Publicación >

Aportació al cançoner popular de Mallorca (4 vols.)

Título de la colección: 
Ciudad y editor: 
Año de publicación: 
1994-1997
Área geográfica del contenido: 
Observaciones: 
Vol. 1 (1994). Amoroses; Vol. II (1995). Animals, arts i oficis, astres temps, camperoles, casa i vestit, danses, endevinalles i humorístiques i satíriques; Vol. III (1996). Infantils, localitat, marina i pesca, narratives, noms personals, religioses, vida humana; Vol. IV (1997; 218 pp.). Glosades, codolades i romancer
Idioma de la publicación: 
Tipo de publicación: 
Autor/a de la entrada: