Location >

Mallorca

List of pieces

Displaying 1 - 10 of 470 pieces.
Title Text incipit Informant Source Audio
Pare nostros a barcelles Pare nostros a barcelles Vanrell, Na Catalina CONCURSO C43
Figaralera [Figueralera] Sa nostra figueralera ha caiguda d'un cimal Aplec “Aires de Muntanya del poble de Selva” CONCURSO C43
Tonada de cullir figues Sa nostra figaralera ha caiguda d'un cimal Damià de Sa Font Seca CONCURSO C43
Tonada d'es vermar Venim de sa vermada Payeres, P. Joan CONCURSO C43
Cançó de vermar En entrar per dins la vila Payeres, P. Joan CONCURSO C43
Altra variant de vermar Diuen que en anar a vermar Parera, Mosén, Payeres, P. Joan CONCURSO C43
Altra variant de vermar [2] Venim, venim de la veremada Bennasser, Lloïsa CONCURSO C43
Trascolar Sant Antoni gloriós guardau-nos aqueixa bota Torres, Bartomeu CONCURSO C43
Tonada de llaurar S'aigo millor de Mallorca passa pel nostro carrer Alzamora Llaneres, Toni CONCURSO C43
Llaurar M'han dit que llogat estava Suau, Catalina, Damià de Sa Font Seca CONCURSO C43

List of researchers

Displaying 1 - 3 of 3
Name Researcher data
Estarellas Pasqual, Andreu (1890-1981) (Bunyola, Mallorca, 1890 — Bunyola, 1981) [field_references]
IJzerdraat, Bernard (1926-1986) [field_references]
Roselló Roselló, Ramón [field_references]

List of publications

Author Title Year of publicationsort descending
NOGUERA I BALAGUER, Antoni Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares en la Isla de Mallorca 1893
NOGUERA I BALAGUER, Antoni Memoria sobre los cantos, bailes y tocatas populares de la Isla de Mallorca 1893
DURAN, Miquel Cançons amoroses 1900
CORTES, Manuel Folklore mallorqui. Cansons foravileres 1900
BAUZÁ ADROVER, Cosme Flors semprevives : Recull de cants populás [sic!] en mallorquí 1911
LOHSE-BARRELET, Mina Mallorkinische Volkslieder und Tänze 1922
FORTEZA Bartomeu Cançons mallorquines 1924
MOLL CASANOVAS, Francesc de Borja Cançons populars mallorquines i amoroses 1934
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Chant à Majorque 1953
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Folklore de Mallorca: Danzas. Música. Ritos y costumbres 1975
JULIÀ I PROHENS, Miquel Mallorca. Cançons tradicionals amb accords de guitarra 1977
JANER MANILA, Gabriel Sexe i cultura a Mallorca: el cançoner 1979
MOLL CASANOVAS, Francesc de Borja Cançons populars de Mallorca 1979
MASSOT I MUNTANER, Josep Bibliografia de la cançó popular mallorquina 1981
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu El pastor: La poesía, la música, costums i tradicións del pastor de Mallorca 1981
GINARD BAUÇA, Rafael El Cançoner popular de Mallorca 1981
GALMÉS I RIERA, Jaume Cultura Popular Mallorquina: Aplec de Pautes (I) 1982
BARCELÓ MAYRATA, Jaume, FORTEZA BONÍN, Lluís Cançons i jocs populars de Mallorca 1983
MASSOT I PLANES, Josep Cançoner musical de Mallorca 1984
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'Essència de Mallorca. Recull de costums i tonades. Any 1949. 1985
ESTARELLES PASCUAL, Andreu L'essencia de Mallorca: recull de costums i tonades: any 1949 1985
COMPANY FLORIT, Joan Aportacions a l'estudi de la música mallorquina del s. XIII al s. XVI 1986
MÒJER I NOGUERA, Joan Cançons populars mallorquines 1988
GALMÉS I RIERA, Jaume Cultura Popular Mallorquina: Aplec de Pautes (II) 1989
JANER, Maria de la Pau Música en Mallorca: la voz de la isla 1992
ENSENYAT ESTRANY, Bartomeu Mallorca canta 1993
GILI FERRER, Antoni Aportació al cançoner popular de Mallorca (4 vols.) 1994-1997
JANER MANILA, Gabriel Les cançons erótiques del camp de Mallorca 1995
CARDELL I TOMÀS, Sebastià Cançons populars mallorquines 1998
PARETS I SERRA, Joan Aportacions musicals impreses des de Sineu: balls, canyons, tonades i goigs: Catàleg i bibliografia 1998
JULIÀ I PROHENS, Miquel Cançoner tradicional de Mallorca 1998
CANYELLES, Eugeni, CRESPÍ, Francesc La música popular a Mallorca 2001
ARTIGUES FLORIT, Francesca Els cordòfons sense mànec. L´arpa a Mallorca 2004
PIZÀ, Antoni Alan Lomax. Mirades. Músics i gent de Mallorca, Eivissa i Formentera = Miradas. Músicos y gente de Mallorca, Ibiza y Formentera = Glances. Musicians and people of Mallorca, Ibiza and Formentera 2006

Documents

Displaying 1 - 39 of 39
Document ID Title Type of document Date
AFC 2004/004: MS 03.05.61 Correspondencia entre Alan Lomax, Norberto Bastante, el señor Manrique y otros Letter 1956/03/31
AFC 2004/004: MS 03.05.32 Tarjeta de visita de Salvador Beltrán Card (tarjeta de visita) 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.05.28 Cartas de Baltasar Pinya (Cossiers de Manacor) para Alan Lomax Letter, Pamphlet 1953/05/21
AFC 2004/004: MS 03.05.27 Cartas de Alan Lomax para Baltasar Pinya (Cossiers de Manacor) Letter 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.05.20 Invitación al Festival de Folklore de Palma para Alan Lomax Letter 1952/06/10
AFC 2004/004: MS 03.05.17 Correspondencia entre Alan Lomax y Sebastià Ordinas y carta de R. Santamaría Letter 1956/08/03
AFC 2004/004: MS 03.05.04 Historia del grupo Aires del Pla y correspondencia entre Alan Lomax y Grabriel Mayans Letter, Pamphlet 1953/05/16
AFC 2004/004: MS 03.05.03 Correspondencia entre Alan Lomax y Catalina Mateu Letter 1953/12/28
AFC 2004/004: MS 03.04.85 Correspondencia entre Alan Lomax y Juan Llaneraz Letter 1953/05/15
AFC 2004/004: MS 03.04.84 Correspondencia entre Alan Lomax y Miguel Llabrés Card (tarjeta de visita), Letter 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.82 Carta de Alan Lomax para Juan Lesta Bill, Letter 1958/06/24
AFC 2004/004: MS 03.04.77 Correspondencia entre Alan Lomax y José Iranzo Letter 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.76 Carta de Bernard IJzerdraat (1926-1986) para Alan Lomax Letter 1952/06/05
AFC 2004/004: MS 03.04.71 Carta de Alan Lomax para el director del grupo de coros y danzas de la Sección Femenina de Burgos Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.70 Carta de Alan Lomax para [Anna Maria Garcés] Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.58 Carta de Alan Lomax para Antonio Galmes Riera Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.57 Información sobre el grupo folklórico Flors del Salt (Educación y Descanso) y correspondencia entre Alan Lomax y su director Letter, Pamphlet 1953/05/15
AFC 2004/004: MS 03.04.47 Correspondencia entre Alan Lomax y Bartolomé Estaràs Letter 1956/02/12
AFC 2004/004: MS 03.04.42 Correspondencia entre Alan Lomax y Bartomeu Ensenyat Estrany Contract, Letter 1952/07/08
AFC 2004/004: MS 03.04.34 Carta de Alan Lomax para José Sebastián Banderán Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.32 Carta de Miguel Colom para Alan Lomax Letter 1953/05/16
AFC 2004/004: MS 03.04.31 Carta de Alan Lomax para Joan Coll i Fuster Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.04.26 Correspondencia entre Alan Lomax y María Capó Letter 1953/05/20
AFC 2004/004: MS 03.04.19 Correspondencia entre Alan Lomax y Dina Moore Bowden Letter 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.26 Libro turístico sobre Mallorca Book, Booklet 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.23 Folletos y programas de fiestas Pamphlet 1951-1953
AFC 2004/004: MS 03.03.19 Folletos variados incluyendo uno del Díptico impreso de la Agrupación de Coros y Danzas con Rondalla de Educación y Descanso de Zaragoza Card (tarjeta de visita), Pamphlet 1952
AFC 2004/004: MS 03.03.13 Libro de un viaje a Bélgica de la Agrupación Dansadors de la Vall d'Or Booklet 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.03.04 Libro sobre Mallorca y Fray Junípero Serra Booklet 1952 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.72 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Granada, Mallorca y Aragón Recording project 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.71 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Menorca y Mallorca Recording project 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.69 Notas de Alan Lomax sobre grabaciones de Mallorca e Ibiza y Congreso y Certamen Internacional de Folklore de Palma de Mallorca en 1952 Pamphlet, Recording project 1953 aprox.
AFC 2004/004: MS 03.02.46 Cuaderno con letras de canciones de ximbomba (Mallorca) Notebook, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.45 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca) Notebook, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.44 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 3) Notebook, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.43 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 2) Notebook, Song lyrics 1952/07
AFC 2004/004: MS 03.02.42 Cuaderno con letras de canciones (Mallorca 1) Notebook, Song lyrics 1952/06-07
AFC 2004/004: MS 03.02.28 Notas de campo y diarios de Alan Lomax y Jeanette Bell en Aragón y Castilla y León Diary, Notebook 1952/10
AFC 2004/004: MS 03.02.13 Cuaderno de campo de Alan Lomax en Mallorca y Valencia Notebook 1952/06-07

Bibliography

Displaying 1 - 10 of 34

Details

City and publisher: 
Subject location: 
Type of publication: 
Annotation: 
Vol. 1 (1994). Amoroses; Vol. II (1995). Animals, arts i oficis, astres temps, camperoles, casa i vestit, danses, endevinalles i humorístiques i satíriques; Vol. III (1996). Infantils, localitat, marina i pesca, narratives, noms personals, religioses, vida humana; Vol. IV (1997; 218 pp.). Glosades, codolades i romancer
Language of the publication: 
1994-1997

Details

Journal volume and issue: 
20/20
Range of pages: 
9-16
Subject location: 
Type of publication: 
Annotation: 
Este número de la revista "Etudis Baleàrics" lleva por título "Musica antiga a Mallorca"
Language of the publication: 
1986

Details

Title of the collective volume: 
I Jornades d'Estudis Locals en Memòria de Josep Capó i Juan: 15 i 16 de març de 1997
Range of pages: 
143-146
Subject location: 
Type of publication: 
Language of the publication: 
1998

Details

Journal: 
Journal volume and issue: 
12
Range of pages: 
223-235
City and publisher: 
Subject location: 
Type of publication: 
Annotation: 
Ejemplar dedicado a: Economía, cultura i sociedad en Mallorca e Ibiza
Language of the publication: 
1981

Details

Title of collection: 
Range of pages: 
186
Subject location: 
Type of publication: 
Annotation: 
Prólogo I, de Baltasar Bibiloni Llabrés; Prólogo II, de Antoni Martorell i Miralles
Language of the publication: 
1998

Details

Journal volume and issue: 
191
Range of pages: 
4
Subject location: 
Type of publication: 
Language of the publication: 
1900

Details

No. of pages: 
123
Subject location: 
Type of publication: 
Annotation: 
"Prólogo" de Josep María Llompart
Language of the publication: 
1983

Details

Journal volume and issue: 
2
Range of pages: 
97-111
Subject location: 
Type of publication: 
1924

Details

No. of pages: 
126
City and publisher: 
Subject location: 
Type of publication: 
Language of the publication: 
1979

How to cite

"Mallorca", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 08 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3090