Navigation (genres):


Canción dialogada

Remarks:

List of pieces

Displaying 1 - 30 of 30 pieces.
Titlesort descending Text incipit Music incipit Location (official) Source
Agur, adixkidia Agur, adixkidia, Yainkuak egun on +5=0=0+2=0-2-1=0+1=0+2=0=0 MISIÓN M05
Agur, Ixtebe Agur, Ixtebe +2=0-2-1+1+2+2-2-2-1 MISIÓN M05
Angeleta de Manresa. Adéu planta de marduix Adéu planta de marduix, la planta més estimada =0-2-2+4+1+2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Adéu siau clavellets Adéu siau clavellets, jo cada dia us regava =0+5+4+3=0-2-1 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada Adeusiau fadrinets que'l meu pare m'ha casada [No hay partitura] Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Angeleta baixa a l'hort Angeleta baixa a l'hort a despedir-se de ses flores =0+5=0+2=0-2-1 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Angeleta de Manresa Angeleta de Manresa a Tarragona n'és casada =0=0=0+3+2+2=0 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Angeleta se'n va a l'hort Angeleta se'n va a l'hor a despedir-se de les plantes [No hay partitura] Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé L'Angeleta de Cal Solé, de Cal Solé de la Plana -3+3-3+1-1-2+2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Cal Solé L'Angeleta de Cal Solé, de Cal Solé de la Plana =0-3=0-2+2+1-3 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa L'Angeleta de Manresa a Tarragona l'han casada =0+5-1+1+2+1=0 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. L'Angeleta de Manresa L'Angeleta de Manresa a Tarragona l'han casada =0+5+2+1+2=0+2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. L'Angeleta se'n va a l'hort L'Angeleta se'n va a l'hort a despedir-se de les plantes +2+1-3+5=0-2-1 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Un dia de bon matí Un dia de bon matí el meu jardí jo regava +5=0-1-4+2+2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Una cançó vull cantar no hi ha molt que n'és dictada =0+5-1+1+3-1 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Caterina se'n pentina (2). L'ingrata filla d'un pobre L'ingrata filla d'un pobre +1+2=0=0+2-2-3 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Depart. No t'espantis vida mia No t'espantis vida mia, que jo tornaré algun dia +5=0=0+2-3+1-5 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El bon cassador A la matinada fresca, sota la cueva +4+3=0=0=0=0-3 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El poder del cant. Ai fill meu quan tu vas néixer Ai fill meu quan tu vas néixer -2-1-2+2=0=0=0+1+2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El poder del cant. La mare sempre m'ho deia La mare sempre m'ho deia =0+5-1+1+2-2-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El poder del cant. Quan son pare se moria Quan son pare se moria =0+5=0=0=0+2-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El poder del cant. Quina cantaria mare, quina cantaria jo? Quina cantaria mare, quina cantaria jo? =0+5=0=0=0+2-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
El poder del cant. Una cançoneta nova bé la sentireu cantar Una cançoneta nova bé la sentireu cantar +4+3+5-1-4+2=0 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
L'Agneta, fugitiva (3). Sa mare ve de missa l'Agneta no trobà Sa mare ve de missa l'Agneta no trobà -2+2+2-2-2=0 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
La Climença de l'Espunyola Primer diumenge de maig l'Espunyola fa ballades =0=0+3+2-3-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Desperteu-vos lo meu pare +5=0+2=0=0+3-3 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
La mort i la donzella. Desperteu-vos lo meu pare Desperteu-vos lo meu pare +5=0=0+2=0=0+2=0 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Les atxiques de la vida Les atxiques de la vila i també les del raval +3+4-2+3-1-2-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Palomeia. Si hi havia un caballero Si hi havia un caballero s'ha enimorat d'una dama +1+2=0+2+2+3-2 Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01
Santa Agnès. Allí està l'Agnès en cambra daurada Allí està l'Agnès en cambra daurada [No hay partitura] Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01

How to cite

"Canción dialogada", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 14 Dec 2018), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/6879