Publicación >

Materials inèdits per a una antologia del cant valencià; descripció narrativa dels nostres cants expressius cant d'estil i albaes. Estudi preliminar, edició crítica, addicions biogràfiques i notes a cura de Carles A. Pitarch Alfonso

Título de la colección: 
Año de publicación: 
2009; 2ª ed. revisada 2011
Área geográfica del contenido: 
Observaciones: 
Incluye CD.
Tipo de publicación: