Collaborating institution >

Institut d'Estudis Catalans (IEC)

Desde 2018, el Institut d'Estudis Catalans, a través del proyecto Fontes Musicae Cataloniae: catalogació, edició i difusió dels repertoris compositius, iconogràfics i de tradició oral de Catalunya (1450-1950) [PRO2018-S01; IP Josep Mª Gregori, colaboradores Jordi Ballester y Emilio Ros-Fábregas (https://fontes-musicae-cataloniae.iec.cat/)], aporta una ayuda a Mariona Reixach Rafael para catalogar el repertorio inédito en catalán del Cançoner Higini Anglès. 

Submission’s author: 

List of sources

Displaying 1 - 1 of 1