Source navigation:
Piece navigation:


CONCURSO C43

Any: 
1950
Nº de peces: 
105
Descripció física: 

Caja/archivador grande verde que contiene los materiales de los concursos 40 y 43 correspondientes a Mallorca. El material del concurso 43 consiste en un cuaderno tamaño cuartilla con tapas duras color burdeos (fol. 1-217) que contiene textos mecanografiados y melodías con notación musical manuscrita. Se incluye un sobre pequeño que dice (en tinta): "So'n-Quin-vol" y "Lema: Espigolada"; añadido a lápiz: "2º premio 3.500 pts / Mallorca". Dentro del sobre una hojita dice (a máquina): "ANDREU ESTARELLAS PASQUAL / Dibuixos de Baltasar Montaner"; y añadido a tinta la direccción postal en Palma de Mallorca.

Observacions: 

Este magnífico cuaderno presentado a concurso con el lema “Espigolada” obtuvo un segundo premio de 3500 pesetas.

Llista de peces

Mostra 1 - 100 de 106 peces.
Títol Informant ID de la peçasort descending Íncipit musical
Pare nostros a barcelles Vanrell, Na Catalina C43-001 =0=0=0=0+2-2=0-2-1
Qui vol tenir bon dia Palma. Música popular callejera C43-001bis
Figaralera [Figueralera] Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C43-002 +2+3-1+1-3+2-4
Tonada de cullir figues Damià de Sa Font Seca C43-003 +2+2+3=0-1+3
Tonada d'es vermar Payeres, P. Joan C43-004 +2+2=0=0-2+2+1
Cançó de vermar Payeres, P. Joan C43-005 +5-1=0-2+3-1
Altra variant de vermar Parera, Mosén, Payeres, P. Joan C43-006 +5=0=0=0-1-2-2
Altra variant de vermar [2] Bennasser, Lloïsa C43-007 +5+4+3=0=0-3
Trascolar Torres, Bartomeu C43-008 +2+2-4+5=0=0
Tonada de llaurar Alzamora Llaneres, Toni C43-009 =0=0-1-1-1+1
Llaurar Suau, Catalina, Damià de Sa Font Seca C43-010 +2+1+4-4+2-2
Tonada d'es llaurar Vidal, Antoni/Tono C43-011 +2+2+1-1+1+2
Altra variant de llaurar Payeres, P. Joan C43-012 =0=0=0=0=0-2-2-1
Altra tonada del llaurar [2] Alzamora Llaneres, Toni C43-013 +2+1+4-2=0=0-2
Picones. Bolero Aplec “Aromes de nostra Terra” C43-014 -3+1+2-3+1+2
Carabinero. Variante de bolero Aplec “Aromes de nostra Terra” C43-015 -3+1+2-3+1+2
Matancera Bascuñana Ferrer, Martí C43-016 +3+2-2=0+2-2
Copeo matancer Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C43-017 +2+2+1+2+2-4
Sa vida d'es tafoner seria bona si dormia Estarelles, Miquel C43-018 +2+2+1+2+2=0
A collir l'arboça C43-019 -2-1+1+2=0-2
Ball de sa cisterna d'Artà Nadal, Catalina C43-020 +5-3+5-2-1+1
Variant del ball de sa cisterna Alzamora, Antonia C43-021 +1+2=0+5-1-2
El Rei n'ha fetes fer crides Estarelles, Andreu C43-022 +1+2=0=0+2-2
El Rei n'ha fetes der crides [variante] Mateu, Catalina (de Bunyola) C43-023 +1+2=0=0=0+2-2
Codolada: En entrar dins Consell veureu Nadal, Maria C43-024 =0+5=0=0=0=0=0
Codolada llegendaria del poble de Santanyí Nadal, Maria C43-025 =0+5-1+3-2=0-1
Tonada de collir oliva Estarelles, Miquel C43-026 +2+1+2=0-1+3
Llaments de les Ânimes Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-027 +2+1=0-1-2-1
Altre llament Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-028 -2+2-4+4+8-1
Himne a Maria Inmaculada Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-029 =0+2+3+2=0+2
Cançoneta de bressol Roca, Maria del Carme C43-030 +5+2+3-2-1-2
Cançó de bressol Quetgles, Catalina C43-031 +1=0=0=0=0=0-1
Cançó de bressol Alzamora, Antonia C43-032 +3+2-2+2-2-1-2
Canço de bressol Rosado, Iginia C43-033 +2-3=0+1-2+5
Sa tonada de se son Roca, Joan C43-034 +2-2=0-1=0+1
Xasolana Tomás, Catalina C43-035 =0=0=0+2=0=0+2
Una vella i un vell Canyelles, Esperança C43-036 =0=0=0+2=0-2
Tururut quan plou Roca, Maria del Carme C43-037 =0+1-1-4+4=0+1
Velleta Roca, Maria del Carme C43-038 +5+4-2-2-5+5
El rossinyol Roca, Maria del Carme C43-039 +1+2=0=0=0=0+2-2
Cançó de sa ripuntada Carexate, Maria C43-040 =0=0=0+5-2=0-3
Malalta d'amor Briñón, Miquel C43-041 +5+3-1+3-2-1
Ses veies van a missa Roca, Maria del Carme C43-042 =0+9-2-2-3-2=0
Sib[i]l.la Museu Diocesà de Mallorca C43-043 =0+2+1+2-2-1-2
Edicte Pons, Mossen Geroni C43-044 +2+2-7=0-1+1
Goig de Nadal Pons, Mossen Geroni C43-045 -3+3-3+1+2+2
Villansec de Nadal Cerdà, Mosen Pere Juan C43-046 -1-2-2=0+2+2-2
Cançó de bressol Canyelles, Esperança C43-047 +2+1+2-3+3-2
Cançó de bressol Quetgles, Catalina C43-048 +2+1=0=0-3+2+1
Goig de Sant Antoni Arxiu parroquial de Bunyola C43-049 +1+2-2+2+2-2-2
Cançó de Sant Antoni d'Artà Montserrat, María C43-050 +1+2+5-1-2-2+2+2
Una tonada del glosador Frontera, Magdalena C43-051 +1+2=0=0=0=0+1+2-2
Sonada de fabiol Bibiloni, Joan C43-052 +2-2-3-2-2+2+2-2+2
Tonada d'etssecaiar Payeres, P. Joan C43-053 +1+2+1-1+1+1+1
Tonada de ximbomba Bunyola. Música popular callejera C43-054 +1+2=0+1-1+5-4
Tonada de fer marges (Paret seca) Payeres, P. Joan C43-055 =0+4-4+2+2+1-1
Les set paraules Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-056 -2-2-1+1+2+2
Variant de les set paraules Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-057 -2-2-1+1+2+2
Altra variant de les set paraules Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-058 +1+2=0+2-2-3
Goig del Sant Crist d'Alcudia Bascuñana Ferrer, Martí C43-059 =0=0=0=0+1-1=0+1
Goig del Sant Crist d'Alcudia (variant) Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-060 =0=0=0+1+2-3=0
Goig del Sant Crist d'Inca Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-061 -2+2-2-2-1=0
Goig del Sant Crist del Convent Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-062 =0=0-5+4+1+2
Goig de la Creu de Porreres C43-063 =0+3-2-1-4+2
Canço de panades [1] Encarnación, sor María de la C43-064 +1-1-2-2-1+1-1
Cançó de panades [2] Payeres, P. Joan C43-065 +5=0+7=0=0-2
Cançó de panades [3] Payeres, P. Joan C43-066 =0+5=0-1=0+1=0
Cançó de panades [4] de Selva Sastre Prevere, Joan C43-067 +2=0+1+2-3+1-1
So de xeremies Estarelles, Guillem C43-068 =0=0=0+3+2-4
Tonada d'es tondre (1) Payeres, P. Joan C43-069 +2+2-2+2-4+5
Tonada d'es tondre (2) Clar (Mosen) C43-070 +2+2-2+2-4+5
Variant d'es tondre (3) Roses, Jaume C43-071 =0+2+2+1=0-1
Tonada d'es tondre (4) Payeres, P. Joan C43-072 +2+2-4+4+5
Goig de la Verge del Remei Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-073 +3-1-2=0-1+1
Ma mareta anau a missa... Nadal, Maria C43-074 +1+2-2-1+3=0
Conionet Montserrat, María C43-075 +2-2-3+1+2+2
L'anyella Montserrat, María C43-076 +5=0+2=0+2=0
Jog de nenes Montserrat, María C43-077 -3+1+2=0+2-4=0
Plà, plà, plà Roca, Maria del Carme C43-078 -3+3=0-3+3=0
En Pere Gallarí Estarelles, Andreu C43-079 =0-2+3-1-4=0
Tio Pepet Palma. Música popular callejera C43-080 =0=0+2-3=0=0
Ton pare no té nas Palma. Música popular callejera C43-081 =0+2-2-2-1+3
Maria deixem tocar el nas Montserrat, María C43-082 =0=0+2-2-2-1
Pobra Catalineta Pol, Antoni C43-083 =0+3+5=0-1+1
Jo el t'encendrè Palma. Música popular callejera C43-084 -1-2-2+2-2-2
Tonada de segar Estarelles, Miquel C43-085 =0=0=0=0=0=0+1-1-2-2
Tonada d'es segar Boira, Sen Tomeu, Vidal, Antoni/Tono C43-086 +2+2=0=0=0+1+2
Altre cant a Ramon Lull [sic] Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-087 +5+2-3+1-3+2
Cant a Ramon Llull Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-088 +2+2=0+3=0-2
Fragment d'un himne de Cura Arxiu del Seminari Conciliar de Mallorca C43-089 -2-1-2+2+1-1
Tonada d'es batre Estarelles, Miquel C43-090 =0=0=0-2+2-2-2
Variant de la tonada del batre Torres, Bartomeu C43-091 +2+1+4-2-2-1
Altra variant de batre Estarelles, Miquel C43-092 +2+1+2-2-1+1
Goig a la Verge Assumpta Reinés, Revd. P. C43-093 =0+2+2+1-1-2
Variant de jota mallorquina Estarelles, Guillem, Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” C43-094 +1+2+2-2-3+1
Jota mallorquina Aplec “Parado de Valldemosa” C43-095 =0=0=0=0-2+2
Estrofa de una jota Alzamora, Antonia C43-096 =0=0=0+2+2+1
Altra variant de jota mallorquina Roca, Maria del Carme, Covetes, Pep (a) Dragó C43-097 -1+1+2+3=0=0=0
Jota mallorquina Aplec “Aromes de nostra Terra” C43-098 =0=0=0=0-1-2=0
Variant de copeo C43-099 =0+2+2+1=0=0

Com citar

Emilio Ros-Fábregas, Ascensión Mazuela-Anguita, "CONCURSO C43", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (data d’accés: 24 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/ca/source/99