Source navigation:
Piece navigation:


Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou

Íncipit de texto: 
Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou
Fuente: 
ID de la pieza: 
C41-37
Tipo de pieza: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Género: 
Localidad: 
Observaciones: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del primer cuaderno del C41:

"Como hemos indicado cambió de oficio. En esta glosa indica que antes de ser L'amo era carnicero.

Has dixat es carnicers
per aná a Llibertó Nou;
si amb ells guanyaves un sou
aquí guanyarás tres doblés;

i si es bona anyada i plou
en tindrás un poquet més.

Y L'amo contestó:

Qui es volia emborlá de mi
jo ara me ni enric d'ell:
tres vaques, cuatre vadells,
tres trujas qui han de parí,
dues benes, quinze anyells.
¿Com no  m'hi de enriqui?"

Autor/a de la entrada: 
Investigador/a: 

Cómo citar

Jordi Orell Villalonga, "Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/piece/33479