Source navigation:
Piece navigation:


Esvertencia a una fadrina

Íncipit de texto: 
Ma fia ¿que vas a fe tanta estona an es portal?
Informante: 
Fuente: 
ID de la pieza: 
C41-56
Tipo de pieza: 
Vocal
Idioma: 
Català/Mallorquí/Valencià
Género: 
Observaciones: 

"- Ma fia ¿que vas a fe
tanta estona an es portal?
- Mo mare, ¿jo que faig mal
tanta estona an es carré?
Jo em mirava es devantal
quantes flors vermees te.
- Bona nit ¿què teniu foc?
- Allò ins hei ha es brasé.
Espera jo ho miraré
basta que fumis un poc.
¡Jas! Vat aquì foc i fuma:
fe anà sa pipa calenta;
que mai estic mes contenta
que com veig que fumes ple.
- ¡Que trop que t'hi poses be,
per no haver festejat mai!
Diguem ¿qui es aquest bergant
qui ha vingut a cercà foc?
- Mo mare, jo el conec poc,
que no l'havia vist mai.
- ¿Tú no l'havies vist mai?
i ¿com es que l'ames tant?
- Perque mon pare m'ha dit
que casats están tant be;
per veura si alcansaré
qu'ell sigui lo meu marit.
- Lo que has de repará
que no tengui algun treball.
- ¿Quin treball ha de tení
un jove tan ben carat?
- ¿Que no es pot astrevení
se bo d'aigurdent o vi
i gafá colque mal gat?
- Mo mare sou i jo em basta;
basta m'hagiu asvertida.
¡Deu mos guard de sa ferida
d'animalot de tal conta.

(Si esto es una glosa, faltan tantos versos que no se puedn reconstruir las estrofas. Pero es tan bonita que no hemos podido [----] al deseo de publicarla)."

Autor/a de la entrada: 
Investigador/a: 

Cómo citar

Jordi Orell Villalonga, "Esvertencia a una fadrina", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 09 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/piece/33504