Navigation (locations):


Odèn, Lleida

Remarks:

The section about Odèn (Lleida) in the description of Mission 01 by Anglès and Bohigas (1922) is found in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), Vol. I, Fascicle II, pp. 120-125; see below.

List of sources

Displaying 1 - 1 of 1

List of pieces

Displaying 1 - 13 of 13 pieces.
Titlesort descending Text incipit Informant Source
A la batalla del rei A la batalla del rei molts n'hi van no'n tornen gaires Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
A les bogues? de França A les bogues? de França, lireta liró Orrit, Paula Z1922 Cançoner Higini Anglès
A les vogues[?] de França A les vogues[?] de França si n'hi ha una presó Puigpinós, Dolors Z1922 Cançoner Higini Anglès
Angeleta de Manresa. Una cançó vull cantar Una cançó vull cantar no hi ha molt que n'és dictada Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
Blancaflor Brodava la Blancaflor Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
El capitel·lo A la vileta de Reus Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
El poder del cant. Quan son pare se moria Quan son pare se moria Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
El rei mariner. A la voreta del mar A la voreta del mar n'hi ha una donzella Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
L'esposa morta que parla El comte se'n va a la guerra Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
L'estudiant de Vich. Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Una cançó vull cantar una cançó molt pulida Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès
Testament d'Amèlia. N'han renyit mare i filla N'han renyit mare i filla n'han renyit promptament Puigpinós, Dolors Z1922 Cançoner Higini Anglès
Testament d'Amèlia. Si n'ha caiguda malalta la filla de nostro rei Si n'ha caiguda malalta la filla de nostro rei Orrit, Paula Z1922 Cançoner Higini Anglès
Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Una matinada fresca de matí me'n vaig llevar Besora, Rosa Z1922 Cançoner Higini Anglès

How to cite

"Odèn, Lleida", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 21 Apr 2019), https://musicatradicional.eu/taxonomy/term/3746