Source navigation:
Piece navigation:


Mestre Fastret escoltau

Íncipit de texto: 
Mestre fastret escoltau, vos qui sou un homo entès
Fuente: 
ID de la pieza: 
C41-44
Tipo de pieza: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Género: 
Observaciones: 

Indica Andreu Bosch Anglada en el capítulo "V. Preguntas y respuestas" del segundo cuaderno del C41:

"Cierto dia, para ponerle en apuros, le dijeron:

Mestre Fastret escoltau,
vos qui sou un homo entès:
Quant vos doneu un no res,
¿per a quin cap l'agafau?

Y és contestó seguidamente:

Em preguntá un innocent
de cosa qui no existeix
jo mai ne pot està entés
es qui no te enteniment.
Jo acostum gafà es no res,
aixi tú agafas es vent.

Y añadió:

En valerté de s'oferta
aprofita s'ocasió.
Lo que sol essé milló
es gafarló en sa ma oberta."

 

Autor/a de la entrada: 
Investigador/a: 

Cómo citar

Jordi Orell Villalonga, "Mestre Fastret escoltau", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/piece/33492