Source navigation:
Piece navigation:


S'angel de Pasco

Text incipit: 
Un dia vaig ana, un dia,
Music incipit: 
=0+5=0=0=0=0
Starting pitch: 
do
Source: 
Piece ID: 
C31-027
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Location (official): 
Remarks: 

LLorenç Galmés Camps anotó: "Aquesta cançó, per cert molt aguda, es cantava antigament després de sa quarema [quaresma], o sia una mena de 'Deixem lo dol', que també figura en la present col·lecció."

Una anotación suelta inserta en esta página indica que, en el texto de esta pieza, la palabra "anyell" [cordero] ha sido mal traducida por "ángel". Efectivamente, el texto sólo tiene sentido si la palabra "ángel" se sustituye por "anyell".

Submission’s author: 

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "S'angel de Pasco", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 19 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/21136