Source navigation:
Piece navigation:


Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01

Año: 
1922
Investigador: 
Número de piezas: 
1255
Observaciones: 

This entry (under construction) is a test to incorporate, on an ongoing basis, transcriptions of pieces from the missions undertaken between 1922 and 1936 for the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), the most important collection of Catalan traditional songs.  Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting in 1922 the music and text, respectively, of more than a thousand pieces that constitute Mission 01. These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology, whose director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

The transcriptions of the music of Mission 01 presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3) found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29. 

 

Aquesta entrada (en construcció) és una prova per incorporar, progressivament, transcripcions de les peces de les missions realitzades entre 1922 i 1936 per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la col.lecció més important de cançons tradicionals catalanes. Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir al 1922 la música i el text, respectivament, de les més de mil peces de la Missió 01. Aquestes missions, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions folkòriques del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual Higini Anglès havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Les transcripcions musicals de la Missió 01 que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3) que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29. 

 

Esta entrada (en construcción) es una prueba para incorporar, progresivamente, transcripciones de las piezas de las Misiones realizadas entre 1922 y 1936 para la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la colección más importante de canciones catalanas tradicionales.  Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron en 1922 la música y el texto, respectivamente, de las más de mil piezas que constituyen la Misión 01. Estas misiones, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las "Misiones folklóricas del CSIC (1944-1960)" que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Las transcripciones musicales de la Misión 01 que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3) que se encuentran en la BIblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29.   

Localidad: 
Otros documentos: 

Lista de piezas

Displaying 1 - 20 of 109 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
Les germanes captives Prat, Josep OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Potxis (?), Joan OCPC/M01-0017
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7

Pages

List of informants in this source

Name of informant Location Edit
Anónimo (Gósol, Lleida) Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Balaguer, Francisca Catalunya/CataluñaLérida/LleidaCanalda (Odèn), Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida
Balletbó, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaManresa, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Besora, Rosa Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOdèn, Lleida, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaTimoneda (Lladurs)
Canals, Pere M. (a) "Mayans" Catalunya/CataluñaBarcelonaCastellar de n’Hug
Capdevila, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaSaldes
Casadesús, Maria Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Clotet, Josep Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Coll, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Coll, Joan Catalunya/CataluñaLérida/LleidaOliana, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Coll, Maria Catalunya/CataluñaLérida/LleidaSolsona
Cortichs / Cortits, Josep Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga
Cortina, Joan Catalunya/CataluñaLérida/LleidaJosa de Cadí, Josa i Tuixent, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaJosa i Tuixent
Costa, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/LleidaLa Coma i la Pedra
Elias / Elies, Francisco (Mossèn) Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Expòsita, Carme Joana Catalunya/CataluñaLérida/LleidaJosa de Cadí, Josa i Tuixent, Catalunya/CataluñaLérida/LleidaJosa i Tuixent
Foix, Dolors Catalunya/CataluñaLérida/Lleidala Valldora/la Vall d´Ora, Navès, Lleida
Foix, Margarida Catalunya/CataluñaLérida/LleidaGósol
Francàs, Josep Catalunya/CataluñaBarcelonaLa Pobla de Lillet
Freixa, Anna? Catalunya/CataluñaBarcelonaBerga

Pages