Source navigation:
Piece navigation:


Concurso C40

Año: 
1949
Número de piezas: 
171
Descripción física: 

Caja grande verde que contiene los materiales de los concursos 40 y 43 correspondientes a Mallorca. El material del concurso 40 consiste en un cuaderno tamaño folio con cubiertas con la inscripción en dorado “L’essencia de Mallorca”. Contiene textos mecanografiados, melodías con notación musical y dibujos de los vestidos y bailes.

Observaciones: 

El lema de este cuaderno presentado a concurso es “Conservem el bé que hem rebut que no hagim de plorar en haverlo perdut”. Obtuvo un premio extraordinario de 4000 pesetas (“Fuera de concurso por haber llegado tarde”).

Otros documentos: 
Autor/a de la entrada: 

Lista de piezas

Muestra 1 - 100 de 114 piezas.
Títulosort descending Informante ID de la pieza Íncipit musical
A la ciutat de Nàpols C40-082 =0=0=0+2-2-2-1
A la vorera de mar [Legenda marinera] C40-116 +1+2+7-3-4-1-4+4-2+3-6+3-2+4-2+3-6+3-2
Al·lotes de Capdepera / Tonada de Darrers Dies (Carnaval) Riutort, Bartomeu C40-007 +5=0=0=0+4+3+2-2=0
Ara vé Nadal / D'avui a vint dies C40-062 -2-1+1+2=0+2+2+1-3-2
Aranyetes surtiu C40-015 =0=0=0+2-3
Ball de les Àguiles (processó) C40-054 =0+2+2-2-2+2-7
Ball de les Àguiles (Taules 1) C40-055 =0+2+2+1-1-2+2-4
Ball de les Àguiles (Taules 2) C40-056 =0=0=0=0-5+1+2-3+1+5
Ball de sa ximbomba Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-047 +5-1+1+2-3+1-5+3-1-4+2+1
Ball de ses xapetes Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-051 +3-2=0-3-4+7+4-2=0-3-4
Bolera Estarelles, Andreu C40-040 -5+5+4+3+2=0-2-2-1+1
Bolero C40-036 +5=0+4=0+3=0+5-17+7+3
Bolero de s'Hort d'en Boira (bolero fogós) Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-039 -5=0+5-5=0-3-4=0-1+6
Bolero de sa neu Albertí, Antoni, Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” C40-048 =0=0=0+1=0=0=0+2+1-1-2+2-4-2-1-2+2-4
Bolero de Sen Pere Aplec “Santa Bárbara de Bunyola” C40-043 +2+1+2-2-1+1-1-2
Cançó de les figues Socies Vermei, Joan C40-010 +8-3=0+2-4-1=0=0-2+10
Cant de la rossinyola C40-026 =0=0=0=0=0-1-2+3=0=0
Cant de la Sibil·la C40-063 -1-2+2+1+2+2-2-2+2+2+1+3-1
Caragol treu banya C40-027 +5+2-2-5=0+5-1+1+2-2-5
Cavallets d'Artà (Ball de les reverències) c40-060 +5=0-1+1-3-2-3+3-2
Cavallets d'Artà (Tonada del ball) C40-059 =0-2-1+1+2-2-1+3
Cavallets de Felanitx C40-053 +1+2=0+2+2+1-3-2
Cavallets de Pollensa (Ball de l'Ajuntament) C40-058 -1+1-1-2+2-2-2-2-1
Cavallets de Pollensa (Ball de la Processó) C40-057 +2+2+1+2+2+2+1+2-3+1
Codolada de les transformacions Aplec folklòrik "Flor de Murta", Aplec “Aromes de nostra Terra” C40-079 +5+3-1+3-1-2-4+1=0+4-2-2-1
Copeo C40-041 =0=0=0-12+2+2+1+2=0
Copeo de Sineu Aplec “Parado de Valldemosa” C40-042 -12+2+2+1+2=0+2-2-2-1
Corp, milana C40-028 =0=0+5-5=0=0=0+5
Deixem lo dol Socies Vermei, Joan C40-018 -4-1-2=0-1=0+1+2-4=0
Demà dematí Mir, Joan C40-067 +3+4=0-4+4-2-2+2-2-1
Demà dematí garrida Martí, Toni C40-069 =0=+2+1=0=-1-2=0+2+1-1
Des bons tonadors (Tonada de la Tosa) Bibiloni, Joan C40-099 =0=0+2+2-2-2+2+2+3+2-2-3-2
Des que vos no sou amada Estarelles, Andreu C40-066 +2+1+4-2-1+3-2-1-2-2+2
Dormiu petitó Verd, Sra. C40-110 +2+1-1+1-1=0=0-2+2+3-2-1-2
El nin petit no té soneta Verd, Sra. C40-111 =0+2+1=0=0-3+2+1=0-3+2+1+2-1-2+1+2-2-1-2
El pobre figaraler Socies Vermei, Joan C40-074 +3-1+3=0-3+1+2-2-1-2
El Rei Messies ha nat C40-001 +1+2+5-3+2-4+5=0-1-2+2-2
Els Cossiers C40-052 -2+2=0-2+2+2-7
En aquesta casa honrada Estelrich, Josep C40-017 +7=0-4+2-3+1-1-2+3-1
En Pep Gonella Estarelles, Andreu C40-117 +5=0=0=0=0-1-4+2=0-2
Engegada del bestia [Engegada del bestiar] Bibiloni, Joan C40-077 +1+2-2+12-3+3-2-1+1-1-2
Entre la mar i l'arena Nadal, Maria, Taverneta, Margalida C40-106 +2+1-1+1+2+2-3+1+2+2-2+2-2-2-2
Entre Sant Jaume i Sant'Ana C40-031 +5=0+2+2-2-2+4+3=0
Es desig de tots seria Socies Vermei, Joan C40-019 +2+2+1-5+2+2+1-1+1-2
Es Pican-sal / Piquem sal C40-016 +2=0-2=0+2=0-2=0+2=0
Introducció (tonada de xeremies) Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-035 =0=0-1-2-2-5+2-4+1-3+1
Jo llaurava Mir, Joan C40-068 +3=0=0=0-1+1+2-2-1-2+2+1
Jo tenia un moixet magre Roca, Maria del Carme C40-108 +2+1-1+3=0-1+1-1-2
Jota d'es Figaral C40-075 +1+4-2+2-5+3-2
Jota de sa Potada Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva”, Aplec “Aromes de nostra Terra”, Aplec “Parado de Valldemosa” C40-050 +2-2-1-4=0+2+2=0+1+2+2-2-2
Jota mallorquina / Cota mallorquina C40-045 -2+2+1+2-2-1-2-2
La pastarada [Tonada de pastar] Muntaner, Antoni, Estarelles, Andreu C40-105 +3=0-3+3-3+3-2+2+2-4-3+3-1-4+4-2
La Quaresma ja's passada Estarelles, Andreu C40-012 +1+2+2-2+2-2-3=0+1+2+2
La Sentència C40-011 -1-2+2+1=0=0=0=0
La vida del tafoner Nadal, Bartomeu C40-084 +2+2-4+2+2+3-1-2-2
M'envien a escoleta C40-115 +5-2+2-3-2-3+3-2-1+1+4-3-3
Madò Catalina Crista, Catalina C40-081 =0=0=0=0-1-2-2+2+2-4-3+1+2
Mateixa de cullir oliva Aplec Folklòric de Bunyola, Negre, Miquel C40-085 =0=0=0=0+4+1-3+2-4+4+1-3+2-4+4-4
Mateixa de les Vermadores C40-070 +3-2-1+1-3+3+4-2-2+2
Mon pare carbó va fer (Tonada del Carboner) Nadal, Maria, Sabater, Antonia C40-097 +5=0+1+2-4+2-3+3-2-1+1
N'Aristòtil va trobar (Cançó de festejar) Nadal, Josep C40-101 +1-1-+2+1+2-2+2-2-1-2+2
No cregueu que es mocador el dugui per fantasia Estarelles, Antonia C40-030 +2+1+2-2-1+1+2-2-1-2
No hi ha dissabte sens sol C40-013 +1+2+5-1-2-2-5+2+1
No sabia que cosa era (Tonada del llenyeter) Taverneta, Bartomeu C40-100 +1-1-3+3=0=0=0+2-2-3
No-ni-no Nadal, Maria C40-109 +2-2-1-2+3-1=0-2+2+1=0-1-2-2
Noltros venim de vermar Reynés, Bartomeu C40-072 +5+2-2=0-1-2+2-2
Oh, Jesuset Capó, Joan C40-071 +1-1=0-2-2+4
Oup C40-089
Panades nos hau de dar C40-024 +5=0+7=0=0-2-3-4+5+4
Panades nos hau de dar (Deixem lo dol) Rosselló, Joan C40-022 +1+2+5-1-2-2-3+3-2-1
Parado de Valldemossa Aplec “Aromes de nostra Terra”, Bartomeu Jaume C40-046 =0-1+1=0-1+1+2+2+1+2=0+2-2
Passada (motivo de bolero) C40-037/38 +7=0=0-2-1-2-2
Pecador no pequis pus C40-009 -1+1+2+1+2-2-3-1+1=0
Per batre en el mon (Tonada del batre) Estarelles, Andreu C40-093 +1-1-2ç2-2-1+1-1+1+2-2-1-2+2
Primavera Palou, Catalina C40-025 +1+2+2-4+2-3+1-1-2+2
Quan pens que te n'has d'anar C40-029 =0=0=0=0=0-2+2-2-1=0
Que estava de bé (Tonada del batre) C40-095 +4=0=0=0=0+1-2-2-2=0-2+3-1-2
Quin batlle tan rigurós Mir, Joan C40-004 +3-2-1-2-2=0-1+5-7
Quin maridet Puig, Carme C40-114 -1-2-2-2-1-2-2+2+2
Roja, serva es solc C40-065 +5-1-2-2=0=0+7
Sa pell d'es xot C40-014 +2-2+2
Sa tonada del munyir Vascuñana, Encarnació, Nadal, Margalida, Nadal, Catalina, Nadal, Francisca C40-098 +2+1-1-2+2-2-1+1-5+4+1
Sa ximbomba ja no sona C40-006 +2+2=0+1=0-1-2-1+4-2
Sant Antoni de Viana / El dimoni i Sant Antoni / A deset és Sant Antoni / Sant Antoni dau-nos coca Sancho, Francisca, Nadal, Guillem, Mir, Miquel C40-002 +1+2=0+2=0-2-3=0+1+2+2
Sant Antoni va per mar Riutort, Bartomeu C40-003 +2+1+2+2-2-2=0+5-3-3
Sant Josep s'aixeca a l'auba C40-113 =0=0-2+2+1+2=0-3+1+2+2=0=0=0-2-3
Santa Catalina C40-061 =0+2=0-2-3
Saps els segadors (Tonada del segar) Socies Vermei, Joan C40-091 +2+2+1=0=0=0-5+5+3=0-1+3-2-1-2
Ses Cases de Son Crespí Riutort, Bartomeu C40-008 +2+1-1+1-3+2-4+2+2-2
Ses Corregudes Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-033 -1+1+2+2-2-2-1+1+2+2+1+2
Ses donetes veies [Cançó d'entrecavar] Pujol, Maria C40-088 -2-1-2+2=0+1-1-2-2-1+1
Ses sales Estelrich, Josep C40-023 +2+2+1+2-2-1-2-2+4+1-1
Si no fos pes carretó (Tonada del batre) C40-094 +2+1=0=0-3+2+1+2-2+2-2-1-2+2+1-1-2
Si no mos dau panada (Deixem lo dol) Roca, Anita C40-021 -1=0-2-5+5=0+2=0+1
Si vos toquen a sa porta Estarelles, Antonia C40-102 +2+1-1-2=0=0=0-2+2+2
Som Marquès i no duc corona C40-005 -4-3-2-2-1=0+12=0
Son, vine Roca, Maria del Carme, Roca, Joan C40-107 +3-2=0=0-1-4=0+4+3=0=0-1-4
Sonada (pastoril) C40-032 +5-2+2-3+1-3-3+3-2=0-1+1
Sonada de l'Oferta Bibiloni, Joan, Sastre, Gabriel C40-034 +2-2-1+1+2+2-2+2-2-2=0
Sor Tomaseta C40-083 -3+1+2=0+2-2+2-2-2-1

Bibliografía

Muestra 1 - 1 de 1
Autor Título Año de publicación Tipo de publicación Área geográfica del contenido
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985 Libro Balears/Baleares, Mallorca

Cómo citar

Emilio Ros-Fábregas, Antoni Llofriu, "Concurso C40", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (fecha de acceso: 16 May 2021), https://musicatradicional.eu/es/source/96