Source navigation:
Piece navigation:


Fandango menorquí

Íncipit de texto: 
[Instrumental]
Íncipit musical: 
=0=0=0=0-5+1+2-3+1-3+2+1+2+2
Nota inicial: 
mi
Fuente: 
ID de la pieza: 
C31-002
Tipo de pieza: 
Instrumental
Observaciones: 

Llorenç Galmés Camps anotó: "Proporcionat l'any 1940 per an Pere Ponsetí Olives, Mestre Nacional, que'n el dit any vivia a Migjorn Gran. Amb aquest aire s'hi cantan moltes cobles. Es popular en Menorca."

Autor/a de la entrada: 

Cómo citar

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Fandango menorquí", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/piece/17922