Source navigation:
Piece navigation:


Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), Missió 01

Year: 
1922
Researcher: 
No. of pieces: 
1255
Remarks: 

This entry (under construction) is a test to incorporate, on an ongoing basis, transcriptions of pieces from the missions undertaken between 1922 and 1936 for the Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), the most important collection of Catalan traditional songs.  Higini Anglès and Pere Bohigas were responsible for collecting in 1922 the music and text, respectively, of more than a thousand pieces that constitute Mission 01. These missions, whose original, manuscript materials are now at the Abbey of Montserrat, were the precursors of the folk missions of the CSIC (1944-1960) subsequently commissioned by the Spanish Institute of Musicology, whose director Higini Anglès had participated in the OCPC. For a description of the journey undertaken by Anglès and Bohigas through the regions of Solsonès (province of Lleida, 10 July — 7 August, 1922) and El Berguedà (province of Barcelona, 20 September — 4 October, 1922), see the report (Memòria) of this Mission 01 in Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

The transcriptions of the music of Mission 01 presented here are based on the microfilmed, manuscript materials of the OCPC (Series C: C-1, C-2, C-3) found at the Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles [reels] 28 and 29. 

 

Aquesta entrada (en construcció) és una prova per incorporar, progressivament, transcripcions de les peces de les missions realitzades entre 1922 i 1936 per l’Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la col.lecció més important de cançons tradicionals catalanes. Higini Anglès i Pere Bohigas van recollir al 1922 la música i el text, respectivament, de les més de mil peces de la Missió 01. Aquestes missions, els materials de les quals són ara a l’Abadia de Montserrat, van ser precursores de les missions folkòriques del CSIC (1944-1960) encarregades per l’Instituto Español de Musicología, el director del qual Higini Anglès havia participat en l’OCPC. Per a una descripció del viatge d´Anglès i Bohigas per les comarques del Solsonès (Lleida, 10 juliol — 7 agost, 1922) i El Berguedà (Barcelona, 20 setembre — 4 octubre, 1922), veure la Memòria d’aquesta Missió 01 a Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Les transcripcions musicals de la Missió 01 que es presenten aquí s'han realitzat a partir dels materials microfilmats de l´OCPC (Sèrie C: C-1, C-2, C-3) que es troben a la Biblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 i 29. 

 

Esta entrada (en construcción) es una prueba para incorporar, progresivamente, transcripciones de las piezas de las Misiones realizadas entre 1922 y 1936 para la Obra del Cançoner Popular de Catalunya (OCPC), la colección más importante de canciones catalanas tradicionales.  Higini Anglès y Pere Bohigas recogieron en 1922 la música y el texto, respectivamente, de las más de mil piezas que constituyen la Misión 01. Estas misiones, cuyo fondo documental se encuentra actualmente en la Abadía de Montserrat, fueron las precursoras de las "Misiones folklóricas del CSIC (1944-1960)" que posteriormente se realizaron por encargo del Instituto Español de Musicología, cuyo director Higini Anglès había participado en la OCPC. Para una descripción del viaje de Anglès y Bohigas por las comarcas del Solsonès (Lleida, 10 julio — 7 agosto, 1922) y El Berguedà (Barcelona, 20 septiembre — 4 octubre, 1922), véase la Memoria de la Misión 01 en Materials. Obra del Cançoner Popular de Catalunya (Barcelona, 1928), vol. I, fasc. II, pp. 179-258.

Las transcripciones musicales de la Misión 01 que se presentan aquí se han realizado a partir de los materiales microfilmados de la OCPC (Serie C: C-1, C-2, C-3) que se encuentran en la BIblioteca de Catalunya (Barcelona): E-Bbc OCPC Rotlles 28 y 29.   

Location: 
Other documents: 
Other documents: 

List of informants in this source

Name of informant Location
Vilardell, Maria Catalunya/Cataluña, Barcelona, Borredà, La Pobla de Lillet
Vilalta, Cecilia (n. 1885) Catalunya/Cataluña, Barcelona, Castellar de n’Hug
Vilalta, Antoni Catalunya/Cataluña, Barcelona, Castellar de n’Hug
Torà, Mercè Catalunya/Cataluña, Barcelona, Bagà
Tomàs, Maria Catalunya/Cataluña, Barcelona, Bagà
Solé, Dolors Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Solsona
Solà, Maria Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Cambrils, Odèn
Solà, Carme Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, La Corriu, Guixers
Serra, Magdalena Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Tuixent, Josa i Tuixent
Sangrà, Mercè Catalunya/Cataluña, Barcelona, Berga, Gironella, Viladomiu Vell (colonia textil en Gironella)
Rossinyol, Joan Catalunya/Cataluña, Barcelona, Sant Vicenç de Rus (ahora en Castellar de n´Hug)
Roca, Maria Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Cambrils, Odèn
Ribera, Rita Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Canalda (Odèn)
Pujol, Raimonda (a) "Vipa" Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Sant Llorenç de Morunys
Prat, Josep Catalunya/Cataluña, Barcelona, Bagà
Potxis (?), Joan Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Solsona
Postils, Bió (?) [filla de Dolors Foix] Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, la Valldora/la Vall d´Ora, Navès, Lleida
Parera, Mercè Catalunya/Cataluña, Barcelona, Montmajor, Lérida/Lleida, Postils (Masía en Navès)
Orrit, Margarida Catalunya/Cataluña, Lérida/Lleida, Canalda (Odèn)
Orriols, Maria Catalunya/Cataluña, Barcelona, Castellar de n’Hug

Pages

List of pieces

Title Informant Piece ID Music incipit
Les germanes captives Prat, Josep OCPC/M01-0001 +5=0=0+4+3-2-1=0+1=0
L´hereu Jaumà Solé, Dolors OCPC/M01-0002 +2+1=0=0-1-4+2+2
La noia que va a la guerra Orriols, Cecilia OCPC/M01-0003 -4-3-2+2+2+1+2-2
Sant Magí (1). Aquí baix al pla Roca, Maria OCPC/M01-0004 +5-1-4+2-2+5-1-2-2-3
Sant Magí (2). Aquí dalt del pla Coll, Joan OCPC/M01-0005 +5=0-2+2-2+2+2+1-5
Sant Magí (3). Tu Magí qu’ets sant Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0006 +3-1+3-2-3+3-1+3-2
Sant Magí (4). Aquí baix en prat Noguera, Consol OCPC/M01-0006bis =0=0=0+5-1+1+2+2-2-2
Roseret de roses blanques (1) Balletbó, Maria OCPC/M01-0007 +5+4-4-5+2=0-2=0+5+4-4-1+2+2=0
Roseret de roses blanques (2) Anónimo (Gósol, Lleida) OCPC/M01-0007bis +2-2+2-2+2-2-2-1
La Roseta del Monegal (1). Una cançó vull cantar Cortichs / Cortits, Josep OCPC/M01-0008 =0+5+3-1=0-2+7=0=0=0-2
La Roseta del Monegal (2). Una cançó vull cantar Cortina, Joan OCPC/M01-0009 =0=0+2+1-1-2+7=0=0=0-2
Casament destorvat (1) / Conde Flores. Cuando empiezan la guerra Vilalta, Cecilia (n. 1885) OCPC/M01-0010 +5=0=0+2-2-1+3-7+7=0=0+2-2
Casament destorvat (2). S'ha fet una quinta Pujol, Raimonda (a) "Vipa" OCPC/M01-0011 =0=0+2+3-2+2+2+1-1-2-2+2
L'esposa fidel / Blancaflor. Soldadito de que terra ve vostè Solà, Maria OCPC/M01-0012 -1+1+2+1-3+2-7+8+2-2-3+2-3+1
El rei moro de València Orriols, Cecilia OCPC/M01-0013 =0+5=0-1+3-2=0+2-3+1+5
Retorn del cavaller (1). A la batalla del rei Tomàs, Maria OCPC/M01-0014 +2+1+2-2-2+1-3=0+2+1+2-2-2+1-3
Retorn del cavaller (2). Ja'n veig venir lo meu fill Balletbó, Maria OCPC/M01-0015 +2+1+2-2-1-2+3+2+2+1-1+1-1-4
Retorn del cavaller (3). Quant jo n'era petitet Capdevila, Maria OCPC/M01-0016 +1+2-2+2+2=0-2-3+1+2-2+2+2=0-2
Retorn del cavaller (4). Jo m´en llevo matinet Potxis (?), Joan OCPC/M01-0017
Retorn del cavaller (5). L´en veig venir per un camp Orrit, Margarida OCPC/M01-0018 +3+2+2+3=0-3-2-2-3+3+2=0+2-7
Retorn del cavaller (6). Quant jo n'era petitet Orrit, Margarida OCPC/M01-0018bis +3+2+2+3-2-1-2-2-3
Retorn del cavaller (7). A la batalla del rei Coll, Joan OCPC/M01-0019 +3-3+3+2=0-4-1=0+3-3+3+2=0-4-1
Retorn del cavaller (8). Quant jo n´era petitet Solé, Dolors OCPC/M01-0020 +1+2-3+1=0+2-3+1+2=0=0=0-2-1
Retorn del cavaller (9). Quant jo n´era petitet Ribera, Rita OCPC/M01-0021 +4-4+2+3=0-1-4+4-4+2
A la campanya minyons Foix, Dolors, Postils, Bió (?) [filla de Dolors Foix] OCPC/M01-0022 -2-1+3+2+2-4=0-2-1
A la campanya minyons Prat, Josep OCPC/M01-0023 =0+1+2-3+1+2-3=0+1+2
A la batalla del rei Expòsita, Carme Joana OCPC/M01-0024 +3=0+2+2=0-4-3+3=0+2
A la guerra del rei Serra, Magdalena OCPC/M01-0025 +4-4+2=0-2+4=0-4+4
Quan jo n'era petitet Serra, Magdalena OCPC/M01-0025bis +4-4+2=0-2+4-4+4
A la batalla del rei Besora, Rosa OCPC/M01-0026 =0+2-2=0+2+2=0+5
Una cançoneta nova Coll, Dolors OCPC/M01-0027 -
A la batalla del rei Casadesús, Maria OCPC/M01-0028 =0+5=0+2=0+2-9=0
A la campanya del Rei Moixí, Rita OCPC/M01-0029 -
Mare jo si'n soc tornat Orriols, Cecilia OCPC/M01-0030 -
A la batalla del rei Canals, Pere M. (a) "Mayans" OCPC/M01-0031 =0=0=0=0+1+2-3=0=0
Cullint violes i flors Torà, Mercè OCPC/M01-0032 +5+2+1-1-2-2-3+5
Mare a la guerra del rei Clotet, Josep OCPC/M01-0033 +2+2+3+2-2-2-1=0+1
A la batalla del rei Vilalta, Antoni OCPC/M01-0034 =0+5=0+2=0-4=0=0
Quan jo n'era petiteta Solà, Carme OCPC/M01-0035 =0+5+3+4-2-2-1+1-1
Si pretens ser molinera Parera, Mercè OCPC/M01-0036 -1-2-2+2+2-2-2+5-1
Ai Roseta agraciada Elias / Elies, Francisco (Mossèn) OCPC/M01-0037 =0+5-2+4-2=0-2-3+5
Eixes botines que portes Orriols, Maria OCPC/M01-0038 -3+3=0+5+2-2-1-4+2
[Títol de la peça] OCPC/M01-0039
[Títol de la peça] OCPC/M01-0040
[Títol de la peça] OCPC/M01-0041
[Títol de la peça] OCPC/M01-0042
[Títol de la peça] OCPC/M01-0043
[Títol de la peça] OCPC/M01-0044
[Títol de la peça] OCPC/M01-0045
[Títol de la peça] OCPC/M01-0046

Pages