Location >

Galicia/Galiza

List of pieces

Displaying 11 - 20 of 1472 pieces.
Titlesort descending Text incipit Informant Source Audio
A filla do zapateiro A filla do zapateiro por ben bonita que sea Fernández Vega, Armando MISIÓN M59
A flor da y-agoa Mañanciñas de San Xoan Costa Rodríguez, Adriana MISIÓN M59
A fonte do salgueiriño Miña nai mandoume á fonte, á fonte do salgueiriño Sánchez Mosquera, Dolores MISIÓN M46
A gaita de Bartolo Chanfoneteille a gaita Porto Villar, Alicia MISIÓN M47
A gracia de cantar ben A gracia de cantar ben Sánchez Mosquera, Dolores MISIÓN M46
A la orilla del río A la orilla del río Juanito llora Lago Suárez, Carmen MISIÓN M47
A la puerta de un molino A la puerta de un molino Rodríguez Núñez, Angustias CONCURSO C55
A la puerta estamos A la puerta estamos y cantar queremos Gaspar Novoa, Ángela MISIÓN M62
A la Virgen del Carmen A la Virgen del Carmen le han hecho un manto Novoa Arechaga, Isabel MISIÓN M62
A Lavandeira Era unha noite de lúa Armesto López, Esperanza MISIÓN M62

List of publications

Author Title Year of publication
COSTA CLAVELL, Xavier Bandolerismo. Romerías y jergas gallegas 1980
COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luis A música popular 1997
COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luis Algunhas cuestións de teoría e de método verbo da investigación da música de tradición oral en Galicia 2002
COSTA VÁZQUEZ-MARIÑO, Luis Lomax en Galicia, 50 años después: Alan Lomax, in memoriam 2004
COTARELO VALLEDOR, Armando Cancioneiro da Agulla. Enxergado con doas do pobo 1930, 1931
COTARELO VALLEDOR, Armando Cancioneiro da Agulla 1984
ECHEVARRÍA BRAVO, Pedro Las cántigas de cego a través de la zanfona 1963
ESTÉVEZ VILA, Xaime Aplicación didáctica de la música popular gallega grabada y editada en España (1975-2000) 2006
FABEIRO GÓMEZ, Manuel Cancionero de Muros 1955
FAÍLDE DELGADO, Moncho A música celta galega ou a globalización da música tradicional en Galicia 2001
FELGUEIRAS, Guilherme Cancioneiro popular transmontano e alto-duriense 1960
FERNÁNDEZ ESPINOSA, Luis María Canto popular gallego 1922
FERNÁNDEZ DEL RIEGO, Francisco A música popular galega 1959
FERNÁNDEZ ESPINOSA, Luis María Canto popular gallego (Colección de temas musicales y coplas gallegas) 1940
FERNÁNDEZ POUSA, Ramón Cancionero gallego de Bernal de Bonaval 1955
FERNÁNDEZ SENRA, María Dolores, FERNÁNDEZ SENRA, Xulio Cancioneiro popular da provincia de Ourense 1997
FILGUEIRA VALVERDE, José Cantigas gallegas escolleitas 1972 (Noviembre)
FILGUEIRA VALVERDE, José Cancioneiriño de Compostela 1932
FILGUEIRA VALVERDE, José Cancioneiro novo de Compostela 1969
FILGUEIRA VALVERDE, José O himno galego: da "Marcha do reino de Galicia" a "Os pinos" 1991
FORNEIRO BARANDELA, Isaac Cantigas populares de Cedeira 1932
FOXO, Xosé Lois, RODRÍGUEZ CRUZ, Xosé Cantares da Terra das Frieiras. Vol. 1: A Gudiña, por Xosé Lois Foxo; estudio etnográfico por Xosé Rodríguez Cruz 2003
FRAGUAS FRAGUAS, Antonio La Virgen en el cancionero popular gallego 1960
FRAGUAS FRAGUAS, Antonio Aportacións ó cancioneiro de Cotobade 1985
PENA, Joaquim, ANGLÈS, Higini, QUEROL GAVALDÀ, Miquel Galicia 1954
GALLEGO, Juan María De nuestra tierra. Sabor y lozanía de la canción popular gallega 1944 (17 de mayo)
GARCÍA ALÉN, Alfredo A alfarería na literatura popular galega. Cantigas, refranes. Frases e modismos. Adiviñas. Fórmulas dos pícaros. 1980
GARCÍA DE LA PARRA TÉLLEZ, Benito Cantos populares gallegos 1923
GARCÍA DE LA PARRA TÉLLEZ, Mónica Folklore musical. Pequeño esbozo de la canción gallega 1934 (25 de julio)
GARCÍA LORCA, Federico Primeras canciones: Seis poemas galegos. Poemas sueltos. Colección de canciones populares antiguas 1981
GÓMEZ CARRILLO, Enrique El alma gallega y la música popular 1916
GONZÁLEZ BLANCO, Edmundo La música gallega 1933
GONZÁLEZ PÉREZ, Clodio, et al. Cancioneiro popular das parroquias de Augasantas, Costa, Ermedelo, Leroño e Urdilde (Rois) 1985
O Feito Diferencial Galego na Música (relatorios do Encontro O Feito Diferencial Galego na Música, celebrado na sé do Museo do Pobo Galego en Santiago de Compostela os días 15-18 de decembro do 1997) 1998
Fuxan os Ventos (grupo musical) Música popular galega. 1. Galicia canta o neno i á xente de aldea, que sabe conserva algo importante da nosa cultura. 1979
PENA, Joaquim, ANGLÈS, Higini Galicia 1954
GONZÁLEZ RODRÍGUEZ, Daniel Cantos populares gallegos 1920
GONZÁLEZ RUADA, Daniel Así canta Galicia. Cancionero popular gallego 1963
GROBA GONZÁLEZ, Xavier Guía para a clasificación da música gallega 1993
GROBA GONZÁLEZ, Xavier Cap. 6. El estudio de la música tradicional gallega y el canto de tradición oral 1998
GROBA Y GROBA, Rogelio Canciones de Galicia 1975
GROBA Y GROBA, Rogelio Galicia cantada 1984
GROBA Y GROBA, Rogelio Un discurso esquecido 2003-2005
HIDALGO MONTOYA, Juan Galicia 1976
HIDALGO MONTOYA, Juan Cancionero musical de Galicia 1944
DE LA IGLESIA, Antonio El idioma gallego: Su antigüedad y vida 1886
IGLESIAS VILARELLE, Antonio Músicos y danzantes 1949
INZENGA [Y CASTELLANOS], José Cantos y bailes populares de España: Galicia 1888
INZENGA, José La música popular en Galicia 1881
INZENGA, José Galicia 1888

Pages

Bibliography

Displaying 11 - 20 of 124

Details

Ed. / Coord.: 
City and publisher: 
Subject source: 
Subject location: 
Type of publication: 
2003

Details

Journal volume and issue: 
0
No. of pages: 
14-22
Subject location: 
Subject genre: 
Subject musical instruments: 
Type of publication: 
1980

Details

City and publisher: 
Subject location: 
Type of publication: 
1951

Details

Journal: 
Journal volume and issue: 
506-507
Range of pages: 
7-8
Subject location: 
Type of publication: 
1989

Details

Subject location: 
Annotation: 
Tesis doctoral, Universidad Nacional de Educación a Distancia (2006)
2006

Details

Journal: 
Journal volume and issue: 
64
Range of pages: 
153-173
Subject location: 
Type of publication: 
1979

Details

Title of the collective volume: 
Actas del I Congreso Nacional de Musicología (Zaragoza: 1979)
Range of pages: 
365-369
Subject location: 
Type of publication: 
1981

How to cite

"Galicia/Galiza", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 06 May 2021), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/1561