Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C40

Año: 
1949
Número de piezas: 
171
Descripción física: 

Caja grande verde que contiene los materiales de los concursos 40 y 43 correspondientes a Mallorca. El material del concurso 40 consiste en un cuaderno tamaño folio con cubiertas con la inscripción en dorado “L’essencia de Mallorca”. Contiene textos mecanografiados, melodías con notación musical y dibujos de los vestidos y bailes.

Observaciones: 

El lema de este cuaderno presentado a concurso es “Conservem el bé que hem rebut que no hagim de plorar en haverlo perdut”. Obtuvo un premio extraordinario de 4000 pesetas (“Fuera de concurso por haber llegado tarde”).

Otros documentos: 
Autor/a de la entrada: 

Lista de piezas

Muestra 1 - 100 de 114 piezas.
Título Informante ID de la pieza Íncipit musicalsort descending
Oup C40-089
La Quaresma ja's passada Estarelles, Andreu C40-012 +1+2+2-2+2-2-3=0+1+2+2
Tots es cards (Tonada del segar) Mir, Joan C40-092 +1+2+2-2-2+2=0
Tots es cards (Tonada des batre) C40-090 +1+2+2-2-2-1=0+1+2+2=0=0=0-2-3
Primavera Palou, Catalina C40-025 +1+2+2-4+2-3+1-1-2+2
Panades nos hau de dar (Deixem lo dol) Rosselló, Joan C40-022 +1+2+5-1-2-2-3+3-2-1
No hi ha dissabte sens sol C40-013 +1+2+5-1-2-2-5+2+1
El Rei Messies ha nat C40-001 +1+2+5-3+2-4+5=0-1-2+2-2
A la vorera de mar [Legenda marinera] C40-116 +1+2+7-3-4-1-4+4-2+3-6+3-2+4-2+3-6+3-2
Engegada del bestia [Engegada del bestiar] Bibiloni, Joan C40-077 +1+2-2+12-3+3-2-1+1-1-2
Cavallets de Felanitx C40-053 +1+2=0+2+2+1-3-2
Sant Antoni de Viana / El dimoni i Sant Antoni / A deset és Sant Antoni / Sant Antoni dau-nos coca Sancho, Francisca, Nadal, Guillem, Mir, Miquel C40-002 +1+2=0+2=0-2-3=0+1+2+2
Jota d'es Figaral C40-075 +1+4-2+2-5+3-2
N'Aristòtil va trobar (Cançó de festejar) Nadal, Josep C40-101 +1-1-+2+1+2-2+2-2-1-2+2
Per batre en el mon (Tonada del batre) Estarelles, Andreu C40-093 +1-1-2ç2-2-1+1-1+1+2-2-1-2+2
No sabia que cosa era (Tonada del llenyeter) Taverneta, Bartomeu C40-100 +1-1-3+3=0=0=0+2-2-3
Oh, Jesuset Capó, Joan C40-071 +1-1=0-2-2+4
Sant Antoni va per mar Riutort, Bartomeu C40-003 +2+1+2+2-2-2=0+5-3-3
No cregueu que es mocador el dugui per fantasia Estarelles, Antonia C40-030 +2+1+2-2-1+1+2-2-1-2
Bolero de Sen Pere Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” C40-043 +2+1+2-2-1+1-1-2
Una figa per ser bona Aplec folklòrik "Flor de Murta" C40-073 +2+1+2=0=0-2+2-2-1-2+2
Des que vos no sou amada Estarelles, Andreu C40-066 +2+1+4-2-1+3-2-1-2-2+2
Entre la mar i l'arena Nadal, Maria, Taverneta, Margalida C40-106 +2+1-1+1+2+2-3+1+2+2-2+2-2-2-2
Dormiu petitó Verd, Sra. C40-110 +2+1-1+1-1=0=0-2+2+3-2-1-2
Ses Cases de Son Crespí Riutort, Bartomeu C40-008 +2+1-1+1-3+2-4+2+2-2
Jo tenia un moixet magre Roca, Maria del Carme C40-108 +2+1-1+3=0-1+1-1-2
Sa tonada del munyir Vascuñana, Encarnació, Nadal, Margalida, Nadal, Catalina, Nadal, Francisca C40-098 +2+1-1-2+2-2-1+1-5+4+1
Vou-ver-i-vou C40-064 +2+1-1-2+2-3=0=0+1+2+1+2+2
Si vos toquen a sa porta Estarelles, Antonia C40-102 +2+1-1-2=0=0=0-2+2+2
Si no fos pes carretó (Tonada del batre) C40-094 +2+1=0=0-3+2+1+2-2+2-2-1-2+2+1-1-2
Cavallets de Pollensa (Ball de la Processó) C40-057 +2+2+1+2+2+2+1+2-3+1
Ses sales Estelrich, Josep C40-023 +2+2+1+2-2-1-2-2+4+1-1
Es desig de tots seria Socies Vermei, Joan C40-019 +2+2+1-5+2+2+1-1+1-2
Saps els segadors (Tonada del segar) Socies Vermei, Joan C40-091 +2+2+1=0=0=0-5+5+3=0-1+3-2-1-2
La vida del tafoner Nadal, Bartomeu C40-084 +2+2-4+2+2+3-1-2-2
Sa ximbomba ja no sona C40-006 +2+2=0+1=0-1-2-1+4-2
Sa pell d'es xot C40-014 +2-2+2
Sonada de l'Oferta Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-034 +2-2-1+1+2+2-2+2-2-2=0
No-ni-no Nadal, Maria C40-109 +2-2-1-2+3-1=0-2+2+1=0-1-2-2
Jota de sa Potada Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra”, Aplec “Parado de Valldemosa” C40-050 +2-2-1-4=0+2+2=0+1+2+2-2-2
Es Pican-sal / Piquem sal C40-016 +2=0-2=0+2=0-2=0+2=0
Demà dematí Mir, Joan C40-067 +3+4=0-4+4-2-2+2-2-1
El pobre figaraler Socies Vermei, Joan C40-074 +3-1+3=0-3+1+2-2-1-2
Mateixa de les Vermadores C40-070 +3-2-1+1-3+3+4-2-2+2
Quin batlle tan rigurós Mir, Joan C40-004 +3-2-1-2-2=0-1+5-7
Ball de ses xapetes Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-051 +3-2=0-3-4+7+4-2=0-3-4
Son, vine Roca, Maria del Carme, Roca, Joan C40-107 +3-2=0=0-1-4=0+4+3=0=0-1-4
La pastarada [Tonada de pastar] Muntaner, Antoni, Estarelles, Andreu C40-105 +3=0-3+3-3+3-2+2+2-4-3+3-1-4+4-2
Tonada de etsecaiar Martí, Toni C40-086 +3=0=0-4-1+1-1-2-2+2
Jo llaurava Mir, Joan C40-068 +3=0=0=0-1+1+2-2-1-2+2+1
Que estava de bé (Tonada del batre) C40-095 +4=0=0=0=0+1-2-2-2=0-2+3-1-2
Caragol treu banya C40-027 +5+2-2-5=0+5-1+1+2-2-5
Noltros venim de vermar Reynés, Bartomeu C40-072 +5+2-2=0-1-2+2-2
Codolada de les transformacions Aplec folklòrik "Flor de Murta", Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-079 +5+3-1+3-1-2-4+1=0+4-2-2-1
Venim ja d'una casa Verd, Sra. C40-020 +5+4-2-2-2-1-2-3+3+5
Ball de sa ximbomba Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-047 +5-1+1+2-3+1-5+3-1-4+2+1
Roja, serva es solc C40-065 +5-1-2-2=0=0+7
Sonada (pastoril) C40-032 +5-2+2-3+1-3-3+3-2=0-1+1
M'envien a escoleta C40-115 +5-2+2-3-2-3+3-2-1+1+4-3-3
Mon pare carbó va fer (Tonada del Carboner) Nadal, Maria, Sabater, Antonia C40-097 +5=0+1+2-4+2-3+3-2-1+1
Entre Sant Jaume i Sant'Ana C40-031 +5=0+2+2-2-2+4+3=0
Bolero C40-036 +5=0+4=0+3=0+5-17+7+3
Panades nos hau de dar C40-024 +5=0+7=0=0-2-3-4+5+4
Cavallets d'Artà (Ball de les reverències) c40-060 +5=0-1+1-3-2-3+3-2
Al·lotes de Capdepera / Tonada de Darrers Dies (Carnaval) Riutort, Bartomeu C40-007 +5=0=0=0+4+3+2-2=0
Tot lo dia sent cridar Nadal, Maria C40-112 +5=0=0=0=0+2+2-2-2=0
En Pep Gonella Estarelles, Andreu C40-117 +5=0=0=0=0-1-4+2=0-2
En aquesta casa honrada Estelrich, Josep C40-017 +7=0-4+2-3+1-1-2+3-1
Passada (motivo de bolero) C40-037/38 +7=0=0-2-1-2-2
Cançó de les figues Socies Vermei, Joan C40-010 +8-3=0+2-4-1=0=0-2+10
Pecador no pequis pus C40-009 -1+1+2+1+2-2-3-1+1=0
Ses Corregudes Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-033 -1+1+2+2-2-2-1+1+2+2+1+2
Tonada matancera Jaume, [?] C40-104 -1+1+2-3+1-1+1+2-3=0=0+1
Cavallets de Pollensa (Ball de l'Ajuntament) C40-058 -1+1-1-2+2-2-2-2-1
Cant de la Sibil·la C40-063 -1-2+2+1+2+2-2-2+2+2+1+3-1
La Sentència C40-011 -1-2+2+1=0=0=0=0
Quin maridet Puig, Carme C40-114 -1-2-2-2-1-2-2+2+2
Copeo de Sineu Aplec “Parado de Valldemosa” C40-042 -12+2+2+1+2=0+2-2-2-1
Si no mos dau panada (Deixem lo dol) Roca, Anita C40-021 -1=0-2-5+5=0+2=0+1
Jota mallorquina / Cota mallorquina C40-045 -2+2+1+2-2-1-2-2
Tenc un saio maio Crista, Catalina C40-080 -2+2+1+2=0+2+2+1-3-2
Els Cossiers C40-052 -2+2=0-2+2+2-7
Ara vé Nadal / D'avui a vint dies C40-062 -2-1+1+2=0+2+2+1-3-2
Una rosa en cada galta (mateixa) C40-044 -2-1-2+1-1+2-2-2
Ses donetes veies [Cançó d'entrecavar] Pujol, Maria C40-088 -2-1-2+2=0+1-1-2-2-1+1
Tonada de etsecaiar Nadal, Joan C40-087 -2=0+3+4=0-2-2-3
Sor Tomaseta C40-083 -3+1+2=0+2-2+2-2-2-1
Deixem lo dol Socies Vermei, Joan C40-018 -4-1-2=0-1=0+1+2-4=0
Som Marquès i no duc corona C40-005 -4-3-2-2-1=0+12=0
Bolera Estarelles, Andreu C40-040 -5+5+4+3+2=0-2-2-1+1
Bolero de s'Hort d'en Boira (bolero fogós) Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-039 -5=0+5-5=0-3-4=0-1+6
Toni Moreno Aplec Folklòric de Bunyola, Estarelles Marquès, Guiem, Negre, Miquel C40-049 =0+2+1-1-2+2+1=0=0=0+2-2-1
El nin petit no té soneta Verd, Sra. C40-111 =0+2+1=0=0-3+2+1=0-3+2+1+2-1-2+1+2-2-1-2
Ball de les Àguiles (Taules 1) C40-055 =0+2+2+1-1-2+2-4
Ball de les Àguiles (processó) C40-054 =0+2+2-2-2+2-7
Santa Catalina C40-061 =0+2=0-2-3
Parado de Valldemossa Aplec “Aromes de nostra Terra”, Bartomeu Jaume C40-046 =0-1+1=0-1+1+2+2+1+2=0+2-2
Cavallets d'Artà (Tonada del ball) C40-059 =0-2-1+1+2-2-1+3
Demà dematí garrida Martí, Toni C40-069 =0=+2+1=0=-1-2=0+2+1-1
Tonada del cullir oliva Martí, Toni C40-078 =0=0+2+2-2+3-1-2

Bibliografía

Muestra 1 - 1 de 1
Autor Título Año de publicación Tipo de publicación Área geográfica del contenido
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985 Libro Balears/Baleares, Mallorca

Cómo citar

Emilio Ros-Fábregas, Antoni Llofriu, "Concurso C40", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 15 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/source/96