Source navigation:
Piece navigation:


CONCURSO C41

Year: 
1950
No. of pieces: 
57
Physical description: 

Caja/archivador verde grande que contiene los cuadernos de los concursos 31 y 41 correspondientes a Menorca. El material del concurso 41 consta de dos libretas apaisadas tamaño cuartilla con hojas cuadriculadas que contienen textos manuscritos. Los cuadernos se titulan “Los glosadors menorquines”.

Remarks: 

Estos cuadernos, presentados a concurso con el lema “Ciudadela”, obtuvieron un accésit de 760 pesetas.

Collaborating people: 

List of pieces

Displaying 1 - 57 of 57 pieces.
Title Informant Piece IDsort descending Music incipit
Es Dijous Sant de la Cena Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-01
¿Mestre nou de Barcelona ha vingut per ensenyar? Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-02
L'amo, Deu mos do bon dia Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-03
Escoltau, Mestre Vivó Anónimo (Menorca) C41-04
Per un doblé sols no val Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-05
Els capvespres amb la fresca Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-06
Vos que serieu sa fia de Mestre Josep Vivó Anónimo (Mallorca) C41-07
Si; jo som sa seva fia Vivó i Miret, Paula (1758-1852) C41-08
Un homo a vuitanta anys Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-09
Gloses de quant en Josep Vivó va començá a tremolar i d'el treball qui li costava alimentarsé. Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-10
Enguany a Llibertó Nou Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" C41-11
¿Tant raro ho trobau que de rainé em faici payés? Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" C41-12
Ses figueres de Llibertó Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" C41-13
Mai hau de voler pastá abans d'es llevat ser tou Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) C41-14
Gloses Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) C41-15
Som un pobre i vaig llogat Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-16
S'avia, lo que jo voldria que maldasiu escoltá Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-17
Tu partirás es dilluns, jo devés mitjan setmana Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-18
En que visquesiu cent anys per el mon recorregut Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-19
Es meu cap sempre cavila —supós que ho considerau— Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-20
Jo acostum an a fumá Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917) C41-21
Mil vegades cada dia Juan (a) "n'Alianó" C41-22
Si un homo pogués torná an el mon dues vegades Juan (a) "n'Alianó" C41-23
Un Sant Miquel a Nadal Seguí, Mateu (a) "de Binifadet" C41-24
Qualsevol qui considera no el sentireu desjeotá Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar] C41-25
No et burlis d'un esgarrat Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar] C41-26
L'amo, jo n'estic caixós d'es misatge que teniu Llorens [Llorenç] (a) "de Son Pons" [Ponç] C41-27
Es missatge que tenia no era pagat a cap preu Llorens [Llorenç] (a) "de Son Pons" [Ponç] C41-28
Jo faig foc de rama verde de tamarells i sariments Ramonet (a) "d'Alahó" [Alaior] C41-29
Vostes qui per fe un sermó tenen es llibre devant Ramonet (a) "d'Alahó" [Alaior] C41-30
Vos qui os xicau dematí (a) "Es Tort d'Alahó" [Alaior] C41-31
Bona volada té es tort si es vent no li bat ses ales (a) "Es Tort d'Alahó" [Alaior] C41-32
De Gracia un mort fugí Pauleta, Pera [Pere] C41-33
A deu anys continuá a aná a escola cada dia Biel (a) "Col" C41-34
A escola em van ensenyá quinze castes de lletgi Biel (a) "Col" C41-35
Devall un arbre a redossa / Moet ni agrada sa cançó Tòfol [Cristòfol] (a) "Baga", Sebastià (a) "Parreta" C41-36
Has deixat es carnicer per aná a Llibertó Nou Anónimo (Menorca), Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" C41-37
A jo, com més gran de edat em tocava començá Gomila y Olives, Juan (a) "en Gomileta" (†1917), Climent, (En) C41-38
Vos qui an aquest lloc estau Bosch i Anglada, Andreu (maestro nacional), Anónimo (Menorca) C41-39
Mestre martí, vos sou "Magre" Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó", Martí (a) "Magre" C41-40
Un dia vaig anà a Roma i no sé si hi tornaré Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar], Anónimo (Mallorca) C41-41
Jo sé escriure sensa tinta Gornés, Bep [Josep] (a) "de s'Ouastrá" [Ullastrar], Bià [Sebastià] (a) "es Cego" C41-42
Entre es sol i sa lluna (a) "es Mallorquí", (a) "la Verònica" C41-43
Mestre Fastret escoltau (a) Fastret, es , Anónimo (Menorca) C41-44
Si passau pes meu jardí tot son rosas i clavells Anónimo (Menorca) C41-45
Ella es xeca dematí i surt tota pentinada Anónimo (Menorca) C41-46
Un fumadó ha menesté Anónimo (Menorca) C41-47
Una glosa te vui fé Anónimo (Menorca) C41-48
Es dia set de gené a Mahó em vaig encontrá Anónimo (Menorca) C41-49
Es qui diu: jo som estat, ja no fa ninún papé Anónimo (Menorca) C41-50
Ses gloses d'es pa Sintes Tudurí, José (a) "Bep Roig" (†1912) C41-51
Obligacions d'es casats Anónimo (Menorca) C41-52
Un pagés cassdó Vei, (L'amo en) Pere (a) "de Llibertó" C41-53
Gloses d'una viuda qui cercá un homo per matà es porc Vivó i Parpal, Josep (1725-1791) C41-54
Ses dotze hores (dudosa como glosa Anónimo (Menorca) C41-55
Esvertencia a una fadrina Anónimo (Menorca) C41-56
Gloses de la mort y passió Anónimo (Menorca) C41-57

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Jordi Orell Villalonga, "CONCURSO C41", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 29 Jul 2021), https://musicatradicional.eu/source/97