Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C40

Año: 
1949
Número de piezas: 
171
Descripción física: 

Caja grande verde que contiene los materiales de los concursos 40 y 43 correspondientes a Mallorca. El material del concurso 40 consiste en un cuaderno tamaño folio con cubiertas con la inscripción en dorado “L’essencia de Mallorca”. Contiene textos mecanografiados, melodías con notación musical y dibujos de los vestidos y bailes.

Observaciones: 

El lema de este cuaderno presentado a concurso es “Conservem el bé que hem rebut que no hagim de plorar en haverlo perdut”. Obtuvo un premio extraordinario de 4000 pesetas (“Fuera de concurso por haber llegado tarde”).

Otros documentos: 
Autor/a de la entrada: 

Lista de piezas

Muestra 1 - 100 de 114 piezas.
Título Informante ID de la piezasort ascending Íncipit musical
En Pep Gonella Estarelles, Andreu C40-117 +5=0=0=0=0-1-4+2=0-2
A la vorera de mar [Legenda marinera] C40-116 +1+2+7-3-4-1-4+4-2+3-6+3-2+4-2+3-6+3-2
M'envien a escoleta C40-115 +5-2+2-3-2-3+3-2-1+1+4-3-3
Quin maridet Puig, Carme C40-114 -1-2-2-2-1-2-2+2+2
Sant Josep s'aixeca a l'auba C40-113 =0=0-2+2+1+2=0-3+1+2+2=0=0=0-2-3
Tot lo dia sent cridar Nadal, Maria C40-112 +5=0=0=0=0+2+2-2-2=0
El nin petit no té soneta Verd, Sra. C40-111 =0+2+1=0=0-3+2+1=0-3+2+1+2-1-2+1+2-2-1-2
Dormiu petitó Verd, Sra. C40-110 +2+1-1+1-1=0=0-2+2+3-2-1-2
No-ni-no Nadal, Maria C40-109 +2-2-1-2+3-1=0-2+2+1=0-1-2-2
Jo tenia un moixet magre Roca, Maria del Carme C40-108 +2+1-1+3=0-1+1-1-2
Son, vine Roca, Maria del Carme, Roca, Joan C40-107 +3-2=0=0-1-4=0+4+3=0=0-1-4
Entre la mar i l'arena Nadal, Maria, Taverneta, Margalida C40-106 +2+1-1+1+2+2-3+1+2+2-2+2-2-2-2
La pastarada [Tonada de pastar] Muntaner, Antoni, Estarelles, Andreu C40-105 +3=0-3+3-3+3-2+2+2-4-3+3-1-4+4-2
Tonada matancera Jaume, [?] C40-104 -1+1+2-3+1-1+1+2-3=0=0+1
Tonada matancera Roca, Maria del Carme C40-103 =0=0-3=0-2+2+1-3=0+2+1=0-1+1+2-2-1
Si vos toquen a sa porta Estarelles, Antonia C40-102 +2+1-1-2=0=0=0-2+2+2
N'Aristòtil va trobar (Cançó de festejar) Nadal, Josep C40-101 +1-1-+2+1+2-2+2-2-1-2+2
No sabia que cosa era (Tonada del llenyeter) Taverneta, Bartomeu C40-100 +1-1-3+3=0=0=0+2-2-3
Des bons tonadors (Tonada de la Tosa) Bibiloni, Joan C40-099 =0=0+2+2-2-2+2+2+3+2-2-3-2
Sa tonada del munyir Vascuñana, Encarnació, Nadal, Margalida, Nadal, Catalina, Nadal, Francisca C40-098 +2+1-1-2+2-2-1+1-5+4+1
Mon pare carbó va fer (Tonada del Carboner) Nadal, Maria, Sabater, Antonia C40-097 +5=0+1+2-4+2-3+3-2-1+1
Que estava de bé (Tonada del batre) C40-095 +4=0=0=0=0+1-2-2-2=0-2+3-1-2
Si no fos pes carretó (Tonada del batre) C40-094 +2+1=0=0-3+2+1+2-2+2-2-1-2+2+1-1-2
Per batre en el mon (Tonada del batre) Estarelles, Andreu C40-093 +1-1-2ç2-2-1+1-1+1+2-2-1-2+2
Tots es cards (Tonada del segar) Mir, Joan C40-092 +1+2+2-2-2+2=0
Saps els segadors (Tonada del segar) Socies Vermei, Joan C40-091 +2+2+1=0=0=0-5+5+3=0-1+3-2-1-2
Tots es cards (Tonada des batre) C40-090 +1+2+2-2-2-1=0+1+2+2=0=0=0-2-3
Oup C40-089
Ses donetes veies [Cançó d'entrecavar] Pujol, Maria C40-088 -2-1-2+2=0+1-1-2-2-1+1
Tonada de etsecaiar Nadal, Joan C40-087 -2=0+3+4=0-2-2-3
Tonada de etsecaiar Martí, Toni C40-086 +3=0=0-4-1+1-1-2-2+2
Mateixa de cullir oliva Aplec Folklòric de Bunyola, Negre, Miquel C40-085 =0=0=0=0+4+1-3+2-4+4+1-3+2-4+4-4
La vida del tafoner Nadal, Bartomeu C40-084 +2+2-4+2+2+3-1-2-2
Sor Tomaseta C40-083 -3+1+2=0+2-2+2-2-2-1
A la ciutat de Nàpols C40-082 =0=0=0+2-2-2-1
Madò Catalina Crista, Catalina C40-081 =0=0=0=0-1-2-2+2+2-4-3+1+2
Tenc un saio maio Crista, Catalina C40-080 -2+2+1+2=0+2+2+1-3-2
Codolada de les transformacions Aplec folklòrik "Flor de Murta", Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-079 +5+3-1+3-1-2-4+1=0+4-2-2-1
Tonada del cullir oliva Martí, Toni C40-078 =0=0+2+2-2+3-1-2
Engegada del bestia [Engegada del bestiar] Bibiloni, Joan C40-077 +1+2-2+12-3+3-2-1+1-1-2
Jota d'es Figaral C40-075 +1+4-2+2-5+3-2
El pobre figaraler Socies Vermei, Joan C40-074 +3-1+3=0-3+1+2-2-1-2
Una figa per ser bona Aplec folklòrik "Flor de Murta" C40-073 +2+1+2=0=0-2+2-2-1-2+2
Noltros venim de vermar Reynés, Bartomeu C40-072 +5+2-2=0-1-2+2-2
Oh, Jesuset Capó, Joan C40-071 +1-1=0-2-2+4
Mateixa de les Vermadores C40-070 +3-2-1+1-3+3+4-2-2+2
Demà dematí garrida Martí, Toni C40-069 =0=+2+1=0=-1-2=0+2+1-1
Jo llaurava Mir, Joan C40-068 +3=0=0=0-1+1+2-2-1-2+2+1
Demà dematí Mir, Joan C40-067 +3+4=0-4+4-2-2+2-2-1
Des que vos no sou amada Estarelles, Andreu C40-066 +2+1+4-2-1+3-2-1-2-2+2
Roja, serva es solc C40-065 +5-1-2-2=0=0+7
Vou-ver-i-vou C40-064 +2+1-1-2+2-3=0=0+1+2+1+2+2
Cant de la Sibil·la C40-063 -1-2+2+1+2+2-2-2+2+2+1+3-1
Ara vé Nadal / D'avui a vint dies C40-062 -2-1+1+2=0+2+2+1-3-2
Santa Catalina C40-061 =0+2=0-2-3
Cavallets d'Artà (Ball de les reverències) c40-060 +5=0-1+1-3-2-3+3-2
Cavallets d'Artà (Tonada del ball) C40-059 =0-2-1+1+2-2-1+3
Cavallets de Pollensa (Ball de l'Ajuntament) C40-058 -1+1-1-2+2-2-2-2-1
Cavallets de Pollensa (Ball de la Processó) C40-057 +2+2+1+2+2+2+1+2-3+1
Ball de les Àguiles (Taules 2) C40-056 =0=0=0=0-5+1+2-3+1+5
Ball de les Àguiles (Taules 1) C40-055 =0+2+2+1-1-2+2-4
Ball de les Àguiles (processó) C40-054 =0+2+2-2-2+2-7
Cavallets de Felanitx C40-053 +1+2=0+2+2+1-3-2
Els Cossiers C40-052 -2+2=0-2+2+2-7
Ball de ses xapetes Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-051 +3-2=0-3-4+7+4-2=0-3-4
Jota de sa Potada Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra”, Aplec “Parado de Valldemosa” C40-050 +2-2-1-4=0+2+2=0+1+2+2-2-2
Toni Moreno Aplec Folklòric de Bunyola, Estarelles Marquès, Guiem, Negre, Miquel C40-049 =0+2+1-1-2+2+1=0=0=0+2-2-1
Bolero de sa neu Albertí, Antoni, Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-048 =0=0=0+1=0=0=0+2+1-1-2+2-4-2-1-2+2-4
Ball de sa ximbomba Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-047 +5-1+1+2-3+1-5+3-1-4+2+1
Parado de Valldemossa Aplec “Aromes de nostra Terra”, Bartomeu Jaume C40-046 =0-1+1=0-1+1+2+2+1+2=0+2-2
Jota mallorquina / Cota mallorquina C40-045 -2+2+1+2-2-1-2-2
Una rosa en cada galta (mateixa) C40-044 -2-1-2+1-1+2-2-2
Bolero de Sen Pere Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” C40-043 +2+1+2-2-1+1-1-2
Copeo de Sineu Aplec “Parado de Valldemosa” C40-042 -12+2+2+1+2=0+2-2-2-1
Copeo C40-041 =0=0=0-12+2+2+1+2=0
Bolera Estarelles, Andreu C40-040 -5+5+4+3+2=0-2-2-1+1
Bolero de s'Hort d'en Boira (bolero fogós) Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-039 -5=0+5-5=0-3-4=0-1+6
Passada (motivo de bolero) C40-037/38 +7=0=0-2-1-2-2
Bolero C40-036 +5=0+4=0+3=0+5-17+7+3
Introducció (tonada de xeremies) Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-035 =0=0-1-2-2-5+2-4+1-3+1
Sonada de l'Oferta Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-034 +2-2-1+1+2+2-2+2-2-2=0
Ses Corregudes Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-033 -1+1+2+2-2-2-1+1+2+2+1+2
Sonada (pastoril) C40-032 +5-2+2-3+1-3-3+3-2=0-1+1
Entre Sant Jaume i Sant'Ana C40-031 +5=0+2+2-2-2+4+3=0
No cregueu que es mocador el dugui per fantasia Estarelles, Antonia C40-030 +2+1+2-2-1+1+2-2-1-2
Quan pens que te n'has d'anar C40-029 =0=0=0=0=0-2+2-2-1=0
Corp, milana C40-028 =0=0+5-5=0=0=0+5
Caragol treu banya C40-027 +5+2-2-5=0+5-1+1+2-2-5
Cant de la rossinyola C40-026 =0=0=0=0=0-1-2+3=0=0
Primavera Palou, Catalina C40-025 +1+2+2-4+2-3+1-1-2+2
Panades nos hau de dar C40-024 +5=0+7=0=0-2-3-4+5+4
Ses sales Estelrich, Josep C40-023 +2+2+1+2-2-1-2-2+4+1-1
Panades nos hau de dar (Deixem lo dol) Rosselló, Joan C40-022 +1+2+5-1-2-2-3+3-2-1
Si no mos dau panada (Deixem lo dol) Roca, Anita C40-021 -1=0-2-5+5=0+2=0+1
Venim ja d'una casa Verd, Sra. C40-020 +5+4-2-2-2-1-2-3+3+5
Es desig de tots seria Socies Vermei, Joan C40-019 +2+2+1-5+2+2+1-1+1-2
Deixem lo dol Socies Vermei, Joan C40-018 -4-1-2=0-1=0+1+2-4=0
En aquesta casa honrada Estelrich, Josep C40-017 +7=0-4+2-3+1-1-2+3-1
Es Pican-sal / Piquem sal C40-016 +2=0-2=0+2=0-2=0+2=0
Aranyetes surtiu C40-015 =0=0=0+2-3

Bibliografía

Muestra 1 - 1 de 1
Autor Título Año de publicación Tipo de publicación Área geográfica del contenido
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985 Libro Balears/Baleares, Mallorca

Cómo citar

Emilio Ros-Fábregas, Antoni Llofriu, "Concurso C40", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 16 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/source/96