Source navigation:
Piece navigation:


Goigs de Pasqua o Deixem lo dol

Text incipit: 
Deixem lo dol cantarem amb alegria
Music incipit: 
+5-1=0+1+2=0+1=0+2=0+2
Starting pitch: 
mi
Source: 
Piece ID: 
C31-025
Piece type: 
Vocal
Language: 
Català/Mallorquí/Valencià
Genre: 
Remarks: 

Llorenç Galmés Camps anotó lo siguiente: "Aquesta versió és la més auténtica o sia  el 'Deixem lo dol' caracteristic, tipic i tradicional, que sempre s'havia cantat per tota Menorca, millor dit, el vertader, folkloric, ja que avui en dia s'han escrit moltituds de 'Deixem lo dols' de melodíes trivials i sensa importància. Per ses festes de Pasqua se cantaven aquests 'Goigs' a tota sa pagesía de Menorca; encare es canten avui (però en melodies de poc pes) a sa pagesía de Mahó, Sant Lluís, Sant Climent, Alaior i Es Migjorn Gran. Abans s'acostumava acabar amb sa 'despedida' que deien, cantant una o altre de ses cançons que posarem després, segons s'acolliment que havien tingut es cantadors.
Es conta un fet curiós, en es poble de Sant Lluís, que consisteix en que un home sol cantá el 'Deixem lo dol' abans de interrompre la costum tradicional de cantar-lo. Es dirigí al Senyor Batle d'aquest poble i digué: 'Senyor batle, cant tot sol perque no trob companyía; permís de vosté voldría per cantâr es "Deixem lo dol" '. Després uns quants companys avergonyits, l'acompanyaren i es reuní un grup bastant gros."

Submission’s author: 

How to cite

Emilio Ros-Fábregas, Zoraida Marquès, "Goigs de Pasqua o Deixem lo dol", Fondo de Música Tradicional IMF-CSIC, ed. E. Ros-Fábregas (accession date: 18 May 2021), https://musicatradicional.eu/piece/23677