) C40-094 +2+1=0=0-3+2+1+2-2+2-2-1-2+2+1-1-2
Que estava de bé (Tonada del batre) C40-095 +4=0=0=0=0+1-2-2-2=0-2+3-1-2
Mon pare carbó va fer (Tonada del Carboner) Nadal, Maria, Sabater, Antonia C40-097 +5=0+1+2-4+2-3+3-2-1+1
Sa tonada del munyir Vascuñana, Encarnació, Nadal, Margalida, Nadal, Catalina, Nadal, Francisca C40-098 +2+1-1-2+2-2-1+1-5+4+1
Des bons tonadors (Tonada de la Tosa) Bibiloni, Joan C40-099 =0=0+2+2-2-2+2+2+3+2-2-3-2
No sabia que cosa era (Tonada del llenyeter) Taverneta, Bartomeu C40-100 +1-1-3+3=0=0=0+2-2-3
N'Aristòtil va trobar (Cançó de festejar) Nadal, Josep C40-101 +1-1-+2+1+2-2+2-2-1-2+2
Si vos toquen a sa porta Estarelles, Antonia C40-102 +2+1-1-2=0=0=0-2+2+2
Tonada matancera Roca, Maria del Carme C40-103 =0=0-3=0-2+2+1-3=0+2+1=0-1+1+2-2-1

Bibliografia

Mostra 1 - 1 de 1
Autor Títol Any de publicació Tipus de publicació Àrea geogràfica del contingut
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985 Llibre Balears/Baleares, Mallorca

Com citar

Emilio Ros-Fábregas, Antoni Llofriu, "Concurso C40", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 13 Jun 2021), https://musicatradicional.eu/ca/source/96